Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wab0222Smoleński Smolenski Słownictwo geograficzno-fizyczne słownik Polskie słownictwo geograficzne geografia wab0222 

Smoleński, Jerzy (1881-1940) [zestawił i objaśnił]: Słownictwo geograficzno-fizyczne, uchwalone i polecone przez Zjazd Geografów Polskich zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szkół Wyższych w Krakowie 1922 roku.

[Wydanie pierwsze. First Edition].
Kraków: Nakładem Księgarni Geograficznej Orbis 1925.

18 cm, oprawa kartonowa oryg., 114,[2] s. PB, Good. Stan wewnątrz lepiej niż bardzo dobry, okładka z cienkiego kruchego kartonu oderwana na krawędzi grzbietu. Masa egz.: 100 g.
Polskie słownictwo geograficzne; II.
Słowniczek niniejszy, obejmujący wyrażenia z zakresu geografji fizycznej (bez biogeografji) oraz nauk pomocniczych (kosmografji, geofizyki, geologji, hydrografji, meteorologii), zestawiony zosta} na podstawie uchwał Zjazdu Geografów Polskich, zwołanego w r. 1922 przez Krakowski Oddział Tow. Naucz. Szk. Wyższych, dla ustalenia terminologji geograficznej, używanej w nauce szkolnej.
Odpowiednio do swego celu nie uwzględnia on w za毗adzie terminów niespornych, t. j. nazw ogólnie przyjętych i stale używanych w temsamem znaczeniu; stąd brak w nim najważniejszych nieraz wyrażeń (np. ląd, wyspa, opad, temperatura i t.p.), których stosowanie nie wywołuje wątpliwości. Pozatem spis ograniczony został do potrzeb szkół średnich; w nielicznych jedynie wypadkach rozszerzono nieco ten zakres, tam mianowicie, gdzie wogóle terminologji polskiej brakło dotychczas (np. morfologja dna morskiego) i gdzie wskazanem było, choćby przy tej sposobności, stworzyć ją.
Spis ułożony został grupami rzeczowemi, przyczem naprzód podano tłustym drukiem wyrażenie uznane przez Zjazd za najlepsze, potem zwykłym drukiem jego aprobowaną synonimikę, dodając niekiedy w nawiasie nazwę często używaną lecz niepoleconą. Dla uzupełnienia przydano synonimikę francuską i niemiecką.

Spis rzeczy:
Uwagi wstępne
Geografja matematyczna
Geofizyka
Kartografja
Meteorologia i klimatologia
Petrografja
Geologja
Wulkanizm
Jeziora
Rzeki
Wody gruntowe i źródła
Lodowce
Układ poziomy i formy wybrzeży
Morfologia
Doliny
Formy lodowcowe
Procesy i cykl morfologiczny
Morfologia dna morskiego
Zjawiska krasowe
Wydmy i formy pustynne
Indeks alfabetyczny
Sprostowania.


WorldCat: 162255382; 613454857; 749620271.
Smolenski-Jerzy-Slownictwo-geograficzno-fizyczne-Polskie-slownictwo-geograficzne-II-Krakow-Orbis-1925-geografia

 
Smolenski-Jerzy-Slownictwo-geograficzno-fizyczne-Polskie-slownictwo-geograficzne-II-Krakow-Orbis-1925-geografia

 
Smoleński Smolenski Słownictwo geograficzno-fizyczne słownik Polskie słownictwo geograficzne geografia wab0222
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict