Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wac0155Wyszyński Wyszynski kardynał kardynal Zapiski więzienne wiezienne Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty wac0155 

Wyszyński, Stefan (1901-1981): Zapiski więzienne.

Wydanie bezdebitowe, podziemne, drugoobiegowe.
B.m.: b.w. b.r. [ok. 1985].

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, [6],9-254,[2] s. Wydawnictwo podziemne. Czytelny fotooffset z oryginału. PB, Very Good. Stan wewnątrz bardzo dobry, karton okładki jest w niedużym stopniu podniszczona. Masa egz.: 270 g.
Dobrze wydrukowna kopia paryskiego wydania z 1982 r. Zachowano dane wydawnicze i drukarskie emigracyjnego oryginału. [typ 512].
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, został aresztowany w nocy 25 września 1953 r. Przebywał kolejno w czterech miejscach internowania: w Rywałdzie, w Stoczku, w Prudniku Śląskim i w Komańczy. W wyniku wypadków październikowych 1956 r. Prymas wraca do Warszawy na prośbę przedstawicieli rządu i 26 października - po uprzednim przyrzeczeniu ze strony władz państwowych przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd - obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne.
„Zapiski więzienne” są cennym dokumentem trzyletniego okresu odosobnienia Prymasa. Obok kroniki życia codziennego obejmują również takie teksty, jak notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce. Jest to dokument Człowieka niezłomnego, gotowego na wszystko - łącznie z oddaniem życia - w obronie praw Kościoła i Narodu.
Zobacz inne dostępne u mnie dublety wydawnictw niezależnych
Wyszynski-Stefan-Zapiski-wiezienne-Wyd-podziemne-drugoobiegowe-kopia-z-Paryz-1982-Znaki-Czasu-42

 
Wyszynski-Stefan-Zapiski-wiezienne-Wyd-podziemne-drugoobiegowe-kopia-z-Paryz-1982-Znaki-Czasu-42

 
Wyszyński Wyszynski kardynał kardynal Zapiski więzienne wiezienne Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty wac0155
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict