Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0078Rocznik Łódzki Lodzki Lodz Łódź 8390109905 83-901099-0-5 9788390109909 978-83-901099-0-9 Szymczak Krakowski Rosin Szymczakowa Chańko Zajączkowski Grzegorzewo Kajzer Działoszyn Powierski Kujawy Szymański Morsztyn Bąkowa Góra Śmiałowski Wachowska Zgierz Nartonowicz-Kot Fijałkowski Łowicz Komuniści Czerniakiewicz Repatriacja ZSRR Głowacki Juszkiewicz Kozłowski Baranowski Radomsko Rembieliński Barszczewska-Krupa Pytlas Skierniewice Fijałek Indulski Felchner Matuszewski Góźdź-Roszkowski Wilmański Wróbel Zarzycka Samuś Urbaniak-Kostrzewska Anusik Marmura Golis Jastrzębski Kędzierski Stankiewicz Brodowska-Kubicz Kuchowicz Janczak Szczygielski Przesmycki Cygański Bojanowski Banasiak wba0078 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Rocznik Łódzki. Tom 40, XL, 1993.

[Wydanie pierwsze. First edition].
Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczne 1993. ISBN 8390109905.

24 cm, okładka kartonowa oryginalna, 341,[2] s. PB, Fine. Stan książki prawie idealny. Masa egz.: 510 g.

Spis treści:
Przedmowa — Jan Szymczak, prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
Stefan Krakowski: Docent dr Ryszard Rosin. Badacz - nauczyciel - wychowawca - działacz społeczny
Alicja Szymczakowa, Jan Chańko: Bibliografia prac drukowanych doc. dra Ryszarda Rosina
Rozprawy i artykuły
- Stanisław Marian Zajączkowski: Z przeszłości miasta Grzegorzewa (Przyczynek do badań ziemi łęczyckiej w średniowieczu), cz. I
- Leszek Kajzer: Z badań archeologicznych w Działoszynie nad Wartą
- Jan Powierski: Wydzielenie Kujaw Kazimierzowi Konradowicowi (połowa 1230 r.)
- Józef Szymański: Jeszcze o nobilitacji Morsztynów i o początkach adopcji herbowej
- Alicja Szymczakowa: Dziedzice Bąkowej Góry w wieku XV
- Jan Szymczak: Rzemiosło zbrojeniowe w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem w średniowieczu
- Józef Śmiałowski: Handel i usługi w Zduńskiej Woli w latach międzywojennych (1918-1939)
- Barbara Wachowska: Związki i stowarzyszenia społeczno-zawodowe w Zgierzu w okresie międzywojennym 1918-1939
- Maria Nartonowicz-Kot: Udział łódzkiej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej w wyborach do Sejmu i Senatu w 1928 i w 1930 r.
Drobne prace i materiały
- Paweł Fijałkowski: Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Łowiczu w XIX w.
- Barbara Wachowska: Komuniści łódzcy w świetle policyjnej kontroli dochodzeń z 29 IV 1939 r.
Recenzje
- Jan Czerniakiewicz: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948 (Albin Głowacki)
- Ryszard Juszkiewicz: Wrzesień 1939 r. na Mazowszu północnym (Włodzimierz Kozłowski)
- Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, praca zbiorowa pod redakcją Bohdana Baranowskiego (Jan Szymczak)
- Radomsko (Barbara Wachowska)
- Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni. Praca zbiorowa pod redakcją Aliny Barszczewskiej-Krupy (Stefan Pytlas)
- Jan Chańko: Stary cmentarz w Skierniewicach (Jan Szymczak)
- Jan Fijałek, Janusz Indulski: Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne (Andrzej Felchner)
Sprawozdania
- Jubileusz 60-lecia pracy naukowej profesora dra hab. Józefa Matuszewskiego (Krzysztof Góźdź-Roszkowski)
- Obóz Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego (4-16 VII 1989 r.) (Maciej Wilmański)
- „Łódź wielonarodowa 1820-1945. Społeczność żydowska w dziejach miasta” (Łódź 16-20 X 1989 r.) (Maria Nartonowicz-Kot, Janusz Wróbel)
- Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum na temat: „Polityka zagraniczna Rosji i ZSRR” (Albin Głowacki)
- Tajne nauczanie na ziemi łódzkiej w latach 1939—1945 (Urszula Zarzycka)
- XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich (Łódź 7-10 wrzesień 1989 r.) (Maria Nartonowicz-Kot, Paweł Samuś)
- „Bunt łódzki 1892 r.” (Łódź 12 V 1992 r.) (Maria Nartonowicz-Kot, Maria Urbaniak-Kostrzewska)
- Sesja naukowa w Instytucie Historii (Łódź 24 VI 1992 r.) (Zbigniew Anusik)
- Jubileusz 70-lecia kształcenia oficerów lekarzy (Łódź 26-28 VI 1992 r.) (Czesław Marmura)
- Obóz Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego w Kaliszu (4-21 VII 1992) (Wojciech Golis)
- Józef Jastrzębski (1920-1989) (Andrzej Kędzierski)
- Zbigniew Stankiewicz (1930-1990) (Helena Brodowska-Kubicz)
- Zbigniew Kuchowicz (1927-1991) (Julian Janczak, Wojciech Szczygielski)
- Karol Przesmycki (1907-1991) (Mirosław Cygański)
- Tadeusz Bojanowski (1938-1992) (Stefan Banasiak).


EAN 9788390109909.
opis w Bibliotece Narodowej.
Rocznik-Lodzki-Tom-40-XL-1993-Lodz-Polskie-Towarzystwo-Historyczne-1993

 
Rocznik-Lodzki-Tom-40-XL-1993-Lodz-Polskie-Towarzystwo-Historyczne-1993

 
Rocznik Łódzki Lodzki Lodz Łódź 8390109905 83-901099-0-5 9788390109909 978-83-901099-0-9 Szymczak Krakowski Rosin Szymczakowa Chańko Zajączkowski Grzegorzewo Kajzer Działoszyn Powierski Kujawy Szymański Morsztyn Bąkowa Góra Śmiałowski Wachowska Zgierz Nartonowicz-Kot Fijałkowski Łowicz Komuniści Czerniakiewicz Repatriacja ZSRR Głowacki Juszkiewicz Kozłowski Baranowski Radomsko Rembieliński Barszczewska-Krupa Pytlas Skierniewice Fijałek Indulski Felchner Matuszewski Góźdź-Roszkowski Wilmański Wróbel Zarzycka Samuś Urbaniak-Kostrzewska Anusik Marmura Golis Jastrzębski Kędzierski Stankiewicz Brodowska-Kubicz Kuchowicz Janczak Szczygielski Przesmycki Cygański Bojanowski Banasiak wba0078
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict