Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0582Hass Ambicje rachuby rzeczywistość Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928 Masoneria Europa Teologi Freemasonry Freimaurerei Europe Franc-maçonnerie 8301038241 83-01-03824-1 9788301038243 978-83-01-03824-3 ezoteryka rewolucja wojna loża Odd Fellows obediencja Wielki Wschód Martyniści Teozofowie Droit Humain IOOF YMCA wba0582 

Hass, Ludwik (1918-2008): Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928.

Wydanie pierwsze. First edition.
Warszawa: PWN Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984. ISBN 8301038241.

25 cm, oprawa półpłótno oryginalna, 398,[2] s., [16] s. tabl., [2] k. map. HB, Very Good. ExLibrary. Książka szyta. Stan książki wewnątrz prawie idealny, okładka ma drobne uszkodzenia przy krawędziach. Książka ma dawne stemple biblioteki, ale bez sygnatur oraz oraz średniej jakości prywatny exlibris: Mieczysław Arkadiusz Woźniak. Masa egz.: 760 g.

Spis treści:
Wstęp
- Specyfika regionu. Przeciwnicy. Źródła archiwalne. Czasopisma organizacyjne
Rozdział I. Sukcesy wśród wstrząsów i walk (1905-1914)
- Radykałowie i umiarkowani. Ofensywa ezoteryki. Wobec rewolucji i wojny. Sytuacja na Węgrzech. Postęp organizacyjny. Nowi adepci. Orientacja społeczna i polityczna. Drogi oddziaływania. Radykalizm i madziarskość. W krajach Przedlitawii. Postawy i wpływy. Kółka w Czechach i na Morawach. Środowisko czeskie. Czeska loża. Ezoterycy i Odd Fellows. W Chorwacji. Rijeka i Czerniowce. Belgrad usamodzielnia się. Serbska obediencja. W Macedonii i Sofii. Rumuńska mozaika. Pierwociny rosyjskie. Loże i ludzie. Rozwój organizacyjny. Wielki Wschód Ludów Rosji. W życiu politycznym. Ezoterycy i oszuści. Zachowawczy odłam. Martyniści. Teozofowie. Ukraina. Nastroje polskiej inteligencji. Paryskie oddziaływanie. Spotkanie z wolnomularstwem. Loże w Królestwie Polskim. Polscy „bracia”. W życiu publicznym. Ruch teozoficzny. Formacje parawolnomularskie. Akcje antywolnomularskie.
Rozdział II. Zasady i praktyka. Lata I wojny światowej (1914-1918)
- Centrale wobec wybuchu wojny. Fala szowinizmu. Ramię dyplomacji. W lożach Wiednia i Budapesztu. Kontakty ponad frontami. Czechy, Chorwacja, Serbia. Rumuńska dwutorowość. Rosyjska aktywizacja. Reorientacja polityczna. 0żywiona działalność Warszawy. W misji na Zachodzie. Antywolnomularskie polowania na czarownice. Wizja nowej Europy. Międzynarodowy Kongres Wolnomularski. Czeska akcja na Zachodzie. Zabiegi południowosłowiańskie. Propolskie sympatie. Rzymska loża „Polonia”. Konferencja berlińska. Niemieckie loże polowe. Ożywienie na Węgrzech. Z myślą o przyszłości. W Wiedniu i Pradze. Narodziny obediencji bułgarskiej. W rewolucji lutowej 1917 r. Popaździernikowy schyłek. Wielka Loża Ukrainy. W okupowanym Królestwie Polskim. Adepci w życiu publicznym. Ku polskiej obediencji.
Rozdział III. W walce o nowy kształt Europy Środkowo-Wschodniej (1918-1923)
- W obozie zwycięzców. O nowe granice. Wokół Konferencji Pokojowej. Sprzeczności włosko-serbskie. Inicjacja delegatów transylwańskich. Uchodźcy i triumfatorzy. Dylemat „wolności” i „porządku”. Perypetie z faszyzmem. Początki „dziesięciolecia złudzeń”. Wolnomularska ekspansja Ameryki. Niespokojna obediencja ukraińska. Akcja na Zachodzie. Węgierska rewolucja i kontrrewolucja. O legalność lóż. Wielka Loża Wiednia. Pomoc dla głodujących. W życiu młodej Republiki. Drobne grupy. Parawolnomularstwo. Wielka Loża SHS „Jugosławia”. Aktywizm wolnomularski. Bułgarskie trudności. Elitarni adepci. Obediencja Niemców czechosłowackich. Dwa kierunki. Słowacja. Były zabór pruski. Związek Lóż Niemieckich w Polsce. IOOF. Kontakty międzynarodowe. Czeski i polski start. Czeska loża w Pradze. Równoległy impuls organizacyjny. Ku zjednoczeniu. Narodowa Wielka Loża Czechosłowacka. „Droit Humain” - IOOF. Warszawska wielotorowość. Pod włoskim szefostwem. Rozwój organizacyjny. Rekrutacja. Skład osobowy i nurty ideowe. W wachlarzu partyjnym. Polityczne postawy i koneksje. Teozofowie, okultyści, YMCA. Rumuńskie problemy powojenne. Nowa obediencja. Placówki proweniencji amerykańskiej. Dwie kolejne centrale. „Droit Humain” w państwach nadbałtyckich. Amerykański sukces w Finlandii. Powszechna dominacja liberałów.
Rozdział IV. Dni wielkości wolnomularstwa w latach względnej stabilizacji ustrojowej i gospodarczej (1924-1928)
- Powrotna fala. Zbliżenie francusko-niemieckie. Na rzecz obrony pokoju. Odłamy proprawicowe. Erich Ludendorff atakuje. Hegemonia francuska. Emigracyjne wolnomularstwo rosyjskie. Paryż a Europa Środkowo-Wschodnia. Loże Fracusko-Jugosławiańska w Paryżu. Dwie manifestacje: Genewa i Belgrad. Członkostwo AMI. Nowojorska „Misja Zamorska”. J. H. Cowlesa podróż dookoła świata. Teozofowie - YMCA - IOOF. Węgierska półjawność. Liberalizm uwstecznia się. Przewrót bułgarski (9 IV 1923). Rozwój organizacyjny w Wiedniu. Polityka personalna. Kierunki działania. Koncyliator wewnętrzny i międzynarodowy. Próba dialogu z Kościołem. Akwizgrańskie spotkanie. Nowe placówki na Morawach i Słowacji. Orientacja polityczna obediencji czeskiej. Wielka Loża „Lessing”. Ewolucja zachowawcza i secesja. Organizacje ezoteryków - IOOF. Rotary - YMCA. Polska placówka „Droit Humain”. Metapsychicy, teozofowie i inni. Jedni obojętnieją, inni upolityczniają się. Loże i droga pozaparlamentarna. Przewrót majowy. Ożywienie organizacyjne: Krótki żywot wielkich nadziei. Plusy i minusy sytuacji pomajowej. Aktywizacja parawolnomularstwa. YMCA. Loże niemieckie w Polsce. IOOF i Bnei-Brith. Rozwój organizacyjny w Jugosławii. Wobec problemów kraju. Za aktywnością polityczną. Po stronie centralizmu państwowego. Sukcesy obediencji bułgarskiej. Dwuznaczność postawy. Rumuńska elita w Wielkiej Loży. Po stronie zachowawczego establishmentu. Wielki Wschód Rumunii. Problem lóż transylwańskich. Sukcesy w Finlandii. Estonia. Łotwa.
Indeks nazwisk. Indeks nazw geograficznych i etnicznych. Indeks obrządków wolnomularskich i organizacji parawolnomularskich. Spis ilustracji. Spis tabel. Contents.


EAN 9788301038243.
opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 84175598.
WorldCat: 12056609; 251802122; 461797936; 469084049; 830236713.
Hass-Ludwik-Ambicje-rachuby-rzeczywistosc-Wolnomularstwo-w-Europie-Srodkowo-Wschodniej-1905-1928-PWN-1984

 
Hass-Ludwik-Ambicje-rachuby-rzeczywistosc-Wolnomularstwo-w-Europie-Srodkowo-Wschodniej-1905-1928-PWN-1984

 
Hass-Ludwik-Ambicje-rachuby-rzeczywistosc-Wolnomularstwo-w-Europie-Srodkowo-Wschodniej-1905-1928-PWN-1984

 
Hass Ambicje rachuby rzeczywistość Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928 Masoneria Europa Teologi Freemasonry Freimaurerei Europe Franc-maçonnerie 8301038241 83-01-03824-1 9788301038243 978-83-01-03824-3 ezoteryka rewolucja wojna loża Odd Fellows obediencja Wielki Wschód Martyniści Teozofowie Droit Humain IOOF YMCA wba0582
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict