Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wae0103Rocznik Statystyczny Gdyni Gdynia statystyka Trójmiasto Geografia ochrona środowiska Rolnictwo Ludność Samorząd Administracja Rynek pracy Mieszkania Edukacja wychowanie Ochrona zdrowia opieka socjalna Kultura Turystyka Sport Ceny Przemysł budownictwo Transport łączność Handel gastronomia Inwestycje Finanse wae0103 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Łyskawa, Janusz [red.]: Rocznik Statystyczny Gdyni 1996.

Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku b.r. [1996].

24 cm, oprawa kartonowa oryg., 324 s., mapa. PB. Fine. Stan idealny, książka jak nowa. Masa egz.: 560 g.
Ze wstępu: [...] Urząd Statystyczny w Gdańsku podjął się tego opracowania w roku obchodów 70-lecia Miasta. Zamiarem autorów było uzupełnienie luki informacyjnej, jaka powstała od ukazania się poprzedniego Rocznika, a także, [...], nawiązanie do statystyki Gdyni przedwojennej, przypomnienie pionierskiego okresu budowy tego miasta.
Inicjatywa wydania Rocznika, poparta przez Zarząd Miasta Gdyni, okazała się tyleż ambitna, co trudna do zrealizowania. Zaważyło na tym kilka przyczyn.
Jedną z nich był fakt, że statystyka publiczna, podobnie jak inne dziedziny życia politycznego, społecznego i gospodarczego, przechodzi w ostatnich latach swoistą transformację, polegającą m.in. na dostosowywaniu metodologii badań, stosowanych klasyfikacji, nomenklatur i pojęć do standardów europejskich i wymogów stowarzyszeniowych z krajami Unii Europejskiej.
W tym okresie zachodzą też radykalne zmiany w gospodarce, polegające m.in. na szybkim rozwoju sektora prywatnego. Wskutek tego obserwacji statystycznej podlega już nie kilkaset dużych, scentralizowanych i shierarchizowanych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych, a kilkanaście tysięcy bardzo rozdrobnionych podmiotów. Do statystyki gospodarczej znacznie częściej niż przedtem, w miejsce badań pełnych, zaczęto więc stosować badania reprezentacyjne. Przy ograniczonych możliwościami budżetu liczebnościach prób, badania te dostarczają wprawdzie wiarygodnych danych dla kraju i regionów (województw), na ogół zubażają jednak zasób danych dla poszczególnych miast (gmin).
Nakładanie się wzajemne skutków tych tendencji zaowocowały, niestety, dużymi trudnościami „w zestawieniu porównywalnych danych retrospektywnych obejmujących ostatnią dekadę lat, co widoczne jest szczególnie w tych rozdziałach Rocznika, które dotyczą sfery gospodarki. [...]
Spis rzeczy:
Przedmowa
Objaśnienia znaków umownych. Skróty
Uwagi ogólne
Rozwój gdyni w okresie przedwojennym
Tablice przeglądowe
I. Ważniejsze dane o Gdyni
II. Gdynia na tle województwa i kraju
III. Gdynia na tle dużych miast kraju
IV. Wybrane dane o Trójmieście
Działy:
1. Geografia
2. Stan i ochrona środowiska. Rolnictwo
3. Ludność
4. Samorząd miejski. Administracja
5. Wymiar sprawiedliwości
6. Rynek pracy
7. Infrastruktura komunalna. Mieszkania
8. Edukacja i wychowanie
9. Ochrona zdrowia i opieka socjalna
10. Kultura. Turystyka. Sport
11. Ceny
12. Przemysł i budownictwo
13. Transport i łączność
14. Handel i gastronomia
15. Inwestycje. Środki trwałe
16. Finanse
17. Organizacja gospodarki
Spis tablic w języku angielskim.


opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 68737945.
Lyskawa-red-Rocznik-Statystyczny-Gdyni-1996-Gdansk-Urzad-Statystyczny-w-Gdansku-Gdynia-statystyka

 
Lyskawa-red-Rocznik-Statystyczny-Gdyni-1996-Gdansk-Urzad-Statystyczny-w-Gdansku-Gdynia-statystyka

 
Rocznik Statystyczny Gdyni Gdynia statystyka Trójmiasto Geografia ochrona środowiska Rolnictwo Ludność Samorząd Administracja Rynek pracy Mieszkania Edukacja wychowanie Ochrona zdrowia opieka socjalna Kultura Turystyka Sport Ceny Przemysł budownictwo Transport łączność Handel gastronomia Inwestycje Finanse wae0103
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict