Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wae0000Kronika Miasta Łodzi Lodzi Łódż Lodz 1231-5354 12315354 Jung Konsulat Austria Targowa 63 Dania Piotrkowska 135 143 Łotwa 177 Francja Ewangelicka 1 Roosevelta Wielka Brytania Finlandia Belgia Grecja Holandia Szwecja Włochy Norwegia Portugalia Rumunia Szwajcaria Niemcy Piotrkowskiej 260 Gortat Gumola Pietras Warzecha Bińkowski Gruszczyńska Borusiewicz Kieruzel Wysocka Cybulska Zawisza Strąkowski Dinter Klugman Nowakowska Mikosz Sidor ROPCiO Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela Zawilski Petersowa Chróścielewski Litwin Papis Romanowski Jordan Nowakowska Scheibler Kędzierski Gdańska Dębowski Suwalski Golicka-Jabłońska wae0000 

Kronika Miasta Łodzi. Kwartalnik. 2/2007.

Łódź: Urząd Miasta Łodzi 2007.

23 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 224 s., [24] s. tabl. PB, Very Good. Stan bardzo dobry. Masa egz.: 420 g.
ISSN 1231-5354.
Tematyka konsularna zajmuje całą objętość „Pierwszych Kolumn”. Dział rozpoczyna artykuł Rafała Junga Tradycja zobowiązuje. Konsulaty w Łodzi międzywojennej. Autor przypomina, że do przedwojennej obecności nawiązują przedstawicielstwa dyplomatyczne takich państw jak: Austrii, która posiadała swój konsulat przy ulicy Targowej 63, Danii, której placówka mieściła się przy Piotrkowskiej 135, a kilka numerów dalej pod 143 funkcjonował w okresie II Rzeczpospolitej Konsulat Honorowy Republiki Łotwy. Przy tej samej ulicy pod numerem 177 istniała agencja konsularna Francji, a przy ulicy Ewangelickiej 1 (dziś Roosevelta) znajdował się Wicekonsulat Honorowy Wielkiej Brytanii. Z mapy konsularnej miasta znikły za to konsulaty Finlandii, Belgii, Grecji, Holandii, Szwecji, Włoch, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii. Na uwagę zasługuje fakt, że przed wojną w Łodzi istniała jedyna w Polsce placówka dyplomatyczna Kostaryki – przy ul. Andrzeja 3 i Urugwaju – przy al. Kościuszki 37. Najważniejszym przedwojennym urzędem konsularnym – ze względu na rangę oficjalną – było przedstawicielstwo Niemiec. Konsulat Rzeszy Niemieckiej mieścił się przy Piotrkowskiej 260. Charakter miasta konsularnego Łódź utraciła w czasach PRL.
Następnie zaprezentowane zostały wszystkie konsulaty honorowe, które obecnie mieszczą się w Łodzi. O konsulacie Austrii pisze Barbara Gortat (Transparentne związki), o duńskim – Mieczysław Gumola (Kraj nam bliski), francuskim – Monika Pietras (Szersze kontakty gospodarcze), łotewskim – Małgorzata Warzecha (Konsul honorowy musi być wiarygodny finansowo), niemieckim – Jacek Bińkowski (Ambasadorom Łódź się podoba), węgierskim – Danuta Gruszczyńska (Dwa bratanki…), brytyjskim – Mirosław Borusiewicz (Mamy już znacznie więcej Brytyjczyków).
W dziale „Nauka” opisane zostały trzy mało znane łódzkie muzea. Marcin Kieruzel przedstawia Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej (Ważny element tożsamości miasta). Małgorzata Wysocka przybliża Muzeum Geograficzne Uniwersytetu Łódzkiego (Skały, kryształy, minerały. Muzeum Geologiczne UŁ). Jest to najmłodsza placówka muzealna w Łodzi. Powstała 1 marca 2000 r. przy Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. Kamila Cybulska odkrywa Muzeum Uniwersytetu Medycznego (Miejsce w szeregu pamięci. Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia). Placówka nawiązuje do tradycji muzealnictwa wojskowo-medycznego. Wiele eksponatów pochodzi z muzeum założonego w 1925 r. w Oficerskiej Szkole Sanitarnej na Zamku Ujazdowskim.
Dział „Kultura”. O Międzynarodowym Triennale Tkaniny pisze dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa – Norbert Zawisza (Prestiż Łodzi). W artykule Refleks z głębi oka Marek Strąkowski przedstawia jedną z najważniejszych wystaw fotograficznych w Polsce – Łódź Foto Festiwal 2007. Zuzanna Dinter natomiast omawia XIX Łódzkie Spotkania Baletowe (Łódź roztańczona).
Pierwszym artykułem działu „Historia” jest kolejny (4) odcinek Jak Feniks z popiołów Aleksandra Klugmana. Tekst Bogny Nowakowskiej Piękno krat przybliża zabytki łódzkiej metaloplastyki. Prezentację łódzkich koncernów prasowych kontynuuje Joanna Mikosz (To były gazety ogólnopolskie) a Marcin Gumola opisuje przedwojenną działalność Łódzkiego Klubu Sportowego (Duma przedwojennej Łodzi).
W cyklu historycznym „Czarne dziury, białe plamy” Mateusz Sidor prezentuje Łódź w walce o prawa człowieka. 30 lat temu powstał ROPCiO [Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela].
W dziale „Łodzianie” Piotr Werner pokazuje sylwetkę pisarza Apoloniusza Zawilskiego (1912-2004) (Pisarz oficerskiej powinności). O pisarce i tłumaczce Zofii Petersowej (1902-1955) wspomina Tadeusz Chróścielewski (Zadziwiająco zapomniana). Postać prof. Józefa Litwina (1904-1966) przypomina Aneta Papis (Twórca nowoczesnej rejestracji stanu cywilnego).
W dziale „Recenzje” Gustaw Romanowski zwraca uwagę na wartościową książkę Wisławy Jordan Dzieje pięknego stylu [W kręgu łódzkiej secesji. Łódź: Wydawn. Literatura 2006]. Monika Nowakowska zwraca się z apelem o ratowanie kaplicy grobowej Karola Scheiblera znajdującej się na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej (Perła w potrzebie).
W dziale „Osiedla, domy, ulice” Dariusz Kędzierski zajmuje się ulicą Gdańską (Długa historia długiej ulicy).
W „Kronikach rodzinnych” Grzegorz Dębowski {Dobroczyńcy Nowego Złotna. Rodzina Suwalskich) przedstawia rodzinę, której ten łódzki rejon zawdzięcza swoje powstanie. Numer kwartalnika uzupełniają listy i polemiki oraz wybór bieżących faktów z życia miasta, czyli „Z łódzkiego raptularza” w opracowaniu Małgorzaty Golickiej-Jabłońskiej.


opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 68763834; 86221896; 183240407.
Kronika-Miasta-Lodzi-Kwartalnik-2-2007-Lodz-Piotrkowska-Sidor-ROPCiO-Ruch-Obrony-Praw-Czlowieka-i-Obywatela

 
Kronika-Miasta-Lodzi-Kwartalnik-2-2007-Lodz-Piotrkowska-Sidor-ROPCiO-Ruch-Obrony-Praw-Czlowieka-i-Obywatela

 
Kronika-Miasta-Lodzi-Kwartalnik-2-2007-Lodz-Piotrkowska-Sidor-ROPCiO-Ruch-Obrony-Praw-Czlowieka-i-Obywatela

 
Kronika-Miasta-Lodzi-Kwartalnik-2-2007-Lodz-Piotrkowska-Sidor-ROPCiO-Ruch-Obrony-Praw-Czlowieka-i-Obywatela

 
Kronika Miasta Łodzi Lodzi Łódż Lodz 1231-5354 12315354 Jung Konsulat Austria Targowa 63 Dania Piotrkowska 135 143 Łotwa 177 Francja Ewangelicka 1 Roosevelta Wielka Brytania Finlandia Belgia Grecja Holandia Szwecja Włochy Norwegia Portugalia Rumunia Szwajcaria Niemcy Piotrkowskiej 260 Gortat Gumola Pietras Warzecha Bińkowski Gruszczyńska Borusiewicz Kieruzel Wysocka Cybulska Zawisza Strąkowski Dinter Klugman Nowakowska Mikosz Sidor ROPCiO Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela Zawilski Petersowa Chróścielewski Litwin Papis Romanowski Jordan Nowakowska Scheibler Kędzierski Gdańska Dębowski Suwalski Golicka-Jabłońska wae0000
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict