Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0337Mrozek Dyba Ruch narodowowyzwoleńczy po II wojnie światowej Marksizm leninizm Rozpad systemu kolonialnego Partie komunistyczne dekolonizacja Neokolonializm Belgrad Kair Lusaka Algier Indie Cejlon Birma Indonezja Bengal Bangladesz Ghana Gwinea Nigeria Kenia Kongo Tanzania Gwinea Bissau Mozambik Rodezja Zimbabwe Namibia Afryka Apartheid Gwatemala Boliwia Kuba Wenezuela Kolumbia Argentyna Urugwaj Dominikana Peru Chile wba0337 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Mrozek, Bogusław (1930- ); Dyba, Marian (1940- ): Ruch narodowowyzwoleńczy po II wojnie światowej.

[Wydanie pierwsze. First edition].
Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Instytut Ruchu Robotniczego kwiecień 1975.

24 cm, oprawa kartonowa oryginalna, czytelny offset z maszynopisu, 370 s. PB, Good. ExLibrary. Stan książki lepiej niż bardzo dobry, skasowane dawne stemple: „WIH Biblioteka Naukowa”. Masa egz.: 460 g.
Do użytku wewnętrznego.
Spis treści:
Wstęp
1. Charakterystyka ruchu narodowowyzwoleńczego i etapów jego rozwoju po II wojnie światowej
1.1. Marksizm-leninizm a ruch narodowowyzwoleńczy
1.1.1. Miejsce ruchu narodowowyzwoleńczego w światowym procesie rewolucyjnym
1.1.2. Rozpad systemu kolonialnego po II wojnie światowej
1.1.3. Znaczenie rewolucji socjalistycznej dla rozwoju walki narodowowyzwoleńczej
1.1.4. Charakter ruchu narodowowyzwoleńczego i jego skład społeczny
1.1.5. Kwestia hegemonii w walce narodowowyzwoleńczej
1.1.6. Partie komunistyczne a ruch narodowowyzwoleńczy
1.2. Główne problemy dekolonizacji i walki narodowowyzwoleńczej po II wojnie światowej oraz ich etapy
1.2.1. Etapy dekolonizacji
1.2.2. Niepodległe państwa pokolonialne
1.2.3. Neokolonializm
1.2.4. Drugi etap ruchu narodowowyzwoleńczego po zdobyciu niepodległości
1.2.5. Niekapitalistyczna droga rozwoju
1.2.6. Rola partii rewolucyjno-demokratycznych w nowych niepodległych krajach
1.2.7. Polityka niezaangażowania
1.2.8. Belgrad - 1961 r.
1.2.9. Kair - 1964 r.
1.2.10. Lusaka - 1970 r.
1.2.11. Algier - 1973 r.
2. Miejsce i rola narodów południowej i południowo-wschodniej Azji w walce o niepodległość i rozwój społeczno-gospodarczy
2.1. Rozwój walki narodowowyzwoleńczej w latach 1945-1955
2.1.1. Azja Południowa i Południowo-Wschodnia - znaczenie regionu
2.1.2. Drogi do niepodległości
2.1.3. Niepodległość Indii
2.1.4. Stanowisko Komunistycznej Partii Indii
2.1.5. Niepodległość Cejlonu
2.1.6. Niepodległość a walka zbrojna
2.1.7. Niepodległość Birmy
2.1.8. Niepodległość Malajów i Filipin
2.1.9. Neokolonialna niepodległość
2.1.1O. Ostatnie kolonie w Azji i w Oceanii
2.2. Walka narodowowyzwoleńcza w krajach Azji w latach 1955-1972
2.2.1. Rozwój antyimperialistycznych tendencji w Indiach
2.2.2. Stanowisko KPI.............
2.2.3. Skutki wojny chińsko-indyjskiej
2.2.4. Zwrot na lewo w Indiach w 1969 r.
2.2.5. Antyimperialistyczna walka na Cejlonie
2.2.6. Antyimperialistyczna walka narodu wietnamskiego i poparcie jej przez międzynarodowy ruch robotniczy
2.2.7. Walka z tendencjami neokolonialnymi w Indonezji
2.2.8. Neokolonializm na Filipinach i w Tajlandzie
2.2.9. Pakistan i walka z neokolonializmem
2.2.10. Ruch wyzwoleńczy w Bengalu Wschodnim i powstanie niepodległego Bangladesz
2.2.11. Próby rozwoju Birmy w kierunku niekapitalistycznym
3. Rozwój ruchu narodowowyzwoleńczego w krajach arabskich
3.1. Przemiany antyimperialistyczne
3.2. Zwrot w stronę niekapitalistycznej drogi rozwoju
3.3. Walka z imperializmem i agresją izraelską
3.4. Walka narodowowyzwoleńcza Palestyńczyków
3.5. Walki arabsko-izraelskie w październiku 1973 r. i ich konsekwencje
4. Walka narodowowyzwoleńcza w czarnej Afryce, jej dotychczasowe osiągnięcia i dalsze zadania
4.1. Charakterystyka walki narodowowyzwoleńczej i procesy dekolonizacji po II wojnie światowej
4.1.1. Rozwój walki narodowowyzwoleńczej po II wojnie światowej
4.1.2. Społeczne i klasowe warunki rozwoju afrykańskiego ruchu wyzwoleńczego
4.1.3. Dekolonizacja Czarnej Afryki
4.1.4. Ocena dekolonizacji w Czarnej Afryce
4.1.5. Ghana
4.1.6. Gwinea
4.1.7. Nigeria
4.1.8. Kenia
4.1.9. Wybrzeże Kości Słoniowej
4.1.1O. Republika Malgaska
4.2. Współczesna rola neokolonializmu i formy jego działania w Czarnej Afryce
4.2.1. Kierunki działania neokolonializmu
4.2.2. Manewry neokolonialne wobec niepodległości
4.2.3. Kolonialna interwencja w Kongo
4.2.4. Neokolonialna ekonomika i polityka
4.2.5. Walka o zerwanie więzów neokoloniałnych
4.2.6. Powstanie Organizacji Jedności Afrykańskiej i jej rola w walce z neokolonializmem
4.3. Rola partii komunistycznych i rewolucyjno-demokratycznych w Czarnej Afryce i niekapitalistyczna droga rozwoju
4.3.1. Partie marksistowskie i komunistyczne
4.3.2. Południowoafrykańska Partia Komunistyczna
4.3.3. Komunistyczna Partia Lesotho
4.3.4. Afrykańska Partia Niepodległości
4.3.5. Socjalistyczna Partia Robotniczo-Chłopska Nigerii
4.3.6. Komunistyczna Partia Reunionu
4.3.7. Niekapitalistyczna droga rozwoju w Czarnej Afryce
4.3.8. Niekapitalistyczny rozwój Gwinei
4.3.9. Niekapitalistyczna droga Tanzanii
4.3.10. Ludowa Republika Konga
4.3.11. Ocena osiągnięć krajów rozwijających się na niekapitalistycznej drodze
4.4. Współczesna walka o wyzwolenie pozostałych kolonii w Czarnej Afryce
4.4.1. Walka wyzwoleńcza w koloniach portugalskich
4.4.2. Gwinea Bissau
4.4.3. Walka wyzwoleńcza w Angoli
4.4.4. Mozambik w walce o wolność
4.4.5. Rodezja /Zimbabwe/
4.4.6. Namibia /Afryka Południowo-Zachodnia/
4.4.7. Apartheid
4.4.8. Rola OJA w walce z kolonializmem
5. Rozwój walki antyimperialistycznej i narodowowyzwoleńczej w Ameryce Łacińskiej
5.1. Walka narodowowyzwoleńcza w latach 1945-1958
5.1.1. Imperializm a kraje Ameryki Łacińskiej
5.1.2. Pozycje USA w Ameryce Łacińskiej
5-1.3. Rozwój ruchu wyzwoleńczego w Ameryce Łacińskiej po II wojnie światowej
5.1.4. Rewolucja w Gwatemali w latach 1944-1954
5.1.5. Rewolucja w Boliwii
5.1.6. Wpływy USA w Ameryce Łacińskiej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
5.2. Znaczenie rewolucji kubańskiej i jej wpływ na rozwój walki wyzwoleńczej w Ameryce Łacińskiej
5.2.1. Zwycięstwo rewolucji kubańskiej
5.2.2. Socjalistyczne przemiany na Kubie
5.2.3. Przykład Kuby
5.2.4. Antykubańskie akcje USA
5.2.5. „Sojusz dla postępu”
5.3. Rozwój walki antyimperialistycznej w Ameryce Łacińskiej w latach sześćdziesiątych
5.3.1. Zróżnicowane formy walki
5.3.2. „Nowa siła” w Wenezueli
5.3.3. Komunistyczna Partia Kolumbii i jej zadania
5.3.4. Polityka Komunistycznej Partii Argentyny
5.3.5. Komunistyczna Partia Urugwaju
5.3.6. Partyzantka miejska i wiejska w Ameryce Łacińskiej
5.3.7. Przemiany w stosunkach USA z państwami Ameryki Łacińskiej
5.3.8. Dominikana w latach 1963-1965
5.3.9. Przemiany w Boliwii w latach 1970-1971
5.3.10. Grupa Andyjska a USA.
5.3.11. Stosunki panamsko-amerykańskie
5.3.12. Zmiany w polityce OPA
5.4. Rozwój rewolucji w Peru i w Chile
5.4.1. Rewolucja w Peru
5.4.2. Reforma rolna
5.4.3. Nacjonalizacja i polityka przemysłowa
5.4.4. Rozwój walki klasowej w Peru. Rola Peruwiańskiej Partii Komunistycznej
5.4.5. Zwycięstwo lewicy w Chile.
5.4.6. Reformy rządu Jedności Ludowej
5.4.7. Pogłębianie się walki klasowej
5.4.8. Faszystowski przewrót we wrześniu 1973 r.
Uwagi końcowe.


WorldCat: 805215459.
Mrozek-Dyba-Ruch-narodowowyzwolenczy-po-II-wojnie-swiatowej-Wyzsza-Szkola-Nauk-Spolecznych-przy-KC-PZPR-1975

 
Mrozek-Dyba-Ruch-narodowowyzwolenczy-po-II-wojnie-swiatowej-Wyzsza-Szkola-Nauk-Spolecznych-przy-KC-PZPR-1975

 
Mrozek Dyba Ruch narodowowyzwoleńczy po II wojnie światowej Marksizm leninizm Rozpad systemu kolonialnego Partie komunistyczne dekolonizacja Neokolonializm Belgrad Kair Lusaka Algier Indie Cejlon Birma Indonezja Bengal Bangladesz Ghana Gwinea Nigeria Kenia Kongo Tanzania Gwinea Bissau Mozambik Rodezja Zimbabwe Namibia Afryka Apartheid Gwatemala Boliwia Kuba Wenezuela Kolumbia Argentyna Urugwaj Dominikana Peru Chile wba0337
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict