Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0001KPP Komunistyczna Partia Polski w obronie niepodległości Polski Frankowski Zenon Kowalski Kalicka Zachariasz Wydział Historii Partii KC PZPR wba0001 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

KPP [Komunistyczna Partia Polski] w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty.

Wydanie drugie uzupełnione.
Warszawa: Książka i Wiedza kwiecień 1953.

24 cm, oprawa twarda półpłótno oryginalna, 419,[1] s., [27] k. tabl., errata. HB, Near Fine. Stan książki wewnątrz idealny. Okładka nieco przykurzona i minimalnie poocierana na krawędziach. Na przedniej wyklejce tuszem wpisana dedykacja: „Tow. Frankowskiemu Zenonowi za osiągnięte wyniki na kursie szkolenia ideologicznego / Egzekutywa P.O.P. przy Ł.Z.W.A.E.T-13”. Masa egz.: 840 g.
Kolegium redakcyjne: Józef Kowalski (1904-1986), Felicja Kalicka i Szymon Zachariasz. Słowo wstępne Józef Kowalski. Wydział Historii Partii KC PZPR.
Spis rzeczy:
Słowo wstępne
Część pierwsza. KPP demaskuje złudę niepodległości burżuazyjnego państwa polskiego
- Czy Polska jest dziś istotnie niepodległa? Z broszury „Rady Delegatów Robotniczych w niebezpieczeństwie”, Warszawa 1919 r.
- Pod sztandar rewolucji. Z odezwy KC KPRP, luty 1919 r.
- Dość kajdan, dość krwi! Z odezwy KC KPRP, marzec 1919 r.
- Z wrogami niepodległości Polski — rząd polski. „Gromada” nr 11, 8 czerwca 1919 r.
- Wiec na placu Saskim. „Sztandar Socjalizmu” nr 9, Warszawa, 31 grudnia 1918 r.
- Uchwała Rady Delegatów Robotniczych Zagłębia Dąbrowskiego w sprawie zamordowania członków misji Radzieckiego Czerwonego Krzyża. „Komunista” nr 4, 2 stycznia 1919 r.
- Co to jest Polska? Z broszury „Czy Polska jest naprawdę wolna i niepodległa?”. 1920 r.
- Co oznacza frackie „samookreślenie”. „Czerwony Sztandar” nr 4, Warszawa, luty 1920 r.
- Żołnierze w odpowiedzi Piłsudskiemu. Odezwa Warszawskiej Rady Delegatów Żołnierskich, lipiec 1920 r.
- Do proletariuszy wszystkich krajów! Z odezwy KC KPRP, 1920 r.
- Odezwy Polaków — żołnierzy Armii Czerwonej do żołnierzy burżuazyjnego wojska polskiego
- Do żołnierzy polskich czerwonoarmiści-Polacy
- Do żołnierzy, robotników i włościan Polski
- Bracia-żołnierze, Polacy!
Część druga. KPP wskazuje jedyną drogę do rzeczywistej niepodległosci Polski
- Burżuazja polska faktycznie rezygnuje z gospodarczej i politycznej suwerenności kraju. Z uchwał III Konferencji KPRP, 1922 r.
- Proletariat polski — wódz i rzecznik interesów całego narodu. Z uchwał II Zjazdu KPRP, wrzesień 1923 r.
- Za Waszą wolność i naszą! Z uchwał II Zjazdu KPRP, wrzesień 1923 r.
- Manifest II Zjazdu Komunistycznej Partii Robotniczej Polski do całego ludu pracującego. Z uchwał II Zjazdu KPRP, wrzesień 1923 r.
- Przekształcenie Polski w kolonię zagranicznego kapitału. Z uchwał II Zjazdu KPRP, wrzesień 1923 r.
- O rząd robotniczo-chłopski w Polsce. „Nowy Przegląd”, wrzesień 1923 r.
- Sytuacja w Polsce i zadania partii. Z uchwał IV Konferencji KPP, 1925 r.
Część trzecia. KPP mobilizuje do walki przeciw antynarodowym rządom dyktatury sanacyjnej
- Przewrót faszystowski w Polsce a KPP. „Nowy Przegląd” nr 6—7, sierpień—wrzesień 1926 r.
- Polska staje się bazą surowcową państw imperialistycznych. Z uchwały plenum KC KPP, wrzesień 1926 r.
- Rodzima i obca dyktatura. „Trybuna” nr 11, Warszawa, 25 lipca 1926 r.
- Do walki przeciwko wywożeniu fabryk łódzkich za granicę! Z odezwy Komitetu Łódzkiego KPP, Łódź, luty 1926 r.
- Proletariacka Warszawa pod sztandarem komunizmu — przeciw faszystowskiej dyktaturze Piłsudskiego. Odezwa KC KPP, Warszawa, maj 1927 r.
- 10 lat Polski burżuazyjnej. Z odezwy KC KPP, październik 1928 r.
- Niech żyje powszechny strajk włókniarzy! Z odezwy KC KPP, październik 1928 r.
- Trzy zagłębia w ogniu walki. „Czerwony Sztandar” nr l—2, luty—marzec 1932 r.
- 44-dniowy strajk na „Hortensji”. „Nowy Przegląd” nr 7, lipiec—sierpień 1932 r.
- Do nowych walk o obalenie dyktatury faszyzmu! Z odezwy KC KPP, Warszawa, kwiecień 1932 r.
Część czwarta. KPP walczy przeciw wyprzedaży bogactw kraju kapitałowi zagranicznemu
- Wyprzedaż Polski. „Nowa Kultura” nr 6, Warszawa, 15 września 1923 r.
- Bosel — Stinnes — Morgan. „Świat Robotniczy” nr 2, Warszawa, 31 sierpnia 1923 r.
- Wyprzedaż Polski i kto za to zapłaci? Z broszury „Jaki jest ratunek dla Polski?”, Warszawa, 1925 r.
- Wielkokapitalistyczny charakter obecnego rządu. Z oświadczenia Komunistycznej Frakcji Poselskiej, kwiecień 1926 r.
- Pod znakiem Lewiatana. „Czerwony Sztandar” nr l, Warszawa, styczeń 1926 r.
- Przeciw wyprzedawaniu Polski. „Czerwony Sztandar” nr 2, Warszawa, marzec 1926 r.
- Haniebna umowa z Harrimanem dochodzi jednak do skutku. „Trybuna” nr 9, Warszawa, 7 lipca 1926 r.
- Najazd obcego kapitału na Polskę. „Trybuna” nr 10, Warszawa, 18 lipca 1926 r.
- Pod dyktandem obcego kapitału. „Robociarz” nr 6, 8 sierpnia 1926 r.
- Do kogo należy Polska? „Nasza Trybuna”, 1 września 1926 r.
- Amerykański kapitał rządzi bankiem polskim. „Nasza Trybuna”, 1 września 1926 r.
- Demonstracje przeciw Kemmererowi. „Nasza Trybuna”, l września 1926 r.
- Polip obcego kapitału zapuszcza swe macki coraz dalej w organizm Polski. „Trybuna Robotnicza”, Biała-Bielsko, 19 września 1926 r.
- 88 proc. hutnictwa polskiego w rękach obcego kapitału. „Nowiny”, Kraków, 9 grudnia 1926 r.
- Kapitał obcy w przemyśle polskim i długi zagraniczne. „Świt” nr 11, 20 marca 1927 r.
- Pod jarzmem obcego kapitału. „Czerwony Sztandar” nr 6, Warszawa, maj 1928 r.
- Niezależność gospodarcza przemysłu Polski w świetle liczb. „Robociarz” nr 25, 15 października 1928 r.
- Francuska pożyczka kolejowa. „Nowy Przegląd” nr 6—7, (42—43), czerwiec—lipiec 1931 r. Z artykułu F. Fiedlera
- Kapitał zagraniczny w Polsce. „Kronika”, Łódź, 15 marca 1933 r.
- Afera żyrardowska. „Dwutygodnik Ilustrowany”, Poznań, 31 sierpnia 1934 r.
Część piąta. KPP na czele walki z hitleryzmem i rodzimym faszyzmem
- Precz z mordowaniem robotników niemieckich! Precz z terrorem faszystowskim! Odezwa KC KPP, marzec 1933 r.
- Do CKW PPS, KC Bundu, Niemieckiej SD i Ukraińskiej SD. Z listu otwartego KC KPP, Warszawa, 7 marca 1933 r.
- Masy chłopskie w walce o ziemię obszarniczą bez wykupu. Z oświadczenia Komunistycznej Frakcji Polskiej, luty 1933 r.
- Walki chłopskie w Galicji środkowej. „Nowy Przegląd” nr 7, lipiec 1933 r.
- Precz z antysowieckim paktem wojennym polsko-niemieckim! Z odezwy KC KPP, Warszawa, luty 1934 r.
- Wyrwijcie Ernsta Thälmanna z krwawych szponów hitlerowskich! Z odezwy KC KPP, czerwiec 1934 r.
- W dniu 19 lutego do strajku solidarności z powstaniem ludu austriackiego! Z odezwy KC KPP, Warszawa, 16 lutego 1934 r.
- Burżuazja japońska jawnie i bezczelnie prowokuje wojnę z ZSRR. Odezwa KC KPP, Warszawa, wrzesień 1934 r.
- Z odezwy komunistycznych partii — Niemiec, Francji, Anglii, Polski, Włoch, Czechosłowacji, Belgii, Austrii, Węgier i Litwy
- Przeciw sanacyjnej zgrai ciemięzców ludu i podżegaczy wojennych — Antyfaszystowski Front Ludowy! „Nowy Przegląd” nr 4, maj 1935 r.
- Walka dokoła paktu wschodniego. „Nowy Przegląd” nr 4 (78), maj 1935 r. Z artykułu J. Bruna
Część szósta. KPP organizator ludowego frontu walki w obronie niepodległości, o pokój, postęp, socjalizm
- IV Plenum KC KPP do kierownictwa Międzynarodówki Komunistycznej. Z rezolucji IV Plenum KC KPP, marzec 1936 r.
- O konsekwentne przeprowadzenie linii VII Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej. Z uchwały IV Plenum KC KPP, marzec 1936 r.
- Wszystkie siły ludu przeciw rządowi kliki sanacyjnej! Z oświadczenia KC KPP, „Nowy Przegląd” nr 7, wrzesień—październik 1935 r.
- Faszyzm włoski rozpala pożar wojny światowej. Z odezwy KC KPP, Warszawa, październik 1935 r.
- Do walki przeciw sanacyjnym ciemięzcom ludu, zdrajcom narodu, podżegaczom wojennym! Z odezwy KC KPP, Warszawa, marzec 1936 r.
- Wrogowie państwa. „Czerwony Sztandar” nr 2, Warszawa, luty 1936 r.
- Wzmocnić jednolity front! „Informacje Prasowe” nr 6, 5 marca 1936 r.
- Strajk powszechny włókniarzy łódzkich. „Informacje Prasowe” nr 7, 25 marca 1936 r.
- Powszechny strajk solidarnościowy w Krakowie. Z broszury „Kraków—Częstochowa—Lwów”, 1936 r.
- Krajowy strajk protestacyjny przeciw masakrze w Krakowie i Częstochowie. „Informacje Prasowe” nr 8, 10 kwietnia 1936 r.
- Krwawe walki we Lwowie. Z broszury „Kraków—Częstochowa—Lwów”, 1936 r.
- Zestawienie faktów. „Wiadomości” nr 2, 5 czerwca 1936 r. Z artykułu J. Bruna.
- Z jaką Francją? „Wiadomości” nr 3, 25 czerwca 1936 r. Z artykułu J. Bruna
- Hitler u bram Polski. „Wiadomości” nr 4, 22 lipca 1936 r.
- Zabór Gdańska groźbą dla niepodległości Polski. Z deklaracji KC KPP, lipiec 1936 r.
- Hiszpania walczy o wolność. „Wiadomości” nr 5, 8 sierpnia 1936 r.
- Manifest dąbrowszczaków do ludu polskiego
- Do Biura Politycznego KC KPP. Z listu Sekretariatu KC KPP, 27 lipca 1936 r.
- Do ludu Polski! Do ogółu chłopów pracujących! Do członków i zwolenników Stronnictwa Ludowego! Z odezwy KC KPP, sierpień 1936 r.
- Chłopi a obrona niepodległości. „Wiadomości” nr 6, 28 sierpnia 1936 r.
- Punkt po punkcie. „Wiadomości” nr 6, 28 sierpnia 1936 r. Z artykułu J. Bruna
- Gdzie są wrogowie naszej niepodległości. „W obronie niepodległości Polski i pokoju”, jednodniówka — l września 1936 r.
- Do proletariatu Górnego Śląska! Z odezwy Okręgowego Komitetu Górnego Śląska, wrzesień 1936 r.
- Ludowy front — bez dalszej zwłoki. „Czerwony Sztandar” nr 8, Warszawa, wrzesień 1936 r.
- Strach i „strachy” pana Miedzińskiego. „Przegląd”, wrzesień 1936 r. Z artykułu J. Bruna.
- Do Rady Naczelnej PPS! Do członków i działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego i „Wici”! Do robotników, chłopów, do wszystkich ludzi pracy, wszystkich, komu droga przyszłość państwa polskiego, komu droga Polska niepodległa! Z odezwy KC KPP, Warszawa, październik 1936 r.
- W rocznicę niepodległości Polski. Z odezwy KC KPP, Warszawa, listopad 1936 r.
- 0 wolność, o pokój, o zabezpieczenie niepodległości, o chleb, pracę i ziemię. Z odezwy KC KPP, listopad 1936 r.
- Jedność walki wbrew stanowisku Rady Naczelnej PPS. Z oświadczenia KC KPP, listopad 1936 r.
- Linia hiszpańskiego frontu. „Przegląd” nr l, styczeń—luty 1937 r. Z artykułu J. Bruna
- O jedność klasy robotniczej, o wspólną walkę robotników, chłopów i wszystkich ludzi pracy, o demokratyczny front ludowy. Z uchwał V Plenum KC KPP, luty 1937 r.
- Walka o Hiszpanię jest walką o Polskę. Z uchwal V Plenum KC KPP, luty 1937 r.
- V Plenum KC KPP w dyskusji prasowej. „Przegląd” nr 4, maj—czerwiec 1937 r. Z artykulu J. Bruna.
- Na pomoc republikańskiej Hiszpanii! Z odezwy KC KPP, Warszawa, luty 1937 r.
- Walka o wolność zawołaniem dnia. „Towarzysz Mlodzieży” nr 3, marzec 1937 r.
- Obrona Polski czy obrona przywilejów? Z broszury J. Bruna „Obrona Polski czy obrona przywilejów?”, 1937 r.
- Do robotników, chłopów, urzędników, rzemieślników, ludzi pracy fizycznej i umysłowej, do wszystkich obywateli, do wszystkich ludzi dobrej woli! Z odezwy KC KPP, Warszawa, kwiecień 1937 r.
- Śląsk jest zagrożony! Odezwa KC KPP, czerwiec 1937 r.
- Do ludu pracującego Polski! Z odezwy KC KPP, sierpień 1937 r.
- Do młodzieży! Z odezwy KC KZMP, listopad 1937 r.
- Do ludzi pracy — wierzących katolików! Z odezwy KC KPP, 1937 r.
- Lud polski a Związek Radziecki. „Correspondance Internationale”, Paryż, grudzień 1937 r. Artykuł Ostapa Dłuskiego
- Hańbią imię Polski „Przegląd” nr 4, maj—czerwiec 1937 r. Z artykułu J. Bruna
- 19 lat Polski niepodległej. „Czerwony Sztandar” nr 15, 20 listopada 1937 r.
- Polska i Czechosłowacja. „Correspondance Internationale”, Paryż, grudzień 1937 r. Z artykulu Ostapa Dluskiego
- Do Rady Naczelnej PPS. Z listu otwartego KC KPP, 16 marca 1938 r.
Precz z najazdem imperialistów polskich na niepodległy naród litewski! Precz z wojną! Odezwa KC KPP, marzec 1938 r.
- Ludu polski! Z odezwy KC KPP, marzec 1938 r.
- l Maja — święto całej demokracji. Z odezwy KC KPP, kwiecień 1938 r.
- Z uchwały Biura Politycznego KC PZPR w sprawie dziesięciolecia Polskiej Partii Robotniczej.


opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 54030984.
WorldCat: 33633243; 69504840; 493748817; 504399890; 752985627.
KPP-Komunistyczna-Partia-Polski-w-obronie-niepodleglosci-Polski-Materialy-i-dokumenty-wyd-2-Ksiazka-i-Wiedza-1953

 
KPP-Komunistyczna-Partia-Polski-w-obronie-niepodleglosci-Polski-Materialy-i-dokumenty-wyd-2-Ksiazka-i-Wiedza-1953

 
KPP-Komunistyczna-Partia-Polski-w-obronie-niepodleglosci-Polski-Materialy-i-dokumenty-wyd-2-Ksiazka-i-Wiedza-1953

 
KPP Komunistyczna Partia Polski w obronie niepodległości Polski Frankowski Zenon Kowalski Kalicka Zachariasz Wydział Historii Partii KC PZPR wba0001
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict