Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0429Manipulacja i obrona przed manipulacją Malak Zaron Bogusławski Puzynina Głowiński Brodzki Paczkowski Kwaśniewski Kofta Świda-Ziemba Czarniawska Starczewska Grzegorczyk Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty wba0429 

Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981.

Wydanie bezdebitowe, podziemne, drugoobiegowe.
B.m. [Warszawa]: Adsum; ON [Oświata Niezależna] b.r. [1984].

22 cm, oprawa broszurowa oryginalna, czytelny fotooffset z maszynopisu, 84,[1] s. PB, Near Fine. Stan broszury lepiej niż bardzo dobry. Masa egz.: 110 g.
Zeszyty Edukacji Narodowej; [7]. Dokumenty.

Sesja w dn. 24-26 kwietnia 1981. Zawiera teksty:
- Barbara Malak, Zofia Zaron: Od redakcji;
- Program sesji;
- Andrzej Bogusławski: [Przemówienie otwierające sesję…];
- Jadwiga Puzynina: Jak język pomaga manipulatorom;
- Michał Głowiński: Opis papieskiej podróży. Z problemów manipulacji językowej;
- St[anisław] Brodzki: Kilka uwag o manipulowaniu opinią przy pomocy półprawd;
- Andrzej Paczkowski: Polityka prasowa władz 1926-1939 i 1944-1980;
- Jerzy Kwaśniewski: O manipulowaniu w życiu społecznym;
- Mirosław Kofta, Barbara Malak: Psychologiczne przesłanki podatności i odporności na wpływ społeczny;
- Hanna Świda-Ziemba: Technika rozbijania grup jako jedna z najniebezpieczniejszych form manipulacji;
- Barbara Czarniawska: Uczenie manipulowania i manipulowanie uczeniem się;
- Krystyna Starczewska: Manipulacja czy wychowanie;
- Andrzej Grzegorczyk: Etyczne problemy dyskusji.


Opis w: Muzeum Wolnego Słowa.
opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 40182339; 642933238; 830214122.
Zobacz inne dostępne u mnie dublety wydawnictw niezależnych
Manipulacja-i-obrona-przed-manipulacja-Sesja-na-Uniwersytecie-Warszawskim-1981-Adsum-ON-Oswiata-Niezalezna-1984

 
Manipulacja-i-obrona-przed-manipulacja-Sesja-na-Uniwersytecie-Warszawskim-1981-Adsum-ON-Oswiata-Niezalezna-1984

 
Manipulacja i obrona przed manipulacją Malak Zaron Bogusławski Puzynina Głowiński Brodzki Paczkowski Kwaśniewski Kofta Świda-Ziemba Czarniawska Starczewska Grzegorczyk Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty wba0429
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict