Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0488Skrodzki Dzieje ziemi zalewskiej 1305-2005 Cydzik Sokołowski Zalewo Iława Ilawa Osterode Ostpreußen 8392235002 83-922350-0-2 9788392235002 978-83-922350-0-2 Saalfeld Zełwałd Zelwald wba0488 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Skrodzki, Kazimierz Lech: Dzieje ziemi zalewskiej 1305-2005.

Wydanie pierwsze. First Edition.
Zalewo: Urząd Miejski 2005. ISBN 8392235002.

24 cm, okładka kartonowa oryg., 3-480 s. PB, Near Fine. Stan lepiej niż bardzo dobry, jedynie górny prawy róg ma słaby ślad dawnego zawilżenia. Masa egz.: 710 g.
Współautorzy Wanda Cydzik, Janusz Sokołowski.
Spis treści:
Słowo do Czytelnika
Przedmowa
Ziemia
- Kanał Elbląski
- - Przesłanki budowy. Prace projektowe. Prace budowlane. Parametry techniczne szlaku i żegluga kanałowa. Eksploatacja kanału. Turystyka. System Kanału. Kanał Iławski. Opis odcinka Miłomłyn-Iława i Zalewo. Most kanałowy na jez. Karnickim. Kanał Dobrzycki
- Rozwój sieci komunikacyjnej i poczta
- - Sieć drogowa. Poczta. Zalewska przygoda z koleją. Miasto a kolej. Lotnisko
- Nazewnictwo
- - Nazwy terenowe. Układ haseł. Skróty pozycji źródłowych, użyte w wykazach nazw wodnych, polowych i miejscowości. Wykaz nazw wodnych. Etymologia nazwy Ewingi. Wykaz nazw polowych. Nazwy miejscowe. Wykaz nazw polowych. Nazwy miejscowości. Wykaz nazw miejscowości. Geneza nazwy Zalewo
Z dziejów
- Prusowie i kolonizacja (Janusz Sokołowski)
- Osadnictwo polskie
- - Początki osadnictwa. Osadnictwo szlacheckie. Nazwy polskie miejscowe. Dialekt i obyczaje ludności polskiej. Zasięg kolonizacji polskiej. Germanizacja. Nazwiska polskie Prusaków. Polscy ewangelicy. Polscy duchowni protestanccy. Niemieckie, polskie i pruskie nazwy osobowe na Ziemi Zalewskiej w źródłach XVI i XVII wiecznych. Fragmenty z publikacji Edwaeda Martuszewskiego, Ludność polska w powiecie morąskim w XIX wieku (Parafia Boreczno. Parafia Dobrzyki. Parafia Jaśkowo)
- Powstanie miasta
- Przywileje lokacyjne i władza w mieście
- Herb miasta. Flaga Gminy
- Zabudowa i rozwój przestrzenny Zalewa
- - Mury i baszty. Bramy. Fosa. Wyburzenie fortyfikacji miejskich. Rynek i ratusz. Parcele. Wymiary działek. Ilość parcel. Liczba domostw. Pożary. Likwidacja pustek w mieście w XVIII w. Wybrane budowle: Kościół parafialny. Wyposażenie kościoła. Plebania. Otoczenie kościoła parafialnego. Kaplica Najświętszej Rodziny. Inne kaplice. Cmentarze. Klasztor. Synagoga. Łaźnia. Szkoły. Rozwój układu przestrzennego. Ulice. Wykaz ulic. Budynki mieszkalne. Budownictwo mieszkaniowe. Ochrona dziedzictwa
- Wojny polsko-krzyżackie
- - Wielka wojna 1410 r.
- - - Wojska litewsko-polskie wkraczają na Ziemię Zalewską. Mroczek z Łopuchowa starostą zamku przezmarckiego. Zdobycie stolicy komturii i oblężenie Malborka. Zakończenie kampanii. Odzyskanie przez zakon Przezmarku
- - Działania wojenne w 1411 r.
- - Związek Pruski i wojna trzynastoletnia
- - - Zawiązanie się Związku Pruskiego. Wybuch powstania antykrzyżackiego. Zalewo w Związku Pruskim. Ziemia Zalewska wraca pod panowanie zakonu. Przezmark tymczasową stolicą państwa krzyżackiego. Pokój toruński w 1466 r.
- - Wojna 1519-1521 r.
- Potop szwedzki
- - Pierwsza wojna szwedzka. Zalewo siedzibą polskich. Sejm krajowy w Zalewie. Rozejm w Sztumskiej Wsi. Druga wojna północna. Następstwa wojny.
- Wojna siedmioletnia
- Wojny napoleońskie
- - Ziemia Zalewska w działaniach wojennych 1806/1807 r.
- - - Wojna dociera do Prus Wschodnich. Kontrofensywa styczniowa sprzymierzonych. Plebania Wólka. Ofensywa sprzymierzonych. Ofensywa francuska-Iławka. Leże zimowe. Ofensywa czerwcowa Napoleona. Bitwa pod Frydlandem. Zalewski epizod Napoleona. Wojsko polskie w kampanii pruskiej 1807 r. (Odrodzone wojsko polskie. Wymarsz legii spod Gniewu. Żołnierze legii poznańskiej w Zalewie i okolicach. Dalszy marsz w kierunku Frydlandu). Okupacja francuska 1807 r. Lazaret zalewski. Zaraza
- - Wojsko saskie w okolicach Zalewa w czasie kampanii letniej 1807 r.
- - Wojna 1812. Odwrót Francuzów spod Moskwy
- - Podania ludowe
- Powstańcy listopadowi
- Miasto i okolice na przełomie XIX i XX wieku
- Ziemia Zalewska w latach 1914-1944
- - Wojna światowa. Czasy pokoju-niepokoju. Okres nazistowski. II wojna światowa. Radziecka partyzantka. Koniec niemieckiego Wschodu. Zagraniczni robotnicy przymusowi
- II wojna światowa
- - Ofensywa radziecka. Opanowanie Zalewa. Ewakuacja i ucieczka niemieckiej ludności. Relacje z ewakuacji mieszkańców i wejścia Rosjan
- Migracje mieszkańców Zalewa w latach 1945-1950 (Wanda Cydzik)
- Wybrane wydarzenia zalewskie z lat 1945-2005
Epidemie
Podziały administracyjne
- Władze samorządowe Zalewa w III Rzeczpospolitej
Gospodarka na przestrzeni wieków
- Czasy krzyżackie. Wielki handel. Rybołówstwo. Czasy Księstwa. Handel i jarmarki. Zajęcia rolnicze mieszczan. Zastój gospodarczy w XVIII w. XIX wiek. Nieurodzaj. Poprawa sytuacji gospodarczej. Firmy Zalewskie (Garbarnia. Zanieczyszczenie jez. Ewingi. Metalowiec. Dam-Rob. Tuczarnia. Gminna Spółdzielnia. Bank. Gold-Pasz. Lech-Drób. Ewmet. Stolarstwo. Hydro-Kan. Zakład Masarski. Mazury. Dolux-M)
Dzieje wsi (Janusz Sokołowski)
Dzieje Kościoła
- Początki chrystianizacji. Powstanie parafii. Wiejskie parafie w komornictwie przezmarckim, karpowskim i niemojskim. Reformacja. Życie katolików w diasporze. Biografie duchownych katolickich związanych z kaplicą Św. Rodziny przed 1945 r. W Polsce. Zalewo ośrodkiem protestantyzmu. Luteranie w powojennym Zalewie
Szkolnictwo
- Szkoła Prowincjonalna. Szkolnictwo średnie w Zalewie w latach 1808-1945. Szkolnictwo zawodowe przed 1945 r. Szkoła elementarna w Zalewie. Szkolnictwo wiejskie w dawnych czasach. Szkolnictwo zalewskie po 1945 r. Inne szkoły podstawowe i organizacja szkolnictwa w Gminie. Oświata dla dorosłych
Ziemia Zalewska w literaturze i sztuce
- Poezja. Pamiętniki. Literatura. Sztuka. Inne formy twórczości i prasa.
Galeria zalewian
Varia
- Skarb z Bagdadu… Immanuel Kant na Ziemi Zalewskiej. W zalewskiej szkole straszy. Liczba ludności Zalewa. Liczba ludności Ziemi Zalewskiej
Bibliografia.


EAN 9788392235002.
opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 69462578.
Skrodzki-Kazimierz-Lech-Dzieje-ziemi-zalewskiej-1305-2005-Zalewo-Urzad-Miejski-2005-Zalewo-Osterode-Ostpreussen Saalfeld

 
Skrodzki-Kazimierz-Lech-Dzieje-ziemi-zalewskiej-1305-2005-Zalewo-Urzad-Miejski-2005-Zalewo-Osterode-Ostpreussen Saalfeld

 
Skrodzki-Kazimierz-Lech-Dzieje-ziemi-zalewskiej-1305-2005-Zalewo-Urzad-Miejski-2005-Zalewo-Osterode-Ostpreussen Saalfeld

 
Skrodzki Dzieje ziemi zalewskiej 1305-2005 Cydzik Sokołowski Zalewo Iława Ilawa Osterode Ostpreußen 8392235002 83-922350-0-2 9788392235002 978-83-922350-0-2 Saalfeld Zełwałd Zelwald wba0488
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict