Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owb0023Charlton Czarny orzeł i ptaszki Jałta Wilski eagle and the small birds Crisis in Soviet Empire From Yalta to Solidarity Gladwyn Łabędź Nowak Jeziorański Raczyński Conquest Swianiewicz Roberts Gilbert Jacob Hiss Loebl Szasz Duchacek Gati Rupnik Taborsky Vas Kiraly Kołakowski Goldstücker Dżilas Schapiro Szewczenko Sonnenfeld Brainard Brzeziński Rostowt Davies Pipes Bialer Laqueur Kaser komunizm owb0023Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owb0023 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Charlton, Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona.

[Jedyne wydanie w tym tłumaczeniu].
Warszawa: Wydawnictwo CDN 1984.


Okładka kartonowa, 20 cm, IX,131,[1] s., ładny offset z maszynopisu. Stan praktycznie idealny, jak wydano. Masa egz.: 140 g.
Przełożył Ryszard Wilski. Tytuł oryginału: The eagle and the small birds. Crisis in Soviet Empire. From Yalta to Solidarity. The Univercity of Chicago Press 1984.
Rozmówcami autora w serii audycji w BBC byli: Jebb Gladwyn, Leopold Łabędź, Jan Nowak-Jeziorański, Edward Raczyński, Robert Conquest, Stanisław Swianiewicz, Frank Roberts, Martin Gilbert, Jan Jacob, Alger Hiss, Eugen Loebl, Bela Szasz, Ivo Duchacek, Charles Gati, Jakub Rupnik, Edward Taborsky, Zoltan Vas, Bela Kiraly, Leszek Kołakowski, Edward Goldstücker, Milovan Dżilas, Leonard Schapiro, Arkadij Szewczenko, Helmut Sonnenfeld, Lawrence Brainard, Zbigniew Brzeziński, Walt Rostowt, Norman Davies, Richard Pipes, Seweryn Bialer, Walter Laqueur, Michael Kaser.
Charlton Czarny orzeł i ptaszki Jałta Wilski eagle and the small birds Crisis in Soviet Empire From Yalta to Solidarity Gladwyn Łabędź Nowak Jeziorański Raczyński Conquest Swianiewicz Roberts Gilbert Jacob Hiss Loebl Szasz Duchacek Gati Rupnik Taborsky Vas Kiraly Kołakowski Goldstücker Dżilas Schapiro Szewczenko Sonnenfeld Brainard Brzeziński Rostowt Davies Pipes Bialer Laqueur Kaser komunizm Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owb0023