Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0556Olejnik Wieluń Wielun Dzieje miasta 1793-1945 9788392647225 839264722X 978-83-926472-2-5 83-926472-2-X Władze ludność Sądownictwo Policja Wojsko straż graniczna Polacy katolicy Żydzi Ewangelicy Prawosławni Epidemie Bankowość Przemysł Rzemiosło Handel Rolnictwo Pożar 1858 Park Cmentarze Komunikacja łączność Poczta Telefony Oświata wychowanie Szkoła pensja Pelagia Zasadzińska Teatr Biblioteki Księgarnie Drukarnie Manifestacje Branka terror Egzekucje niemiecka okupacja POW Wyzwolenie Sądownictwo Elektrownia Sport turystyka Sokół KPP PPS Lewica Piast Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna BBWRi Wojna Hitlerowska administracja eksterminacja Volksdeutsche grabież Getto Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa AK wba0556 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Olejnik, Tadeusz (1935- ): Wieluń. Dzieje miasta 1793-1945.

[Wydanie pierwsze. First Edition].
Łódź; Wieluń: Polskie Towarzystwo Historyczne; Urząd Miejski 2008. ISBN 9788392647225.

24 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 495,[1] s. PB, Fine as New. Stan idealny, książka jak nowa. Masa egz.: 1150 g.
Monografia miasta pod redakcją Alicji Szymczak; tom 2.
Spis treści:
Wstęp
I. Pod zaborem pruskim (1793-1807)
- 1. Władze i ludność miasta
- 2. Udział miasta i okolic w Insurekcji Kościuszkowskiej
II. Okres Księstwa Warszawskiego (1807-1815)
III. Pod rosyjskim panowaniem (1815-1914)
- 1. Status prawno-administracyjny miasta i jego władze
- 2. Sądownictwo
- 3. Policja
- 4. Wojsko i straż graniczna
IV. Ludność
- 1. Rozwój demograficzny miasta
- 2. Stosunki narodowościowe i religijne
- - 2.1. Polacy - katolicy
- - 2.2. Żydzi
- - 2.3. Ewangelicy
- - 2.4. Prawosławni
- 3. Warunki życia ludności - opieka zdrowotna
- - 3.1. „Instytut szpitalny” - przytułek dla ubogich
- - 3.2. Rada Szczegółowa Opiekuńcza
- - 3.3. Szpital Wszystkich Świętych
- - 3.4. Fundacja Z. Weryho-Darewskiego
- - 3.5. Opieka medyczna
- - 3.6. Epidemie chorób zakaźnych
- - 3.7. Ochronka dla ubogich dzieci
V. Życie gospodarcze
- 1. Finanse i gospodarka miejska
- 2. Bankowość
- - 2.1. Wieluńska Kasa Przemysłowców
- - 2.2. Wieluńskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu
- - 2.3. Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe
- 3. Przemysł
- 4. Rzemiosło
- 5. Handel
- 6. Rolnictwo
VI. Urbanistyka i architektura miasta
- 1. Zabudowa miejska
- 2. Pożar miasta w 1858 r. i odbudowa Wielunia według nowego planu regulacyjnego
- 3. Park miejski
- 4. Likwidacja obwarowań miejskich
- 5. Wygląd miasta
- 6. Infrastruktura komunalna
- - 6.1. Ochotnicza Straż Ogniowa
- - 6.2. Cmentarze
VII. Komunikacja i łączność
- 1. Połączenia drogowe
- 2. Poczta
- 3. Telefony
VIII. Oświata i wychowanie
- 1. Szkoła wydziałowa
- 2. Prywatne pensje dla dziewcząt
- 3. Prywatna pensja Pelagii Zasadzińskiej
- 4. Męska szkoła handlowa
- 5. Szkolnictwo elementarne (początkowe)
IX. Życie kulturalne
- 1. Życie muzyczne
- 2. Teatry wędrowne i teatr amatorski
- 3. Biblioteki i czytelnictwo
- 4. Księgarnie
- 5. Drukarnie i zaklady litograficzne
- 6. Społeczne stowarzyszenia oświatowo-kulturalne
X. Życie polityczne
- 1. Zawiedzione nadzieje
- 2. Wieluń w latach powstania styczniowego
- - 2.1. Manifestacje patriotyczne
- - 2.2. Branka i jej skutki
- - 2.3. Wybuch powstania. Narastanie terroru
- - 2.4. Egzekucje
- - 2.5. Wiernopoddańcze adresy
- - 2.6. Kasata zakonów
- 3. Wieluń w latach rewolucji 1905 r.
XI. Wieluń w latach pierwszej wojny światowej
- 1. Między frontami
- 2. Pod niemiecką okupacją
- 3. Życie społeczne i kulturalne
- 4. Akcja legionowa i POW
- 5. Jutrzenka wolności
XII. Wyzwolenie miasta, jego władze oraz status prawno-administracyjny
- 1. Udział wielunian w walkach o kształt granic Polski Odrodzonej
- - 1.1. Z pomocą dla Lwowa i Warszawy
- - 1.2. O zjednoczenie Śląska z Macierzą
- 2. Ustrój władz miejskich
- 3. Sądownictwo
- 4. Policja
XIII. Ludność
- 1. Stan ludności według spisów z 1921 i 1931 r.
- 2. Stosunki narodowościowe i religijne
- - 2.1. Katolicy
- - 2.2. Ewangelicy
- - 2.3. Żydzi
- 3. Polacy a Żydzi
XIV. Życie gospodarcze
- 1. Przemysł
- 2. Rzemiosło
- 3. Stowarzyszenia rzemieślnicze
- 4. Rolnictwo
- 5. Handel
- 6. Stowarzyszenia kupieckie
- 7. Finanse
XV. Budownictwo, rozwój przestrzenny miasta, urządzenia kulturalne
- 1. Budownictwo
- 2. Rozwój przestrzenny Wielunia
- 3. Gospodarka komunalna
- - 3.1. Ulice i drogi
- - 3.2. Stan sanitarny miasta
- - 3.3. Łaźnia
- - 3.4. Zieleńce i parki
- - 3.5. Cmentarze
- - 3.6. Ochrona przeciwpożarowa
- - 3.7. Elektrownia miejska
- - 3.8. Hotele
- - 3.9. Nazewnictwo ulic
XVI. Komunikacja i łączność
- 1. Komunikacja fiakrowa i autobusowa
- 2. Budowa dróg
- 3. Komunikacja kolejowa
- 4. Budowa lini kolejopwej Kalety-Wieluń-Podzamcze
- 5. Łączność
XVII. Problemy socjalne
- 1. Bezrobocie
- 2. Warunki mieszkaniowe
XVIII. Zdrowie i opieka spoleczna
- 1. Epidemie chorób zakaźnych
- 2. Szpital
- 3. Stan opieki lekarskiej
- 4. Apteki i składy apteczne
- 5. Przychodnie lekarskie. Kasa Chorych
- 6. Opieka społeczna. Towarzystwa dobroczynne
- 7. Polski Czerwony Krzyż
XIX. Oświata i wychowanie
- 1. Publiczne szkoły powszechne
- 2. Szkolnictwo zawodowe
- - 2.1. Preparanda Nauczycielska
- - 2.2. Szkoła Dokształcająca dla Rzemieślników
- - 2.3. Seminarium Duchowne
- 3. Szkoły ponadpodstawowe
- - 3.1. Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie Pelagii Zasadzińskiej
- - 3.2. Gimnazjum Realne Męskie
- - 3.3. Szkoła Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej
- - 3.4. Seminarium nauczycielskie - zmarnowana szansa
- 4. Wielunianie na wyższych uczelniach
- 5. Opieka nad dzieckiem - przedszkola i świetlice
XX. Życie kulturalne
- 1. Biblioteki i czytelnictwo
- 2. Księgarnie
- 3. Prasa lokalna
- 4. Kina
- 5. Teatr
- 6. Ochrona dóbr kultury i muzeum regionalne
- 7. Miejsca pamięci narodowej
- 8. Stowarzyszenia społeczno-kulturalne
- 9. Radio
- 10. Drukarnie
- 11. Życie muzyczne
XXI. Sport i turystyka
- 1. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
- 2. Budowa stadionu sportowego
- 3. Turystyka i wypoczynek
XXII. Życie polityczne
- 1. Robotnicze partie lewicowe
- - 1.1. Komunistyczna Partia Polski (KPP)
- - 1.2. PPS-Lewica
- 2. Ugrupowania polityczne ruchu ludowego
- - 2.1. Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
- - 2.2. Niezależna Partia Chłopska (NPCh)
- - 2.3. Stronnictwo Chłopskie
- - 2.4. Stronnictwo Ludowe
- 3. Partie obozu sanacji
- - 3.1. Polska Partia Socjalistyczna - Frakcja Rewolucyjna
- - 3.2. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR)
- - 3.3. Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast
- - 3.4. Polskie Zjednoczenie Społeczno-Gospodarcze
- - 3.5. Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN)
- 4. Opozycyjne partie prawicowe
- - 4.1. Związek Ludowo-Narodowy. Stronnictwo Narodowe
- - 4.2. Obóz Wielkiej Polski (OWP)
- - 4.3. Obóz Narodowo-Radykalny (ONR)
XXIII. Przed burzą
XIV. Agresja i Wojna Obronna
- 1. Działania wojenne na terenie powiatu wieluńskiego
- 2. Zniszczenie Wielunia
XXV. W tzw. Kraju Warty
- 1. Hitlerowska administracja i aparat terroru
- - 1.1. Administracja
- - 1.2. Policja
- - 1.3. Hitlerowskie struktury partyjne
XXVI. Terror i eksterminacja
- 1. Pierwsze egzekucje zbiorowe. Działalność Oddziałów Specjalnych Policji Bezpieczeństwa
- 2. Hitlerowskie obozy koncentracyjne i więzienia
- 3. Walka z przyrostem naturalnym ludności polskiej
- 4. Rola hitlerowskich organów wymiaru „sprawiedliwości” w walce z polskością
- 5. Wysiedlanie ludności polskiej
- 6. Volksdeutsche
XXVII. Pod niemieckim jarzmem
- 1. Niemieckie „dzieło odbudowy”
- 2. Warunki życia ludności
- 3. Walka z polskością
- - 3.1. Likwidacja polskiego szkolnictwa
- - 3.2. Niszczenie i grabież dóbr kultury
- - 3.3. Walka z polskim językiem
- - 3.4. Likwidacja polskiego nazewnictwa
- - 3.5. Życie religijne
XXVIII. Żydzi i ich zagłada
- 1. Straty wojenne
- 2. Niemieckie ustawodawstwo antyżydowskie i jego realizacja
- - 2.1. Grabież mienia żydowskiego
- - 2.2. Przymus pracy
- - 2.3. Restrykcje gospodarcze
- - 2.4. Inne formy prześladowań
- - 2.5. Warunki życia ludności
- - 2.6. Samorząd żydowski. Getto
- 3. Realizacja hitlerowskiej polityki zagłady Żydów
- - 3.1. Przygotowania do tzw. „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”
- - 3.2. Ostatni dramat
XXIX. Opór polskiego społeczeństwa wobec okupanta
- 1. Tajna Organizacja Wojskowa (TOW)
- 2. Służba Żwycięstwu Polski (SZP)
- 3. Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)
- 4. Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW)
- 5. Związek Walki Podziemnej (ZWP)
- 6. Armia Krajowa (AK)
- 7. Pomoc jeńcom wojennym
- 8. Golgota Wschodu
XXX. Wyzwolenie?
Zakończenie
Podstawa źródłowa pracy
Indeks osobowy
Indeks miejscowości.


ISBN 839264722X.
opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 316572242.
Olejnik-Tadeusz-Wielun-Dzieje-miasta-1793-1945-Lodz-Wielun-Polskie-Towarzystwo-Historyczne-Urzad-Miejski-2008

 
Olejnik-Tadeusz-Wielun-Dzieje-miasta-1793-1945-Lodz-Wielun-Polskie-Towarzystwo-Historyczne-Urzad-Miejski-2008

 
Olejnik-Tadeusz-Wielun-Dzieje-miasta-1793-1945-Lodz-Wielun-Polskie-Towarzystwo-Historyczne-Urzad-Miejski-2008

 
Olejnik Wieluń Wielun Dzieje miasta 1793-1945 9788392647225 839264722X 978-83-926472-2-5 83-926472-2-X Władze ludność Sądownictwo Policja Wojsko straż graniczna Polacy katolicy Żydzi Ewangelicy Prawosławni Epidemie Bankowość Przemysł Rzemiosło Handel Rolnictwo Pożar 1858 Park Cmentarze Komunikacja łączność Poczta Telefony Oświata wychowanie Szkoła pensja Pelagia Zasadzińska Teatr Biblioteki Księgarnie Drukarnie Manifestacje Branka terror Egzekucje niemiecka okupacja POW Wyzwolenie Sądownictwo Elektrownia Sport turystyka Sokół KPP PPS Lewica Piast Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna BBWRi Wojna Hitlerowska administracja eksterminacja Volksdeutsche grabież Getto Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa AK wba0556
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict