Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0629Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009 978–83–7629–167–3 9788376291673 83-7629-167-X 837629167X Kamiński Kozłowski Humeniuk emigracja Marciniak ZSRR Florczyk Kańczukowska Propaganda komunistyczna Radio Wolna Europa Ślęzak Jackowska Gasztold-Seń PZPR Rzeczywistość Białkowski Laikat katolicki bezpieka Knap Szczecin Matyjasiak Siedziako Maksimiuk Jarska Galij-Skarbińska Kozłowski Warchoł Olaszek Informacja publicystyka prasa podziemna Solidarność Wola Stępień wba0629 

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Tom III. Referaty.

Warszawa: IPN 2010. ISBN 9788376291673.

24 cm, okładka kartonowa oryginalna, 218,[1] s. PB, Fine as New. Stan idealny, książka jak nowa. Masa egz.: 370 g.
Materiały III Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Lesznie k. Warszawy, 7–12 września 2009 roku. Pod red. Łukasza Kamińskiego i Tomasza Kozłowskiego.
Spis treści:
Ołena Humeniuk: Ukraińska emigracja studencka w Polsce w latach 1920–1930
Wojciech Marciniak: Repatriacja ludności polskiej z głębi ZSRR w aktach Związku Patriotów Polskich
Katarzyna Florczyk: Modelowy wizerunek kobiety w propagandzie okresu stalinowskiego w Polsce
Justyna Kańczukowska: Propaganda komunistyczna w okresie stalinowskim i w czasie stanu wojennego wobec Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Próba porównania
Jolanta Ślęzak: Wybrane aspekty polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w świetle karykatur zamieszczanych na łamach „Nowin Rzeszowskich” w latach 1949–1953
Anna M. Jackowska: Procesy Wiktora Krawczenki i Davida Rousseta. Francuski spór w latach 1949–1951 o sowieckie obozy pracy
Przemysław Gasztold-Seń: „Lewica” PZPR. Działalność Stowarzyszenia Klubów Wiedzy Społeczno-Politycznej „Rzeczywistość” w latach 1981–1983
Michał Białkowski: Laikat katolicki wobec bezpieki na przykładzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957–1989/1990)
Paweł Knap: „Budujemy żywe kościoły”. Zarys problematyki budownictwa sakralnego w powojennym Szczecinie
Łukasz P. Matyjasiak: Między wiernością Kościołowi a służbą państwu. Działalność katolików „społecznie postępowych” na przykładzie Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju (1950–1953)
Michał Siedziako: Powstanie i rozwój działalności Szczecińskiego Klubu Katolików (do 13 grudnia 1981 r.)
Diana Maksimiuk: O rozliczaniu stalinowskich sędziów na fali „odwilży” 1956 r.
Natalia Jarska: Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda w latach 1956–1966
Sylwia Galij-Skarbińska: Obszar działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1970–1975
Tomasz Kozłowski: Więziennictwo dekady Gierka
Kinga Warchoł: Powstawanie gminnych i wiejskich kół NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w województwie rzeszowskim
Jan Olaszek: Informacja i publicystyka w prasie podziemnej Solidarności na przykładzie tygodnika „Wola” (1982–1989)
Przemysław Stępień: Kościół łódzki w obronie represjonowanych w stanie wojennym.


ISBN 837629167X.
opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 694069861; 750953441; 767734635.
Letnia-Szkola-Historii-Najnowszej-2009-Tom-III-Referaty-Warszawa-IPN-2010

 
Letnia-Szkola-Historii-Najnowszej-2009-Tom-III-Referaty-Warszawa-IPN-2010

 
Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009 978–83–7629–167–3 9788376291673 83-7629-167-X 837629167X Kamiński Kozłowski Humeniuk emigracja Marciniak ZSRR Florczyk Kańczukowska Propaganda komunistyczna Radio Wolna Europa Ślęzak Jackowska Gasztold-Seń PZPR Rzeczywistość Białkowski Laikat katolicki bezpieka Knap Szczecin Matyjasiak Siedziako Maksimiuk Jarska Galij-Skarbińska Kozłowski Warchoł Olaszek Informacja publicystyka prasa podziemna Solidarność Wola Stępień wba0629
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict