Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0211Ryszka Studia o Niemczech Współczesnych Niemcy FRN RFN Germany Deutschland Polski Instytut Spraw Międzynarodowych PISM Tomala polityka wschodnia Markiewicz Grabska Lider NATO Kowalewski Szewczyk Haber Pastusiak Krasuski Nowak Rachocki Kwilecki Kokot Skubiszewski Wysiedlenie ludności niemieckiej Rotfeld Buchała wba0211 

Ryszka, Franciszek (1924-1998) [red.]: Studia o Niemczech Współczesnych. 2.

[Wydanie pierwsze. First edition].
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1967.

24 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 306,[1] s. PB, Very Good. ExLibrary. Stan bardzo dobry. Skasowane stemple: „Związek Nauczycielstwa Polskiego / Zarząd Główny / Biblioteka”. Masa egz.: 450 g.
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Spis treści:
Od Redakcji
NRF przed wyborami. Sesja naukowa KKBN (Warszawa, 28 VI 1965)
Sprawozdanie z sesji
- Mieczysław Tomala: Nowe elementy w polityce zagranicznej NRF (ze szczególnym uwzględnieniem „polityki wschodniej”)
- Władysław Markiewicz: Socjologiczne przesłanki nowej fali nacjonalistycznej w NRF
- Wirginia Grabska: Tempo wzrostu gospodarczego NRF w warunkach pełnego zatrudnienia
- Julian Lider: Wpływ NRF na strategię wojenną NATO
- Jerzy Kowalewski: Stosunki NRF z krajami zachodnimi
- Wilhelm Szewczyk: Problemy życia intelektualnego w NRF
- Adolf Haber: Teorie integracji w NRF
- Longin Pastusiak: Waszyngton a polityka wschodnia NRF (głos w dyskusji)
Problemy integracji Europy Zachodniej a NRF. Sesja naukowa KKBN (Poznań, 29 IX 1965)
Sprawozdanie z sesji
- Jerzy Krasuski: Zasadnicze tendencje dziejów politycznych Europy zachodniej 1945—1965
- Julian Lider: NRF a militarne aspekty integracji w Europie zachodniej
- Zdzisław Nowak: Koncepcja ekonomicznej integracji Europy zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec zachodnich)
- Janusz Rachocki:, Zachodnioeuropejska integracja a kwestia socjalna
- Andrzej Kwilecki: Socjologiczna analiza „ideologii europejskiej”
Destrukcyjne tendencje w nauce prawa i polityce międzynarodowej NRF. Sesja naukowa KKBN (Katowice, 29—30 XI 1965)
Sprawozdanie z sesji
- Józef Kokot: Destrukcyjne tendencje w nauce prawa i polityce międzynarodowej NRF
- Krzysztof Skubiszewski: Wysiedlenie ludności niemieckiej z Europy środkowowschodniej po drugiej wojnie światowej
- Adam Daniel Rotfeld: Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce NRF
- Rudolf Buchała: Teoria tzw. Recht auf die Heimat w świetle prawa międzynarodowego
- Krzysztof Skubiszewski: Replika.


WorldCat: 73331146; 749140337.
Ryszka-Franciszek-red-Studia-o-Niemczech-Wspolczesnych-2-Wroclaw-Zaklad-Narodowy-im-Ossolinskich-1967-NRF

 
Ryszka-Franciszek-red-Studia-o-Niemczech-Wspolczesnych-2-Wroclaw-Zaklad-Narodowy-im-Ossolinskich-1967-NRF

 
Ryszka Studia o Niemczech Współczesnych Niemcy FRN RFN Germany Deutschland Polski Instytut Spraw Międzynarodowych PISM Tomala polityka wschodnia Markiewicz Grabska Lider NATO Kowalewski Szewczyk Haber Pastusiak Krasuski Nowak Rachocki Kwilecki Kokot Skubiszewski Wysiedlenie ludności niemieckiej Rotfeld Buchała wba0211
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict