Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owb0035Cywiński Doświadczanie Europy Europa polityka owb0035Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owb0035 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Cywiński, Bohdan: Doświadczanie Europy.

Warszawa: Wydawnictwo Głos 1985.

Okładka papierowa, 22 cm, [2],26 s., czytelny offset z maszynopisu. Na IV s. okładki wydrukowana cena 80 zł. Egzemplarz nieobcięty. Stan prawie idealny, nieco przyżółcony przy krawędziach papier okładki. Masa egz.: 40 g.
Przedruk artykułu z miesięcznika: Znak Kraków 1979 nr 6 s. 473-507.
Sprawy europejskie widziane z Polski w 1979 r.
Cywiński Doświadczanie Europy Europa polityka Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owb0035