Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0711Łódź Pabianice Zgierz monografia Stryków Strykow Aleksandrów Aleksandrow Konstantynów Konstantynow Ozorków Ozorkow Andrespol Andrzejów Andrzejow Głowno Glowno Rzgów Rzgow Wojewodztwo lodzkie Mortimer Szymczak Brójce Brojce Nowosolna Lipiny Lodz wba0711 

Województwo miejskie łódzkie. Monografia. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju.

Wydanie pierwsze. First edition.
Łódź: Uniwersytet Łódzki, Urząd Miasta Łodzi 1981.

24 cm, okładka płótno oryginalna, 440,[1] s., 70 fot. na [48] s., 6 map., errata. HB, Very good / no jacket. ExLibrary. Książka pobiblioteczna. Książka szyta. Stan wewnątrz bardzo dobry, płótno okładki trochę przybrudzone, brak obwoluty. Ma stemple: „Szk[oła] Podst[awowa] Nr 23 im. M[arii] Bohuszewiczówny w Łodzi [ul. Gdańska 16] / Biblioteka” i „Wykreślono z księgozbioru”. Masa egz.: 860 g.
Redaktor naukowy: Halina Mortimer-Szymczak (1926- ).
Monografia województwa w granicach zakreślonych przez reformę w 1975 r.
Historia; Środowisko naturalne; Rozwój społeczno-gospodarczy.
Spis treści:
1 Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze
- 1.1 Położenie geograficzne
- 1.2 Przyroda nieożywiona
- - 1.2.1 Budowa geologiczna
- - 1.2.2 Rzeźba powierzchni
- - 1.2.3 Surowce
- - 1.2.4 Gleby
- - 1.2.5 Klimat
- - 1.2.0 Wody
- 1.3 Szata roślinna i świat zwierzęcy
- - 1.3.1 Flora
- - 1.3.2 Zbiorowiska roślinne
- - 1.3.3 Fauna
- - 1.3.4 Użytkowanie zasobów fauny
- 1.4 Stan środowiska przyrodniczego jako podstawa rozwoju województwa
- - 1.4.1 Stan środowiska i kierunki rozwoju
- - 1.4.2 Ochrona tworów przyrody
2 Spuścizna dziejowa
- 2.1 Rozwój gospodarczy, społeczny i polityczny regionu do schyłku XVIII wieku
- 2.2 Wiek XIX i XX
- - 2.2.1 Okres zaborów
- - 2.2.2 Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939)
- - 2.2.3 Okres wojny i okupacji hitlerowskiej (1939-1945)
3 Rozwój terytorialno-administracyjny
- 3.1 Podziały administracyjne na przestrzeni wieków
- - 3.1.1 Do schyłku XVIII wieku
- - 3.1.2 Od końca XVIII do połowy XX wieku
- 3.2 Zmiany terytorialno-administracyjne w latach 1939-1978
- - 3.2.1 Sytuacja w przeddzień wybuchu II wojny światowej
- - 3.2.2 Okres okupacji
- - 3.2.3 Po wyzwoleniu
- - 3.2.4 Zmiana struktury administracji terenowej (1950)
- - 3.2.5 Reforma podziału terytorialnego (1954)
- - 3.2.8 Nowa struktura administracji terenowej (1958)
- - 3.2.7 Nowy podział terytorialny PRL (1973)
- - 3.2.8 Jednostki podziału specjalnego
- - 3.2.9 Łódzka aglomeracja miejska
4 Społeczeństwo
- 4.1 Charakterystyka językowa województwa
- - 4.1.1 Zróżnicowanie w obrębie wspólnoty językowej
- - 4.1.2 Charakterystyka gwar okolic Łodzi
- - 4.1.3 Charakterystyka polszczyzny mówionej łodzian
- 4.2 Kultura ludowa
- 4.3 Zakres i formy aktywności społecznej
- - 4.3.1 Działalność wybranych organizacji
- - 4.3.2 Czyny społeczne
5 Demografia, zatrudnienie i warunki bytowe ludności
- 5.1 Demografia
- - 5.1.1 Stan i gęstość zaludnienia
- - 5.1.2 Struktura ludności
- - 5.1.3 Ruch naturalny i wędrówkowy
- 5.2 Zatrudnienie
- - 5.2.1 Wielkość zatrudnienia
- - 5.2.2 Struktura zatrudnienia
- 5.3 Warunki bytowe ludności
- - 5.3.1 Przychody pieniężne ludności i kierunki ich wydatkowania
- - 5.3.2 Warunki mieszkaniowe
- - 5.3.3 Handel, gastronomia i inne usługi w funkcji kształtowania warunków bytowych ludności
- - 5.3.4 Infrastruktura społeczna
6 Struktura przestrzenna i funkcje gospodarcze województwa
- 6.1 Zróżnicowanie przestrzeni geograficznej
- 6.2 Struktura funkcjonalno-przestrzenna
- 6.3 Podstawowe funkcje gospodarcze
- - 6.3.1 Charakterystyka województwa na tle ogólnokrajowym
- - 6.3.2 Funkcje produkcyjne o znaczeniu krajowym
- - 6.3.3 Regionalne funkcje gospodarcze
- - 6.3.4 Inne funkcje o krajowym znaczeniu
7 Gospodarka
- 7.1 Przemysł
- - 7.1.1 Wielkość i struktura produkcji
- - 7.1.2 Srodki trwałe
- - 7.1.3 Czynnik ludzki
- - 7.1.4 Płace
- - 7.1.5 Struktura przestrzenna przemysłu w województwie
- - 7.1.6 Ośrodki dyspozycyjne i zaplecze naukowo-badawcze
- 7.2 Inwestycje i budownictwo
- - 7.2.1 Inwestycje (1971-1975)
- - 7.2.2 Budownictwo (1971-1975)
- - 7.2.3 Inwestycje i budownictwo po roku 1975
- 7.3 Rolnictwo i leśnictwo
- - 7.3.1 Interpretacja kompleksu rolnego na tle kryteriów siedliskowych
- - 7.3.2 Gospodarka rolna
- - 7.3.3 Skrócony bilans żywnościowy
- - 7.3.4 Lasy i leśnictwo
- 7.4 Obrót towarowy i usługi
- 7.5 Transport i łączność
8 Kultura, oświata, nauka
- 8.1 Życie kulturalne Łodzi
- 8.2 Szkolnictwo - stan aktualny i perspektywy
- 8.3 Łódzki ośrodek naukowy
- - 8.3.1 Szkoły wyższe
- - 8.3.2 Placówki Polskiej Akademii Nauk
- - 8.3.3 Placówki naukowo-badawcze
- - 8.3.4 Funkcje regionalne łódzkiego ośrodka naukowego
9 Perspektywy rozwoju
- 9.1 Ludność i zatrudnienie
- 9.2 Przemysł
- 9.3 Rołnictwco i leśnictwo
- 9.4 Infrastruktura społeczna
- 9.5 Infrastruktura techniczna
- 9.6 Ochrona i kształtowanie środowiska
- 9.7 Podstawowe uwarunkowania rozwoju perspektywicznego.


opis w Bibliotece Narodowej.
opis w Nukat.
Library of Congress: 81167351.
WorldCat: 8034187; 254826007.
Wojewodztwo-miejskie-lodzkie-Monografia-Zarys-dziejow-obraz-wspolczesny-perspektywy-rozwoju-Uniwersytet-Lodzki-UML-1981

 
Wojewodztwo-miejskie-lodzkie-Monografia-Zarys-dziejow-obraz-wspolczesny-perspektywy-rozwoju-Uniwersytet-Lodzki-UML-1981

 
Wojewodztwo-miejskie-lodzkie-Monografia-Zarys-dziejow-obraz-wspolczesny-perspektywy-rozwoju-Uniwersytet-Lodzki-UML-1981

 
Wojewodztwo-miejskie-lodzkie-Monografia-Zarys-dziejow-obraz-wspolczesny-perspektywy-rozwoju-Uniwersytet-Lodzki-UML-1981

 
Łódź Pabianice Zgierz monografia Stryków Strykow Aleksandrów Aleksandrow Konstantynów Konstantynow Ozorków Ozorkow Andrespol Andrzejów Andrzejow Głowno Glowno Rzgów Rzgow Wojewodztwo lodzkie Mortimer Szymczak Brójce Brojce Nowosolna Lipiny Lodz wba0711
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict