Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wae0008Fitzke Z Wolynia 1936 1939 Fragmenty spuscizny pismienniczej w stulecie urodzin Wolanie Gaczol Kowalow 9788388863400 978-83-88863-40-0 8388863401 83-88863-40-1 Archeolodzy Wolyn Ukraina archeologia muzealnictwo Łuck Biografia Zasiadczuk Ochrimenko Dmytruk wykopaliska kultura ceramiki wstęgowej Torczyn Ostróg Ziemia Wołyńska Luboml zamek Lubarta Reyman Kozielsk wae0008 

Fitzke, Jan (1909-1940): Z Wołynia 1936-1939. Fragmenty spuścizny piśmienniczej w stulecie urodzin i siedemdziesięciolecie śmierci.

[Wydanie pierwsze. First edition].
Biały Dunajec; Ostróg: Ośrodek „Wołanie z Wołynia” 2009. ISBN 9788388863400.

21 cm, okładka kartonowa oryginalna, 307,[1] s. PB, Fine as New. Stan książki idealny. Masa egz.: 390 g.
Biblioteka „Wołania z Wołynia”; t. 63. Zebrał i opracowali Andrzej Gaczoł, Witold Józef Kowalów.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Archeologii.
Spis treści:
Od wydawcy
Wołyń pamięta - Ks. Witold Józef Kowalów
Podziękowania
I. Związki Łucka i Krakowa na przestrzeni wieków XIX i XX - Andrzej Gaczoł
II. Jan Józef Fitzke (1909-1940). Biografia
Zestawienie źródeł biograficznych.
III. Jan Fitzke w pamięci wołynian
1. Włodzimierz Zasiadczuk: Mgr Jan Fitzke na Wołyniu (wspomnienie)
2. Hryhorij Ochrimenko, Walerij Dmytruk, Ołeksij Złatohorśkyj: Jan Józef Fitzke - badacz przeszłości Wołynia
IV. Piśmiennictwo wołyńskie Jana Fitzkego
Wprowadzenie
IV. 1. Archeologia
1. Badania archeologiczne na Wołyniu, (w:) Tygodnik „Wołyń” (dalej: „Wołyń”), Łuck 1936, Nr 41, s. 13
2. Nowe wykopaliska: woj(ewództwo) wołyńskie na Wołyniu, (w:) „Z Otchłani Wieków” (dalej ZOW), R. XII 1937, Z. 6, s. 81-82
3. Nowe wykopaliska: woj. wołyńskie, (w:) ZOW, R. XII 1937, Z. 11-12, s. 165-166
4. Odkrycie ziemianek starszej ceramiki wstęgowej w Łucku, komunikat mgra J. Fitzkego przedstawił dr T. Reyman, (w:) „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, V. Komisje Międzywydziałowe: Posiedzenia Komisji Antropologii i Prehistorii (dalej: SPAU), T. XLII, R. 1937, Nr 8, s. 231-232; nadbitka: Kraków 1937
5. Badania archeologiczne w Gródku, pow. Łuck, pracę mgra J. Fitzkego przedstawił dr T. Reyman, (w:) SPAU, T. XLII, R. 1937, Nr 3, s. 82-84
6. Badania archeologiczne w Gródku, pow. Łuck (Recherches Archéologiques a Gródek Distr. de Łuck), (w:) „Światowit” (Warszawa) 17, 1936-1937 (1938), s. 333-340, ryc. 9, résumé; Odbitka: nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Nasza Drukarnia), Warszawa 1938, s. 333-340
7. Tegoroczne badania archeologiczne na Wołyniu, (w:) ZOW, R. XIII 1938, Z. 9-10, s. 125-128, il. 2
8. Stanowiska kultury ceramiki wstęgowej na Wołyniu - mgr J. Fitzke przedstawił własną pracę, (w:) SPAU, T. XLIII, R. 1938, Nr l, s. 26; ndb.: Kraków 1938
9. Zagadki życia sprzed wieków wydzierają archeolodzy kurhanom i grodziskom Wołynia. Korespondencja własna „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, (w:) „Ilustrowany Kurier Codzienny” (dalej IKC), Nr 179 z l VII 1938 r.
10. Wczesnobrązowe kurhany w Boratynie i Szeplu pod Łuckiem, pracę mgra J. Fitzkego przedstawił dr T. Reyman, (w:) SPAU, T. XLIV, R. 1939, Nr 6, s. 273-274
11. Wczesnohistoryczne kurhany z w. XI-XII po Chr. na Wołyniu, pracę mgra J. Fitzkego przedstawił doc. R. Jakimowicz, (w:) SPAU, T. XLIV, R. 1939, Nr 6, s. 274-275
12. Odkrycia archeologiczne na Wołyniu w r. 1938, (w:) „Kurier Literacko-Naukowy”, Nr 18 - dodatek do IKC, Nr 119 z l V 1939 r.
13. Wczesnohistoryczne kurhany w Poddębcach w pow(iecie) łuckim (Les cumulus protohistoriques a Poddębce, dist. de Łuck), (w:) „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939, wyd. I, s. 357-362, wyd. II (reedycja 1948), s. 363-369, tabl. 2
14. Terenowe badania archeologiczne pod Torczynem na Wołyniu, (w:) „Wołyń” 1937, Nr 47, s. 5
15. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Torczynie pow. Łuck - mgr J. Fitzke przedstawił własną pracę, (w:) SPAU, T. XLIII, R. 1938, Nr l, s. 26-27; ndb.: op. cit.
16. Cmentarzysko kultury strzyżowskiej w Torczynie pod Łuckiem na Wołyniu, (w:), „Wiadomości Archeologiczne” (Warszawa) 40, 1975, Z. l, s. 53-62, ryc. Przygotował do druku i wstępem poprzedził Jerzy Głosik
IV. 2. Muzealnictwo
1. Znaczenie i możliwości rozwoju Muzeum Wołyńskiego w Łucku, (w:) „Wołyń” 1937, Nr 13, s. 5
2. O muzeach na Wołyniu, „Wołyń” 1938, nr 13, s. 4
3. Muzeum Ks. Ostrogskich Pol(skiego) Tow(arzystwa) Krajoznawczego w Ostrogu i uwagi na temat polityki muzealnej na Wołyniu, (w:) „Ziemia Wołyńska”, R. II, 1939, Nr 4, s. 56-58
4. Muzeum Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku, (w:) „Ziemia”, R. XXVII, Nr 11-12, s. 276-279
5. Pamiątki po J(ózefie) I(gnacym) Kraszewskim w Muzeum Wołyńskim, (w:) „Ziemia Wołyńska”, R. II, 1939, Nr 5, s. 66
6. Zbiór numizmatyczny Muzeum Wołyńskiego T-wa Przyjaciół Nauk w Łucku, (w:) „Wiadomości Numizmatyczne-Archeologiczne”, Dział: Kronika, T. XVIII - R. 1936, Kraków 1937, s. 153-154
7. Skarby monet historycznych w Muzeum Wołyńskiego T-wa Przyjaciół Nauk w Łucku, (w:) „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, Dział: Miscellanea, T. XX - R. 1938/9, Kraków 1939, s. 184-243 - wstęp w całości, omówienie pracy, mapka
8. O kilku okazach dawnej broni, znajdującej się w zbiorach Muzeum Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku, (w:) „Broń i Barwa. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska”, Warszawa 1937, R. IV, Nr l, s. 17-19
9. Bogaty zbiór kafli w Muzeum Wołyńskiego Tow(arzystwa) Przyjaciół Nauk w Łucku, (w:) „Kurier Literacko-Naukowy”, Nr 43 - dodatek do IKC, nr 288 z 1937 r.
IV. 3. Historia i krajoznawstwo
1. Cos niecoś z prehistorycznych dziejów Łucka, (w:) „Wołyń”, 1936, Nr 46, s. 4-5
2. Luboml przedhistoryczny, (w:) „Ziemia Wołyńska”, R. I, 1938, Nr 8-9, s. 118
3. Nad Słuczą, (w:) „Ziemia Wołyńska”, Łuck, R. I, 1938, Nr l, s. 4-6, ryc. 2
4. Cenne odkrycie na zamku Lubarta w Łucku, (w:) „Ziemia Wołyńska”, R. II, 1939, Nr 6-7, s. 103-104
V. Korespondencja Jana Fitzkego
V. 1. Listy Jana Fitzkego z Łucka do rodziny w Wieliczce
V. 2. Listy Jana Fitzkego z Łucka do dra Tadeusza Reymana
V. 3. List z Kozielska do rodziny
VI. Aneks: 80. lecie Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Fitzkego (Łuck, 18-20 V 2009 r.).


ISBN 8388863401.
opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 632160294; 670106325.
Fitzke-Jan-Z-Wolynia-1936-1939-Fragm-spuscizny-pismienniczej-w-stulecie-urodzin-Wolanie-z-Wolynia-2009-Gaczol-Kowalow

 
Fitzke-Jan-Z-Wolynia-1936-1939-Fragm-spuscizny-pismienniczej-w-stulecie-urodzin-Wolanie-z-Wolynia-2009-Gaczol-Kowalow

 
Fitzke Z Wolynia 1936 1939 Fragmenty spuscizny pismienniczej w stulecie urodzin Wolanie Gaczol Kowalow 9788388863400 978-83-88863-40-0 8388863401 83-88863-40-1 Archeolodzy Wolyn Ukraina archeologia muzealnictwo Łuck Biografia Zasiadczuk Ochrimenko Dmytruk wykopaliska kultura ceramiki wstęgowej Torczyn Ostróg Ziemia Wołyńska Luboml zamek Lubarta Reyman Kozielsk wae0008
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict