Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0718Sandauer Pisma zebrane Studia o literaturze współczesnej Studia historyczne i teoretyczne Publicystyka Pomniejsze pisma krytyczne Biblia Księga Rodzaju analiza interpretacja Literatura teoria historia Goliński Wasilewska 8307012716 8307012724 83-07-01271-6 83-07-01272-4 9788307012711 9788307012728 978-83-07-01271-1 978-83-07-01272-8 wba0718 

Sandauer, Artur (1913-1989): Pisma zebrane. Tom 1: Studia o literaturze współczesnej; Tom 2: Studia historyczne i teoretyczne; Tom 3: Publicystyka; Tom 4: Pomniejsze pisma krytyczne.

Wydanie pierwsze w tej edycji.
Warszawa: Czytelnik 1985. ISBN 8307012716; 8307012724.

21 cm, oprawa twarda półpłótno oryg., 679,[1] + 568 + 545,[2] + 475,[1] s. HB, Very Good. Stan książek wewnątrz idealny, brak jakichkolwiek śladów czytania. Górna krawędź tomów jest przykurzona, otarte nieco są krawędzie okładek, przybrudzone płótno w dole grzbietów. Masa egz.: 2150 g.
[Redakcja Zbigniew Goliński (1925-2008). Opracowanie Władysława Wasilewska (1922-2004)].
Spis rzeczy:
Tom I Studia o literaturze współczesnej
O poezji. Poeci czterech pokoleń (Z półwiecza poezji polskiej 1918-1968)
- I. Poeci międzywojenni
- - Ewolucja polskiej poezji międzywojennej
- - Leopold Staff
- - Pośmiertny tryumf Młodej Polski. (Rzecz o Bolesławie Leśmianie)
- - Julian Tuwim
- - O człowieku, który był diabłem. (Julian Tuwim po raz wtóry)
- - Wiek zwycięstwa. (Rzecz o Antonim Słonimskim)
- - Od estetyzmu do realizmu. (Rzecz o Jarosławie Iwaszkiewiczu)
- - Pawlikowska na tle prądów kulturalnych epoki
- - Od romantyzmu do poezji proletariackiej. (Rzecz o Władysławie Broniewskim)
- - Esteta czy Scyta? albo Robotnik wyobraźni. (Rzecz o Julianie Przybosiu)
- - Syn ognia - syn ziemi. ( Julian Przyboś po raz wtóry)
- - Poeta „świętej powszedniości”. (Rzecz o Konstantym Gałczyńskim)
- - O Gałczyńskim – tym razem… bez taryfy ulgowej. (Dwa portrety z dwoma nieporozumieniami)
- - Czas oswojony. (Rzecz o Mieczysławie Jastrunie)
- - Upiory, półsen, muzyka. (Rzecz o Józefie Czechowiczu)
- - Od stylizacji do żarliwości. (Rzecz o Annie Świrszczyńskiej)
- II. Poeci powojenni
- - Ewolucja polskiej poezji 1945-1968
- - Poezja rupieci. (Rzecz o Mironie Białoszewskim)
- - Teatr Osobny Mirona Białoszewskiego
- - Pogodzona z historią. (Rzecz o Wisławie Szymborskiej)
- - Głos dzielony na czworo. (Rzecz o Zbigniewie Herbercie)
- - Poezja tragicznego ładu. (Rzecz o Tadeuszu Śliwiaku)
- - Ernest Bryll – klasa, naród, pokolenie
- - Samotność z dalekopisem. (Rzecz o Kazimierzu Hoffmanie)
Szkice o Leśmianie
- Filozofia Leśmiana. (Eksperyment krytyczny)
- Poezja twórczych potęg przyrody
Szkice o Valérym i Rilkem
- Konstruktywny nihilizm
- Rilke
Awangarda prozy i teatru
- Rzeczywistość zdegradowana. (Rzecz o Brunonie Schulzu)
- Witold Gombrowicz - człowiek i pisarz
- Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin. (Próba psychoanalizy)
- Sztuka po końcu sztuki.

Tom II Studia historyczne i teoretyczne
Studia biblistyczne
- Bóg, szatan, Mesjasz i …?
- - Od autora
- - Księga Rodzaju
- - - Powstanie Księgi Rodzaju
- - - Biblia i słowo
- - - O niniejszym tłumaczeniu
- - - Przekład
- - Biblia na wspak czytana
- - - Wstęp: Propozycje i dyspozycje
- - - I. Synowie Cadoka i kapłani wyżyn
- - - II. Polityka kapłaństwa jerozolimskiego a pierwsze rozdziały Księgi Samuela
- - - III. Trzej synowie żon niekochanych i umiłowany bękart
- - - IV. Polityka dworu Dawidowego a Księga Rodzaju
- - - Zakończenie: Literatura i nieskończoność
- - Biblia pogańska
- - - I. Dwie opowieści o grzechu pierworodnym
- - - II. Próba rekonstrukcji pramitu
- - - III. Demon zdegradowany
- - - Zakończenie: Demon ucywilizowany
- - Dwa początki i dwa końce świata
- - Zmącona systematyka rodzaju ludzkiego
- - Mit na poczwórnym tle
- - Bóg, Szatan i Mesjasz…?
- - - Dzieje Boga
- - - Dzieje Szatana
- - - Dzieje Mesjasza
- - - ?
- Immanuel w księdze Izajasza
- Studia o literaturze klasycznej
- - Agamemmnon Ajscylosa
- - Edyp królem Sofoklesa
- - Wprowadzenie do Arystofanesa
- - Sielanki Teokryta
- - Wprowadzenie do Lukrecjusza
- Studia teoretyczne
- - O jedności treści i formy
- - - Przedmowa
- - - I. Praca i sztuka, czyli o rytmie
- - - II. Dzieło sztuki jako wynik i wyraz pragnienia
- - - III. Poznanie i sztuka
- - - IV. Podstawowe kategorie estetyczne
- - Mała estetyka
- - O ewolucji sztuki nmarracyjnej w XX wieku
- - Samobójstwo Mitrydatesa
- - - Wstęp
- - - I. Wiek dziewiętnasty: Problemy ironii
- - - II. Wiek dwudziesty: Problemy kreacji z niczego
- - - Zakończenie
- - Liryka i logika
- - Śmiech i uśmiech
- - O podpatrywaniu twórczych tajników przyrody

Tom III Publicystyka
- Moje odchylenia 1945-1956
- - Od autora
- - Zamiast przedmowy
- - I. Odchylenie mętniackie, czyli Spór o realizm (1945-1947)
- - - Komentarz historyczny
- - - Niedyskrecje literackie
- - - Spór o literaturę piękną (1945)
- - - - Możliwości nowej prozy
- - - - Zawile (I)
- - - - Zawile (II)
- - - - Odpowiedź na monolog
- - - Intermezzo klasyczne (1945)
- - - - Nieco filologii (I)
- - - - Nieco filologii (II)
- - - - Dialogi z umarłymi
- - - Spór o krytykę
- - - - Komentarz historyczny
- - - - Uwagi o metodzie krytycznej
- - - - Geniusz niezrealizowany
- - - - Szekspir był ssakiem
- - - - Czas - to pieniądz
- - - - Zmowa literatów
- - II. Odchylenie kosmopolityczne, czyli Spojrzenia na Zachód (1947-1948)
- - - Komentarz historyczny
- - - Parę uwag o egzystencjalizmie
- - - Dywagacje o Francji
- - - Literatura fatalistyczna
- - - Kierunki literackie we Francji
- - III. Odchylenie formalistyczne, czyli Spór o socrealizm (1949-1956)
- - - Komentarz historyczny
- - - Niebezpieczeństwa wulgaryzacji
- - - Przeciw literaturze oportunistycznej
- - - Szopen był, niestety, muzykiem…
- - - Między przypadkowością a schematyzmem
- - - O przypadku psychologicznym
- - - Jak pisać podręczniki
- - - List otwarty o podręcznikach do prof. Kazimierza Wyki
- - - O nieporozumieniach ideologicznych w naszej krytyce
- - - O bohaterskim oportunizmie
- - - Jak widzę współczesną polską sztukę rewolucyjną
- Bez taryfy ulgowej 1956-1963
- - I. Cykl „Bez taryfy ulgowej”
- - - Bez taryfy ulgowej
- - - O pewnej nagrodzie
- - - Szkoła nierzeczywistości i jej uczeń (Esej krytyczny, osnuty na tle I części Ferdydurke Gombrowicza)
- - - Początki, świetność i upadek rodziny Młodziaków (Esej krytyczny, osnuty na tle II części Ferdydurke Gombrowicza)
- - II. Polemiki wokół cyklu „Bez taryfy ulgowej”
- - - Trzy razy „Nie!”
- - - Filisterskie rozważania
- - - Porozumienia i nieporozumienia
- - III. Cykl „Źle o…”
- - - Wojna o Schulza
- - - Źle o cenzurze
- - - Źle o krytyce
- - - Źle o krytyce „etapowej”
- - - Źle o krytyce pseudonaukowej
- - - Źle o krytyce irracjonalistycznej
- - - Źle o krytyce środowiskowej
- - - Źle o tłumaczeniach archaizujących
- - - Źle o tłumaczeniach umistyczniających
- - - Źle o krytyce specjalistycznej
- - - Źle o stosunkach Wschód-Zachód
- - IV. Polemiki wokół cyklu „Źle o…”
- - - List do Dyrekcji Polskiego Radia
- - - Odpowiedź na list Ryszarda Matuszewskiego
- - - Polowania ciąg dalszy
- - - Iskający
- - - Rozprawa z kibicem
- - - Posłowie
- O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…)
- - I. Prehistoria zagadnienia
- - - 1. Sprecyzowanie tematu
- - - 2. Geneza antysemityzmu
- - - 3. Stosunek do Żydów w dawnej Polsce
- - II. Żydzi w Polsce XX wieku
- - - 1. Przed pierwszą wojną światową
- - - 2. W Polsce międzywojennej
- - - 3. Żydzi-Polacy i ich kulturalne znaczenie
- - III. Literatura międzywojenna
- - - 1. Julian Tuwim, czyli Żyd-allosemita
- - - 2. Antoni Słonimski, czyli postęp umiarkowany
- - - 3. Bruno Schulz, czyli pisarz polski o podświadomości starotestamentowej
- - IV. Żydzi w literaturze czasu okupacji
- - - 1. «Wielki Tydzień» Jerzego Andrzejewskiego, czyli dwie redakcje jednego utworu«
- - - 2. Czesław Miłosz, czyli poczucie współodpowiedzialności za zagładę
- - - 3. Mieczysław Jastrun, czyli spowiedź «Marana»
- - V. Lwów 1939-1941. Front wschodni. Pierwsze lata Polski Ludowej
- - - 1. Odrodzenie przez Syberię
- - - 2. Awangardzista w mundurze
- - - 3. „Wściekli czerwoni encyklopedyści”
- - VI. Na międzynarodowej szachownicy
- - - 1. Kultura pod podwójnym mecenatem
- - - 2. Pośmiertne życie żydostwa polskiego
- - - 3. Spod mecenatu krajowego pod zachodni
- - VII. Tematyka żydowska w literaturze powojennej
- - - 1. Piewca pięknie ginących
- - - 2. Piewca brzydko mówiących
- - - 3. Autor! Autor!

Tom IV Pomniejsze pisma krytyczne
Interpretacje
- Wiersz o głuchocie
- „Jam jest Bóg zabity!”
- Pasja św. Fortepianu
- Wyprawa trzecia
- Norwid o Żydach polskich
- Szkoła samobójców
- Przyroda jako „ten trzeci”
- Przyśpiew – poemat o antynomiach przyrody
- Stodoła – wiersz przedreligijny
- Przerzutnia a nieskończoność
- Zielony dzban – antyrezurekcyjny wiersz o zmartwychwstaniu
- Świdryga i Midryga
- Polskie carmen figuratum
- Śmierć i róża
- Interpretacja Schulza 69
Recenzje
- Przemiany
- Szkic poetyki Przybosia
- O poezji Jastruna
- Poezja pozoru
- Sprawa Borowskiego i innych
- W obronie Wiecha – przeciw Wiechowi
- Groteska w służbie socjalizmu
- Pod czy ponad?
- Felieton i metafizyka
- Nieźle o Wańkowiczu
- Poezja niepokazowa
- O szkodliwości literatury
- Wyobraźnia ery kosmicznej
- Judaizm schrystianizowany
- O antypowieści
- James Joyce – sytuacja i poetyka
- Zstąpienie Eneasza do piekieł
- Przeciw czy za?
- Jonasz Stern
Polemiki
- W sprawie „Bez taryfy ulgowej” po latach
- Recenzje i logika
- Nieporozumienia
- Dla kogo jestem nudny?
- Mniej teologii, więcej tekstologii
- Antynomie awangardy
- Kosztorys awangardy
- Siódme przykazanie
- O mój Antoninie, rozwijaj się!
- Jak fałszować teksty, czyli moralność pani Dąmbskiej
- Karty na stół!
- „Rozruszanie” poezji polskiej
- Rachunki i porachunki
Ingerencje w aktualność
- Danse macabre á la polonaise
- „Środowisko”
- Odnaleźć poczucie rzeczywistości
- Ot i kłopot…
- Uderz w stół…
- Tak myślę…
- List do redakcji „Gazety Krakowskiej”
- Pożytki z Gombrowicza
- Szkoła to nudziarstwo…
- Mimowolny sojusznik
Felietony i wywiady
- Nie czy, lecz po co „z matki obcej”. (Próba psychoanalizy Adama Mickiewicza)
- Wprowadzenie Schulza (I)
- Wprowadzenie Schulza (II)
- Wprowadzenie Gombrowicza
- Ich dwóch i ja jeden
- Piosenkarzom ku uwadze
- „Całe szczęście, że ón w sobotę stoi…”
- Nic ciekawego! Same cytaty!
- Od awangardy do akademizmu
- Jeszcze raz bez taryfy ulgowej
- Mniej czytajcie!
- „Polonizmy”
- O sobie
Iuvenilia
- Na śmierć Leśmiana
- Nowoczesna poezja dla dzieci
- Szkoła mitologów
- Ferdydurke po raz pierwszy
- Powieść o udawaniu
Noty bibliograficzne; Indeksy osób.


EAN 9788307012711; 9788307012728.
opis w Bibliotece Narodowej.
Opis w Nukat: tom 1; tom 2; tom 3; tom 4.
Library of Congress: 2012381115.
WorldCat: 14204727; 441123024; 462161996; 469087338.
Sandauer-Artur-Pisma-zebrane-1-Studia-o-literaturze-2-historyczne-teoretyczne-3-Publicystyka-4-Pomniejsze-Czytelnik-1985

 
Sandauer-Artur-Pisma-zebrane-1-Studia-o-literaturze-2-historyczne-teoretyczne-3-Publicystyka-4-Pomniejsze-Czytelnik-1985

 
Sandauer-Artur-Pisma-zebrane-1-Studia-o-literaturze-2-historyczne-teoretyczne-3-Publicystyka-4-Pomniejsze-Czytelnik-1985

 
Sandauer Pisma zebrane Studia o literaturze współczesnej Studia historyczne i teoretyczne Publicystyka Pomniejsze pisma krytyczne Biblia Księga Rodzaju analiza interpretacja Literatura teoria historia Goliński Wasilewska 8307012716 8307012724 83-07-01271-6 83-07-01272-4 9788307012711 9788307012728 978-83-07-01271-1 978-83-07-01272-8 wba0718
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict