Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0108Religioznawstwo podręcznik dla nauczyciela 8302037621 83-02-03762-1 9788302037627 978-83-02-03762-7 Hoffmann Historia religii Psychologia Socjologia Geografia Teoria Struktura Pawluczuk Zakony religijna Religijność Grzymała-Moszczyńska światopoglądu Mikoś Kabaj Filozofia Nauka ateizm teizm Majchrowski związki wyznaniowe Marksizmleninizm Banek Indie Wedyzm Doktryna Kult Braminizm Buddyzm Hinduizm Chiny Wierzenia Konfucjanizm Taoizm shintō shinto Drabina Egipt Mezopotamia Starożytna Grecja Rzym Judaizm Chrześcijaństwo Kościół katolicki Kościoły wschodnie protestanckie Islam subkultury wba0108 

Religioznawstwo. Podręcznik dla nauczyciela.

Wydanie pierwsze. First Edition.
Warszawa: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1989. ISBN 8302037621.

24 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 279,[1] s. PB, Very Good. Stan książki lepiej niż bardzo dobry. Masa egz.: 390 g.
Pod red. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej (1948- ), Jacka [Marii] Majchrowskiego (1947- ).
Spis treści:
Wstęp
Rozdział I: Henryk Hoffmann: Religioznawstwo jako dyscyplina naukowa
1. Ogólna teoria religii
2. Historia porównawcza religii
3. Psychologia religii
4. Socjologia religii
5. Geografia religii
6. Religioznawstwo marksistowskie
7. Religioznawstwo w Polsce
Rozdział II: Henryk Hoffmann: Teoria religii
1. Definicja religii
2. Geneza i rozwój religii
3. Źródła religii
4. Funkcje religii
5. Klasyfikacja religii
6. Struktura religii
7. Procesy obumierania wierzeń religijnych
Rozdział III: Włodzimierz Pawluczuk: Socjologia religii
1. Rozwój socjologii religii
2. Organizacja religijna
3. Związki tajne
4. Zakony
5. Autorytety religijne
6. Dynamika rozwoju grup religijnych
7. Doktryna religijna jako forma ideologii
8. Społeczeństwo sakralne i świeckie
9. Religijność
10. Doktryna religijna a życie codzienne
Rozdział IV: Halina Grzymała-Moszczyńska: Pyschologia religii
1. Przedmiot psychologii religii
2. Religia jako sposób zaspokajania ludzkich potrzeb
3. Mechanizmy funkcjonowania postaw religijnych
4. Przemiany współczesnej religijności
5. Struktura i funkcje światopoglądu — mechanizmy kształtowania i przemian
Rozdział V: Kazimiera Mikoś: Geografia religii
1. Rozwój geografii religii
2. Zadania i problemy geografii religii
Rozdział VI: Józef Kabaj: Filozofia religii
1. Filozofia, religia i nauka wobec „pytań ostatecznych”
2. Nauka a światopogląd
3. Myśl chrześcijańska wobec filozofii antycznej, czyli religia a nauka
4. Kwestia ateizmu
5. Naukowość współczesnego teizmu
6. Filozofia religii
Rozdział VII: Jacek M. Majchrowski: Wybrane zagadnienia polityki wyznaniowej
1. Modele systemu stosunków państwo — związki wyznaniowe
2. Marksizm-leninizm wobec Kościoła i religii
3. Stosunki państwowo-kościelne w Polsce Ludowej
4. Ugrupowania katolików świeckich
Rozdział VIII: Religie współczesnego świata
Kazimierz Banek: Religie Wschodu
1. Indie
- A. Wedyzm - Doktryna, Kult, Organizacja
- B. Braminizm - Doktryna, Kult, Organizacja
- C. Buddyzm - Powstanie buddyzmu, Doktryna, Ewolucja buddyzmu, Kult, Organizacja
- D. Hinduizm - Doktryna, Kult, Organizacja
2. Chiny
- A. Wierzenia pierwotne - Doktryna, Kult, Organizacja
- B. Konfucjanizm - Powstanie konfucjanizmu, Doktryna, Kult, Organizacja, Ewolucja konfucjanizmu
- C. Taoizm - Powstanie taoizmu, Doktryna, Kult, Organizacja
3. Japońska religia shintō - Powstanie shintō, Doktryna, Kult, Organizacja, Ewolucja shintō
Kazimierz Banek, Jan Drabina: Religie Zachodu
1. Egipt - Doktryna, Kult, Organizacja
2. Mezopotamia - Doktryna, Kult, Organizacja
3. Starożytna Grecja - Doktryna, Kult, Organizacja
4. Rzym - Doktryna, Kult, Organizacja
5. Judaizm - Doktryna, Kułt, Organizacja
6. Chrześcijaństwo
- Narodziny i rozprzestrzenianie się, Procesy dezintegracyjne, Charakterystyka Kościołów chrześcijańskich
- - A. Kościół katolicki
- - B. Kościoły wschodnie
- - C. Kościoły protestanckie
- Chrześcijaństwo współczesne — kierunek przemian
7. Islam
- Powstanie islamu, Doktryna, Kult, Organizacja, Prądy reformatorskie i polityczne w XIX—XX W.
Halina Grzymała-Moszczyńska: Nowe ruchy religijne — aspekty psychospołeczne
1. Model psychopatologiczny
2. „Rynkowy” model tworzenia grupy kultowej
3. Model ewolucji subkulturowej
Rozdział IX: Kazimierz Banek, Henryk Hoffmann: Uwagi metodyczne do zajęć z religioznawstwa.


EAN 9788302037627.
opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 40336791; 69500756.
Religioznawstwo-Podrecznik-dla-nauczyciela-Warszawa-WSiP-Wydawnictwa-Szkolne-i-Pedagogiczne-1989-Majchrowski-religia

 
Religioznawstwo-Podrecznik-dla-nauczyciela-Warszawa-WSiP-Wydawnictwa-Szkolne-i-Pedagogiczne-1989-Majchrowski-religia

 
Religioznawstwo podręcznik dla nauczyciela 8302037621 83-02-03762-1 9788302037627 978-83-02-03762-7 Hoffmann Historia religii Psychologia Socjologia Geografia Teoria Struktura Pawluczuk Zakony religijna Religijność Grzymała-Moszczyńska światopoglądu Mikoś Kabaj Filozofia Nauka ateizm teizm Majchrowski związki wyznaniowe Marksizmleninizm Banek Indie Wedyzm Doktryna Kult Braminizm Buddyzm Hinduizm Chiny Wierzenia Konfucjanizm Taoizm shintō shinto Drabina Egipt Mezopotamia Starożytna Grecja Rzym Judaizm Chrześcijaństwo Kościół katolicki Kościoły wschodnie protestanckie Islam subkultury wba0108
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict