Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owb004340 lat władzy komunistycznej w Polsce Karpiński Lasota Pawłowski Wierzbicki Gałęski Sielecki Walc Janowski Prokop Perkal Markowski Bajerowa Węgierski PRL Bartoszewski Świdlicki Kołakowski owb0043Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owb0043 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

[Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce.

[Jedyne wydanie krajowe].
B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1987].


Okładka kartonowa, 21 cm, [2],7-283 s., czytelny offset z oryginału. Stan wewnątrz idealny, jak wydano, karton okładki jest nieco przykurzony i trochę otarty na krawędziach. Masa egz.: 330 g.
Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Lasoty. Przedruk z wydania: Londyn: Polonia 1986.
Zawiera teksty:
Jakub Karpiński: 40 lat;
Aleksander Pawłowski: Luka technologiczna;
Jota Psi: 40 lat gospodarki PRL;
Z. T. Wierzbicki: Między kryzysem a katastrofą ekologiczną;
Bogusław Gałęski: 40 lat polityki rolnej PRL;
Karol Sielecki: Oświata w rękach komunistów;
Jan Walc: O sposobach użycia nie użytej kultury;
Paweł Janowski [pseud. - właśc. Jan Prokop]: Czerwony Syzyf;
Jakub Perkal: Polityczna historia prasy w Polsce 1944-1984;
Michał Piotr Markowski [pseud. - właść. Irena Bajerowa]: Jak oduczamy się mówić i myśleć - czyli o nowomowie w PRL;
Czesław Węgierski: 40 lat Kościoła w PRL;
Z.Z.Z. [pseud. - właśc. Władysław Bartoszewski]: Syndykat zbrodni;
Andrzej Świdlicki: Procesy polityczne w 40-leciu PRL;
Leszek Kołakowski: Cztery procent spisanej historii Polski.
40 lat władzy komunistycznej w Polsce Karpiński Lasota Pawłowski Wierzbicki Gałęski Sielecki Walc Janowski Prokop Perkal Markowski Bajerowa Węgierski PRL Bartoszewski Świdlicki Kołakowski Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owb0043