Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0282Res Publica Czapski Dziewulska Barańczak Etyka i poetyka Karpiński Kisielizm Kisielewski Śpiewak Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość Raport o stanie Rzeczypospolitej Woźniakowski Micewski PAX Znak Dłuski Kowalski Sandauer Drozdowski Grabski Cenzura Gierek Bieńkowska Miłosz Ziemia Ulro Zieliński Wat Mój wiek Hertz Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty wba0282 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Res Publica 1979 nr 4.

Wydanie bezdebitowe, podziemne, drugoobiegowe.
B.m. [Warszawa]: . ISBN 1979.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, czytelny offset z maszynopisu, 123,[1] s. PB, Good. Stan wewnątrz bardzo dobry, karton okładki dość mocno zabrudzony. Masa egz.: 140 g.

Spis treści:
Widziane z Warszawy
Józef Czapski: Wyrwane z dziennika
JR [krypt. - właśc. Małgorzata Dziewulska]: Poeci i moralność [Stanisław Barańczak: Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978. Paryż: Instytut Literacki 1979]
WK [krypt. - właśc. Wojciech Karpiński]: Kisielizm jako duchowa forma życia [Stefan Kisielewski]
SP [krypt. - właśc. Paweł Śpiewak]: Z doświadczeniem w przyszłość [Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy. 1979]
Jacek Woźniakowski: Micewski przeciw amnezji [Andrzej Micewski: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976. Paryż: Libella 1978. Historia i teraźniejszość; 2]
WA [krypt. - właśc. Wiktor Dłuski]: Stanowiska. Pat [sytuacja w Polsce od wydarzeń czerwcowych 1976]
SK [krypt. - właśc. Sergiusz Kowalski]: Zygzakiem przez prasę (Cenzorstwo literacko-dyskusyjne [Artur Sandauer: Ewolucja poezji polskiej 1945-1968. Polityka 1979 nr 18-20]; Poprawka histo/e/ryczna [Marian M. Drozdowski: Stanisław Grabski. Miesięcznik Literacki sierpień 1979]; Cenzura á rebours [Arkadiusz Góral: Paserosos. Życie i Nowoczesność, 29.III.1979]; Autocenzura wysokiego szczebla [Edward Gierek po pożarze w kopalni węgla kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w październiku 1979]; Cenzura w „Res Publice” Stefan Kisielewski: O krakowskim papieżu i jego polskiej podróży. Res Publica nr 3]
Tematy
- EB [krypt. - właśc. Ewa Bieńkowska]: Czytanie Miłosza: „Ziemia Ulro”
- JZ [krypt. - właśc. Jan Zieliński]: Po stronie pamięci [Aleksander Wat: Mój wiek]
- US [krypt.]: Zjazd Historyków
- PR [krypt. - właśc. Wojciech Karpiński]: Zygmunt Hertz [zmarł 5.10.1979]
Noty o książkach.


opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 499843424; 749284137.
Zobacz inne dostępne u mnie dublety wydawnictw niezależnych
Res-Publica-1979-nr-4-Warszawa-1979-Baranczak-Karpinski-Kisielewski-Wozniakowski-Micewski-Sandauer-Milosz-Hertz

 
Res-Publica-1979-nr-4-Warszawa-1979-Baranczak-Karpinski-Kisielewski-Wozniakowski-Micewski-Sandauer-Milosz-Hertz

 
Res Publica Czapski Dziewulska Barańczak Etyka i poetyka Karpiński Kisielizm Kisielewski Śpiewak Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość Raport o stanie Rzeczypospolitej Woźniakowski Micewski PAX Znak Dłuski Kowalski Sandauer Drozdowski Grabski Cenzura Gierek Bieńkowska Miłosz Ziemia Ulro Zieliński Wat Mój wiek Hertz Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty wba0282
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict