Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0285Poezja polska 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Związek Patrjotów Polskich  Patriotów ZPP antologie antologia wiersze podziemna Warszawa Barykada Słonimski Baliński Putrament Słobodnik Zamość Broniewski Żołnierz polski Tuwim Ważyk Szemplińska Pasternak Huszcza Nacht Prutkowski Szenwald Cierpiel World War Poetry Polish wba0285 

Poezja polska 1939-1944.

Moskwa: Związek Patrjotów Polskich w ZSRR 1944.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 75,[1] s. PB, Poor/Good. Stan wewnątrz dość dobry, choć książka wydrukowana jest na kiepskiej jakości papierze, okładka dość mocno uszkodzona na grzbiecie i krawędziach. Masa egz.: 40 g.
Biblioteczka Związku Patrjotów Polskich w ZSRR.
Podpisano do druku 31.VIII.1944 r. Drukarnia «Iskra Rewolucji» Moskwa.
Spis rzeczy:
I.
Z wierszy podziemnej Warszawy: Barykada
Antoni Słonimski: Alarm
Stanisław Baliński: Kolenda Warszawska 1939 [Kolęda Warszawska]
Jerzy Putrament: Przejście czołgów
Antoni Słonimski: Sąd
Włodzimierz Słobodnik: Zamość
Władysław Broniewski: * * * [Syn podbitego narodu…]
Stanisław Baliński: Pożegnanie z Krzemieńcem 1939
Władysław Broniewski: Żołnierz polski
II.
Juljan Tuwim: Lekcja
Z wierszy podziemnej Warszawy: Do towarzysza więźnia
Włodzimierz Słobodnik: Na zburzenie przez Niemców pomnika Mickiewicza w Krakowie
Adam Ważyk: Trzecia jesień
Adam Ważyk: Spojrzenia
Elżbieta Szemplińska: Pytanie
Elżbieta Szemplińska: Ulica Mokotowska
Leon Pasternak: Kolenda [Kolęda]
Władysław Broniewski: Żydom polskim
Stanisław Baliński: Ocalenie
III.
Stanisław Baliński: Wojna bez pieśni
Juljan Tuwim: Z poematu „Kwiaty polskie”
Jan Huszcza: Wspomnienia stamtąd
Włodzimierz Słobodnik: Jest w Polsce
Włodzimierz Słobodnik: Krajobraz polski
Włodzimierz Słobodnik: Dom w Ferganie
Jerzy Putrament: Fragment
Elżbieta Szemplińska: Pamiątka
Elżbieta Szemplińska: O ziemskim magnetyzmie
Józef Nacht [Józef Prutkowski]: Geografja [Geografia]
Jan Huszcza: Wiedza
Adam Ważyk: Doświadczenie
Stanisław Baliński: Próby
Lucjan Szenwald: Oktawy o piątej kolumnie
Lucjan Szenwald: Pożegnanie Syberji
IV.
Władysław Broniewski: Co mi tam troski
Ludwik Cierpiel: Słowo żołnierza
Adam Ważyk: Serce granatu
Włodzimierz Słobodnik: Czołgi idą na zachód
Jerzy Putrament: Z poematu „Odjazd”
- I. Zamieć
- III. Pieśni
- IV. Toast
Jerzy Putrament: Karabin
Adam Ważyk: Na śniegu
Lucjan Szenwald: W stepie
Lucjan Szenwald: Elegja na śmierć Mieczysława Kalinowskiego
Juljan Tuwim: Modlitwa.


Library of Congress: 46021009.
WorldCat: 24275517; 263665466.
Zobacz inne dostępne u mnie dublety wydawnictw niezależnych
Poezja-polska-1939-1944-Moskwa-Zwiazek-Patrjotow-Polskich-w-ZSRR-1944-poetry

 
Poezja-polska-1939-1944-Moskwa-Zwiazek-Patrjotow-Polskich-w-ZSRR-1944-poetry

 
Poezja polska 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Związek Patrjotów Polskich Patriotów ZPP antologie antologia wiersze podziemna Warszawa Barykada Słonimski Baliński Putrament Słobodnik Zamość Broniewski Żołnierz polski Tuwim Ważyk Szemplińska Pasternak Huszcza Nacht Prutkowski Szenwald Cierpiel World War Poetry Polish wba0285
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict