Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0631Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011 9788376293585 978-83-7629-358-5 8376293583 83-7629-358-3 PZPR Mania Zawadka Partia Skalimowski Czaderna Ossowski Tatarkówna-Majkowska Mazur Bądkowski Gruszczyk Utracki Palczyński Grzelczak Kapica Leszkowicz Ruczyński Borszczów Hebel Pawełczyk-Dura Polityka Kosobudzka Wyszyński Wierzbicki PRL Heruday-Kiełczewska Solidarność wba0631 

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Tom V. Referaty.

Warszawa: IPN 2012. ISBN 9788376293585.

24 cm, okładka kartonowa oryginalna, 261,[1] s. PB, Fine as New. Stan idealny, książka jak nowa. Masa egz.: 450 g.
Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Łochowie, 5–10 września 2011 roku. Pod redakcją Przemysława Gasztolda-Senia i Łukasza Kamińskiego.
Spis treści:
Wokół PZPR
- Elżbieta Mania: Znaczenie POP PZPR w procesie sowietyzacji uczelni (1948–1956). Przypadek Uniwersytetu Poznańskiego
- Katarzyna Zawadka: Partia a oświata w latach 1949–1956 na przykładzie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie
- Andrzej Skalimowski: Partyjny kolektyw i jego eksponenci. Bezpośrednia ingerencja kierownictwa PZPR w organizację odbudowy Warszawy w latach 1949–1956
- Ryszard Czaderna: Wykonanie uchwały KW PZPR we Wrocławiu w sprawie kultury fizycznej i sportu w 1950 roku – zarys zagadnienia
- Piotr Ossowski: Michalina Tatarkówna-Majkowska oraz jej postawa w latach 1956–1957
- Paweł Mazur: Działalność Plenum Komitetu Fabrycznego PZPR w kombinacie nowohuckim w latach 1956–1970. Przyczynek do analizy
- Artur Bądkowski: Kierownicy Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury KW PZPR w Poznaniu – przykłady karier partyjnych
Pamięć i propaganda
- Marcela Gruszczyk: Działalność Komitetu Słowiańskiego w Polsce na tle ruchu nowosłowiańskiego po II wojnie światowej
- Damian Utracki: Problematyka nazewnicza na Ziemiach Zachodnich. Proces repolonizacji i polonizacji nazw po II wojnie światowej
- Michał Palczyński: Związek Walki Młodych na Dolnym Śląsku. Próba polemiki z oficjalną propagandą
- Piotr Grzelczak: Poznański Czerwiec 1956 w partyjnym dyskursie czasów gomułkowskich na przykładzie poznańskich struktur PZPR
- Bartłomiej Kapica: Problem rewizjonizmu marksizmu na łamach centralnej prasy partyjnej w latach 1956–1959
- Tomasz Leszkowicz: Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej jako element polityki pamięci historycznej PZPR w latach 1982–1983
Życie codzienne i religia
- Michał Ruczyński: Życie codzienne oraz działalność społeczna, kulturalna i oświatowa Korpusu Ochrony Pogranicza na przykładzie Batalionu KOP „Borszczów”
- Agnieszka Hebel: Na tropie spekulacji, w trosce o zaopatrzenie. Państwowa Inspekcja Handlowa w latach 1976–1983 (na przykładzie Wrocławia i Gdańska)
- Kamila Pawełczyk-Dura: Polityka – taktyka – praktyka. Projekt jedności prawosławia w obliczu narodzin państwa sowieckiego
- Elżbieta Kosobudzka: Diecezja lubelska po II wojnie światowej oraz posługa biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego
Opozycja
- Paweł Wierzbicki: Idee lewicowe w myśli politycznej środowisk opozycyjnych w PRL w latach 1976–1989
- Magdalena Heruday-Kiełczewska: Powstanie ośrodków NSZZ „Solidarność” w krajach zachodnich.


ISBN 8376293583.
opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 812726351; 815925479; 829055172.
Letnia-Szkola-Historii-Najnowszej-2011-Tom-V-Referaty-Warszawa-IPN-2012

 
Letnia-Szkola-Historii-Najnowszej-2011-Tom-V-Referaty-Warszawa-IPN-2012

 
Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011 9788376293585 978-83-7629-358-5 8376293583 83-7629-358-3 PZPR Mania Zawadka Partia Skalimowski Czaderna Ossowski Tatarkówna-Majkowska Mazur Bądkowski Gruszczyk Utracki Palczyński Grzelczak Kapica Leszkowicz Ruczyński Borszczów Hebel Pawełczyk-Dura Polityka Kosobudzka Wyszyński Wierzbicki PRL Heruday-Kiełczewska Solidarność wba0631
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict