Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wab0131Puls Nieregularny kwartalnik literacki 0143-5531 01435531 Piłsudski Fedorowicz cenzura Maj Chile Mrożek Tyrmand Budrewicz Anderman Tigrid Jagodziński Seifert Peroutka Kolář Hrabal Škvorecký Kafka Gruša Lederer Poleski Bielecki Michnik Miłosz Hennelowa Burek Pawluczuk Surdykowski Popiełuszko Zaleski Polkowski Łopiński Moskit Wilk Konspira Pilch Machejek Toporska-Mackiewicz Jaskólanka Czapski Jastrzębski wab0131 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Puls. Nieregularny kwartalnik literacki. Nr 25. Wiosna 1985.

Wydanie pierwsze. First edition.
Londyn: Puls Publications maj 1985.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 198,[2] s. PB, Very Good. Stan bardzo dobry, jedynie karton okładki jest poocierany przy krawędziach. Egzemplarz ma powtórzone strony 177-184. Masa egz.: 290 g.
ISSN 0143-5531.
Spis treści:
Józef Piłsudski: Polska więzienna [fragm. z Pism zbiorowych. Warszawa 1937, tom VIII]
Jacek Fedorowicz: O cenzurze
Bronisław Maj: Chile
Sławomir Mrożek: Leopold [Tyrmand]
Leszek Budrewicz: Wiersze (Janek Wiśniewski padł, Babilon w pigułkach, Archeologia przyszłości)
Janusz Anderman: Płonie teatr narodowy
K. G.: Wiersze
Kilka wątków czeskich
- Pavel Tigrid: W rozmowie z Andrzejem Jagodzińskim
- T. A.: O książkach i czasopismach
- Jaroslav Seifert: Raj utracony
- Ferdinand Peroutka: Epitafium Jana Drdy
- Jiří Kolář: «Kafkova Praha». Wybór grafik
- Bohumil Hrabal: Jeden powszedni dzień
- Josef Škvorecký: Franz Kafka, wypisy antysemickie i inne marginesowe sprawy
- O cenzurze i literaturze. Z Josefem Škvoreckým rozmawia «Puls»
- Jiří Gruša: Trzy listy
- Jiří Lederer: Ucieczka do Polski (fragment)
Maciej Poleski [pseud. - właśc. Czesław Bielecki]: Pięć spotkań
Adam Michnik: Korespondencja [o twórczości Czesława Miłosza - przedruk z: Niezłomny z Londynu i inne eseje. /Lektury więzienne/. Warszawa: Nowa 3, 1984]
Józefa Hennelowa: Felietony (skonfiskowane przez cenzurę z Tygodnika Powszechnego)
Pojedynki
- Tomasz Burek: Kompleks Ezopa [A. W. Pawluczuk: Rozbiory. Eseje o literaturze. Warszawa: Znak 1983]
Grypsy z Krakowskiego Przedmieścia
- Przechodzień [pseud. - właśc. Jerzy Surdykowski]: Konsultacja jako dziedzictwo Jałty
Fotografia
- Jacek: Droga krzyżowa ks. Jerzego Popiełuszki
O. Prawca [pseud. - właśc. Jerzy Surdykowski]: Dzień skunksa (konspekt powieści, która zapewne nigdy nie zostanie napisana) [przedruk z Arka nr 10 s. 16-27]
Marek Zaleski: Poezja Jana Polkowskiego
Recenzje
- R. E-T.: Dekonspira? {Maciej Łopiński, Marcin Moskit [pseud.], Mariusz Wilk: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”}
- Jerzy Pilch: Ból rżnie serce na żywo [Władysław Machejek: Spiskowcy. Kraków: Wydawn. Literackie 1984]
Archiwum emigracyjne
- Ostatnia wola Piłsudskiego [przedruk z: Kultura 1950 nr 5/31]
Przegląd Kulturalny i Niekulturalny
- Barbara Toporska-Mackiewicz: Oświadczenie
- I powraca wiatr… - w kraju
- Roma Jaskólanka: Co to jest «Na Głos»?
- am: Wieczór Józefa Czapskiego
- Nagroda literacka [Fundacji im. Kościelskich - Jerzy Jastrzębski: Gra w Gombrowicza]
Muzeum Ruchu Rewolucyjnego
Sow Show
- Marian Orłoń: «Niespodzianka».
Puls-Nieregularny-kwartalnik-literacki-Nr-25-Londyn-maj-1985-Fedorowicz-cenzura-Bielecki-Michnik-Hennelowa-Surdykowski

 
Puls-Nieregularny-kwartalnik-literacki-Nr-25-Londyn-maj-1985-Fedorowicz-cenzura-Bielecki-Michnik-Hennelowa-Surdykowski

 
Puls Nieregularny kwartalnik literacki 0143-5531 01435531 Piłsudski Fedorowicz cenzura Maj Chile Mrożek Tyrmand Budrewicz Anderman Tigrid Jagodziński Seifert Peroutka Kolář Hrabal Škvorecký Kafka Gruša Lederer Poleski Bielecki Michnik Miłosz Hennelowa Burek Pawluczuk Surdykowski Popiełuszko Zaleski Polkowski Łopiński Moskit Wilk Konspira Pilch Machejek Toporska-Mackiewicz Jaskólanka Czapski Jastrzębski wab0131
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict