Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0554Słowo pojednania Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza Michała Czajkowskiego Warzecha Biblioteka Więzi 8388032755 9788388032752 83-88032-75-5 978-83-88032-75-2 Biblia Chrześcijaństwo judaizm Ekumenizm Catholic Church Judaism Bible interpretation bibliografia Teologia Theologie Judentum Christentum Catholicism Muszyński Biblistyka Pindel Gołębiewski Wodecki Jerozolima Syjon Poniży Bardski Kozyra Kuśmirek Marcinkowski Łach Jankowski Haręzga Kasiłowski Kudasiewicz Szymanek Sieg Grabska Jezierska Czerski Załęski Tum Dąbek Widła Salij Jasiński Mikołajcza Szmajdziński Enholc-Narzyńska Bagrowicz Deselaers Dziuba Murawski Ozorowski Gawryś Skowronek Życiński Kamykowski Grosfeld Brodowski Hanc Bogusz Budniak Jaskóła Jóźwiak Puślecki Seweryniak Cała Doktór Gebert Ignatowski Karski Krajewski Obirek Lewandowski Pisarek Zalewski Adamczyk-Garbowska Weksler-Waszkinel Puciłowski Bartoszewski Kieres Nowak-Jeziorański Krasiński Rudnicki Asemityzm Szarota Tomaszewski Birenbaum Mazowiecki Nosowski Oszajca wba0554 

Słowo pojednania. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza Michała Czajkowskiego.

Wydanie pierwsze. First Edition.
Warszawa: Biblioteka Więzi 2004. ISBN 8388032755.

24 cm, oprawa twarda oryg., 728 s., [9] k. tabl. HB, Very Good. Stan wewnątrz idealny, okładka ma drobne uszkodzenia. Masa egz.: 1130 g.
Pod red. Juliana Warzechy.
Seria: Biblioteka Więzi; tom 160.
Michał Czajkowski (1934- )
Spis treści:
abp Henryk Muszyński: Słowo wstępne
Julian Warzecha: Słowo od redaktora
Julian Warzecha: Życiorys i sylwetka Jubilata
Bibliografia prac ks. prof. Michała Czajkowskiego
Część I: Biblistyka i teologia
- ks. Roman Pindel: Plagi egipskie w analizie retorycznej
- abp Marian Gołębiewski: Tradycja o Abrahamie w teologii Deutero-Izajasza
- Bernard Wodecki: Jerozolima - Syjon w tekstach Deutero-Izajasza
- ks. Bogdan Poniży: Pojęcie stworzenia w leksyce i argumentowaniu Księgi Mądrości
- ks. Krzysztof Bardski: Ideał egzegety w świetle XII-wiecznych komentarzy do Pnp 4,2 i 6,5
- ks. Józef Kozyra: O przekładzie Pieśni nad Pieśniami przez Jerzego Żuławskiego
- Anna Kuśmirek: Sanktuarium uczynione ręką…
- Roman Marcinkowski: Obcy w tradycji talmudycznej
- ks. Jan Łach: Przymioty głosicieli Bożego Królestwa
- Stanisław Jankowski: Mateuszowe perykopy rozwodowe w świetle tradycji rękopiśmiennej
- ks. Stanisław Haręzga: Dialog chrześcijańsko–żydowski w świetle Mk 2,18-22
- Piotr Kasiłowski: Zwiastowanie Łk 1,26-38
- ks. Józef Kudasiewicz: „Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś” (Łk 11,22)
- Edward Szymanek: Chrystus Sługa Pański, Maryja służebnica Pańska. Myśli z okazji jubileuszu Przyjaciela
- Franciszek Sieg: Janowa tradycja o Marii Magdalenie (J 20,1-18) w kontekście relacji synoptyków
- Stanisława Grabska: Bóg jest miłością. Struktura zbawienia w Ewangelii św. Jana i Listach Janowych
- Ewa J. Jezierska: „Jeżeli ich upadek przyniósł bogactwo światu – o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości” (Rz 11,12). Stosunek św. Pawła do współbraci Żydów
- ks. Janusz Czerski: Chrystus podstawą jedności Kościoła. Analiza kontekstualna i lingwistyczna 1 Kor 3,18-23
- ks. Jan Załęski: Znaczenie pros kairon w 1 Kor 7,5
- Janusz Tum: Posługa jednania (2 Kor 5,19)
- Tomasz M. Dąbek: „Starajcie się o pokój ze wszystkimi” (Hbr 12,14)
- Bogusław Widła: Kerygmatyczna funkcja piękna w Apokalipsie Janowej na podstawie wybranych tekstów
- Jacek Salij: O uważność teologiczną w przekładach biblijnych. Na marginesie rozmnożenia wyrazów przeznaczyć i przeznaczony w polskich przekładach Nowego Testamentu
- Andrzej S. Jasiński: Choroba i uzdrowienie w Piśmie Świętym
- ks. Mieczysław Mikołajczak: Biblijne implikacje dotyczące demonów
- ks. Mariusz Szmajdziński: Relektura Am 5,26-27 w Dokumencie Damasceńskim i Dziejach Apostolskich
- Barbara Enholc-Narzyńska: Biblistyka na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1920-1939
- ks. Jerzy Bagrowicz: Wychowanie do słuchania słowa Bożego
- ks. Manfred Deselaers: Teologia serca. Podstawowe przemyślenia teologiczno-duszpasterskie
- bp Andrzej F. Dziuba: Hiszpańska ewangelizacja w Indiach Zachodnich według Bartłomieja de Las Casas OP († 1566)
- Roman Murawski: Katechizmy Lutra
- bp Edward Ozorowski: Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety
- Cezary Gawryś: Mężczyzna, Jezus z Nazaretu
- ks. Alfons Józef Skowronek: Garść refleksji nad orędziem o pojednaniu wedle wizji Pawła Apostoła 2 Kor 5,19
- abp Józef Życiński: Hipoteza Ewy mitochondrialnej a monogenizm teologiczny
Część II: Problematyka dialogu
- ks. Łukasz Kamykowski: Dwudziestowieczne pojęcie dialogu Kościoła ze światem. Próba bilansu i wniosków na przyszłość
- Jan Grosfeld: Autorytet Kościoła
- Leon Brodowski: Człowiek jest drogą Kościoła
- ks. Wojciech Hanc: Istotne elementy treściowe ekumenii w świetle papieskiej encykliki Ut unum sint
- bp Ryszard Bogusz: A wszystko zaczęło się od rzuconych kamieni
- ks. Józef Budniak: Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicko-augsburski na Śląsku Cieszyńskim - model współżycia ekumenicznego
- ks. Piotr Jaskóła: Interior Magister w myśli Jana Kalwina
- Ewa Jóźwiak: Urząd duchowny i ordynacja kobiet przeszkodą jedności Kościoła? – perspektywa ewangelicka
- bp Edward Puślecki: Ekumeniczna pielgrzymka ku widzialnej jedności
- ks. Henryk Seweryniak: Drogi polskiej ekumenii. W stulecie oficjalnego podjęcia „kwestii mariawickiej”
- Alina Cała: Początki chrześcijańskiego antyjudaizmu
- Jan Doktór, Wstydliwe misje
- Konstanty Gebert, „Na obraz i podobieństwo”. Kilka osobistych uwag o nie-Żydach w tradycji żydowskiej
- ks. Grzegorz Ignatowski: Żydowskie symbole Jana Pawła II
- Karol Karski: Kościół i Izrael w perspektywie ewangelickiej - wczoraj i dziś
- Stanisław Krajewski: Dialog chrześcijańsko-żydowski: Heschel, Dabru emet i my
- Stanisław Obirek: Żadna religia nie jest samotną wyspą - dialog chrześcijańsko-żydowski według Abrahama J. Heschela i Jana Pawła II
- ks. Jerzy Lewandowski: Judaizm z perspektywy chrześcijańskiej – w myśli ks. Michała Czajkowskiego
- ks. Stanisław Pisarek: Tradycja u Żydów i chrześcijan
- Wojciech Zalewski: Społeczne oblicze judaizmu. Wybrane zagadnienia z ideologii judaizmu Tory
- Monika Adamczyk-Garbowska: Jedno niebo – różne wiary?
- ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel: Przełom w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie
- Józef Puciłowski: Dla dzieci jednego Ojca istnieje tylko jedna droga: braterstwo - konferencja w Pannonhalma
- Władysław Bartoszewski: Polacy i Żydzi w chwilach próby. Kilka refleksji z lat drugiej wojny światowej
- Leon Kieres: W służbie pojednania
- Jan Nowak-Jeziorański: Potrzeba zadośćuczynienia
- ks. Józef Krasiński: Krew męczenników sandomierskich i… przypisanie niewinnym Żydom krwi dziecięcej
- Szymon Rudnicki: Asemityzm
- Tomasz Szarota: „Sprawozdanie kościelne z Polski za czerwiec i połowę lipca 1941 roku”. Próba analizy dokumentu
- Jerzy Tomaszewski: Na rozstajach
Część III: Varia
- Halina Birenbaum: Nie skarga a sumienie
- Tadeusz Mazowiecki: Słowa przyjaźni
- Zbigniew Nosowski: Śp. sekularyzacja?
- Wacław Oszajca: Źwiartów
Noty biograficzne o autorach.


EAN 9788388032752.
opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 2006400541.
WorldCat: 58564325; 830634430.
Slowo-pojednania-Ksiega-pamiatkowa-z-okazji-siedemdziesiatych-ur-ks-Michala-Czajkowskiego-Wwa-Bibl-Wiezi-2004

 
Slowo-pojednania-Ksiega-pamiatkowa-z-okazji-siedemdziesiatych-ur-ks-Michala-Czajkowskiego-Wwa-Bibl-Wiezi-2004

 
Słowo pojednania Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza Michała Czajkowskiego Warzecha Biblioteka Więzi 8388032755 9788388032752 83-88032-75-5 978-83-88032-75-2 Biblia Chrześcijaństwo judaizm Ekumenizm Catholic Church Judaism Bible interpretation bibliografia Teologia Theologie Judentum Christentum Catholicism Muszyński Biblistyka Pindel Gołębiewski Wodecki Jerozolima Syjon Poniży Bardski Kozyra Kuśmirek Marcinkowski Łach Jankowski Haręzga Kasiłowski Kudasiewicz Szymanek Sieg Grabska Jezierska Czerski Załęski Tum Dąbek Widła Salij Jasiński Mikołajcza Szmajdziński Enholc-Narzyńska Bagrowicz Deselaers Dziuba Murawski Ozorowski Gawryś Skowronek Życiński Kamykowski Grosfeld Brodowski Hanc Bogusz Budniak Jaskóła Jóźwiak Puślecki Seweryniak Cała Doktór Gebert Ignatowski Karski Krajewski Obirek Lewandowski Pisarek Zalewski Adamczyk-Garbowska Weksler-Waszkinel Puciłowski Bartoszewski Kieres Nowak-Jeziorański Krasiński Rudnicki Asemityzm Szarota Tomaszewski Birenbaum Mazowiecki Nosowski Oszajca wba0554
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict