Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wab0046Podpunkt Gdańskie zeszyty literackie 68737930 500546715 Dąbrowski Proces toruński Popiełuszko Kościuszko Igła magnetyczna Kijowski Nierem Rosiek Lubimow Любимов Phillimore Maj Golding Boduszyńska-Borowikowa Pióro Nowosielski Gdynia grudzień 1970 Kwiatkowska Kwaśniewska Łokuciejewski Żakiewicz Polska dziwna wojna o stanie wojennym Wilczak Esden-Tempski Auto-Łazarz Surgeński Sterna-Wachowiak Głuchowski Dorniak Sartre Aron Garaudy Marksizm filozofia egzystencjalna Chrześcijaństwo zlaicyzowane Dobosz Mrozińska Bądkowski Jurewicz Mackiewicz Nawrocka Watowa Trznadel Nowosielski Herbert zdialogizowany Barańczak Herbert Kundera Nieznośna lekkość bytu Terlecki Literatura Literature Literary Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty samizdat wab0046 

Podpunkt. Gdańskie zeszyty literackie. nr 3, jesień 1985.

Gdańsk: Oficyna Kształt 1986.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 108,[4] s. PB, Very Good. Stan wewnątrz lepiej niż bardzo dobry, zamienione miejscami s. 56 i 57, środkowa kartka luźna. Karton okładki jest nieco przykurzony. Masa egz.: 120 g.
Spis treści:
 ● Stanisław Dąbrowski: Proces toruński [wiersz] [przedruk. w: Po prostu 1990 nr 37 s. 9]; Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki (Pani Anieli Kołonieckiej jako autorce wiersza „Qui tacent, clamant”) [poemat] {zawiera: Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki; I. Słowo papieskie do Polaków /4 marca 1984 roku/; II. Ze słów księdza Jerzego Popiełuszki; III. Psalmem; IV. Wolny w domu niewoli; V. Krzyżowanie i powrót; VI. Słowa papieskie w czwartą rocznicę porozumień sierpniowych; VII. Replika antyprokuratorska; VIII. Dodatek od autora; Nota [autora]}. - s. 3-7 [przedruk w: Po prostu 1990 nr 37 s. 8-9; Gwiazda Morza 1990 nr 12 oraz 1991 nr 15 s. 6-7; Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki. Gdynia - Rumia: 1995. ISBN 83-902955-0-4]
 ● Rozmowa Imperatora Pawła I z Tadeuszem Kościuszką, polskim generałem, w więzieniu w Petersburgu, przez księcia Siergieja S. Gagarina po francusku napisana, a po polsku przetłumaczona w r/ok/u 1796. s. 8-10 [oprac. na podstawie rękopisu przechowywanego we wrocławskiej Bibliotece Ossolineum /1805 I, s. 49-54/]
 ● Igła magnetyczna - powtórnie. Magnetofonowy zapis rozmowy z Andrzejem Kijowskim, która odbyła się dnia 23 lutego 1978 roku w Klubie Krytyki Literackiej w Gdańsku /opr. J.N. [krypt. od pseud. Jan Nierem - właśc. Stanisław Rosiek]/. - s. 11-19 {przedruk jako: Stanisław Rosiek: Igła magnetyczna - powtórnie; oraz: Rozmowa z Andrzejem Kijowskim. w: Zeszyty Literackie 1987 z. 17 s. 104-115; pierwsza część tej rozmowy ukazała się w piśmie: Punkt 1980 nr 9 s. 125-131}
 ● W takich warunkach pracować więcej nie będę … Wywiad redakcji „Strany i Mira” z Jurijem Pawłowiczem Lubimowem [błędnie podano otczestwo - właśc. Юрий Петрович Любимов]. - s. 20-30 [wywiad przeprowadził 17 lutego 1984 r. w Londynie M. Phillimore; pierwodruk: Strana i Mir {Страна и мир. Ежемес., общественно-полит., экономический и культурно-философский журнал}. Munchen: Das Land und die Welt e.V. 1984 nr 1]
 ● Bronisław Maj: x x x [Powstrzymałeś bieg rzeczy …]; x x x [Tylko nie robiąc nic …]; x x x [Nie będą odpoznane twarze …]; x x x [Pragniemy tego samego …]. - s. 31
 ● William Golding: Na szczycie fali /tłum. M.B. [krypt. - właśc. Maria Boduszyńska-Borowikowa]/. - s. 32-38 [źródło tłum.: „On the Crest of the Wave” w zbiorowym tomie: The Writer"s Dilemma. Essays first published in the Times literary supplement under the heading „Limits of control”. London: Oxford Univ. Press 1961, s. 42-51 - opublikowany uprzednio w: Times Literary Supplement, 17 June 1960]
 ● J.P. [krypt. od pseudonimu Jan Pióro - właśc. Kazimierz Nowosielski]: Pod szczytem fali. - s. 38-39
 ● Zapisy zdarzeń
 ○  - Zapis magnetofonowy rozmów prowadzonych przez grupę operacyjną Milicji Obywatelskiej na ulicach Gdyni dnia 17 grudnia 1970 roku /opr. Wiesława Kwiatkowska/. s. 40-59 {tekst ten przedrukowano w: Wiesława Kwaśniewska [pseud. - właśc. Wiesława Kwiatkowska][wybór i oprac.]: Grudzień 1970 w Gdyni. Warszawa: Pokolenie 1986. Archiwum „Solidarności”; t. 11. Seria: Relacje i opracowania. - s. 66-81}
 ○  - Olgierd Łokuciejewski [pseud. - właśc. Zbigniew Ryszard Żakiewicz]: Polska dziwna wojna: Tamta niedziela; Dziwna wojna; Milczenie; Głowa; Napis; Trzeciego maja; Masło; Humor tych dni. - s. 60-69 {tekst o stanie wojennym; za ten tekst autor otrzymał I nagrodę w dziedzinie prozy w konkursie ogłoszonym przez oo. dominikanów w Gdańsku na utwór o stanie wojennym; przedruk w: Ujrzane, w czasie zatrzymane. Gdańsk: Marabut 1996. Biblioteka „Tytułu”. ISBN 83-85893-44-X; oraz przedruk pt. „Wszystko nie działo się jakby nie naprawdę…” - Cykl „Z dziennika”. w: Gwiazda Morza 1998 nr 25 s. 33}
 ○  - Janusz Wilczak [pseud. - właśc. Stanisław Esden-Tempski]: Auto-Łazarz /fragmenty powieści/. - s. 69-75
 ● Dwugłowi
 ○  - Konrad Surgeński [pseud. - właśc. Sergiusz Sterna-Wachowiak]: Dwugłowy „orzeł rewolucji”. - s. 76-78
 ○  - Jan Głuchowski [pseud. - właśc. Andrzej Dorniak]: Sartre i Aron czyli figle ducha czasu. - s. 79-87
 ○  - B.W. [krypt. - właśc. Andrzej Dorniak]: Sartre - Garaudy. Bezpośrednie spotkanie. - s. 88
 ○  - Marksizm a filozofia egzystencjalna [list Jean-Paula Sartre"a do Rogera Garaudy]. - s. 88-91
 ○  - August Bar [pseud. - właśc. Andrzej Dorniak]: Chrześcijaństwo zlaicyzowane - utopia Rogera Garaudy. - s. 91-95
 ● Z historii pisarzy (…)
 ○  - Henryka Dobosz, Maria Mrozińska: Czym jest odwaga /wspomnienie o Lechu Bądkowskim/ - s. 96-102
 ● Noty
 ○  - ROŁ [pseud. - właśc. Aleksander Jurewicz]: Sierżant czy generał? - o prozie Józefa Mackiewicza. - s. 103-104
 ○  - C.C. [krypt. - właśc. Ewa Nawrocka]: „Wszystko co najważniejsze”. - Recenzja książki: Ola Watowa: Wszystko co najważniejsze … Rozmowy z Jackiem Trznadlem. Londyn: Puls 1984. - s. 104-105
 ○  - J.P. [krypt. od pseudonimu Jan Pióro - właśc. Kazimierz Nowosielski]: Herbert zdialogizowany. - Recenzja książki: Stanisław Barańczak: Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Londyn: Polonia 1984. - s. 106-107
 ○  - (jota) [pseud. - właśc. Aleksander Jurewicz]: Nowa powieść Milana Kundery. - Recenzja książki: Milan Kundera: Nieznośna lekkość bytu. Londyn: Aneks 1984. - s. 108-109
 ● List w sprawie obrony Mariana Terleckiego. - s. 110.opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 68737930, 500546715.
Zobacz inne dostępne u mnie dublety wydawnictw niezależnych
Podpunkt-Gdanskie-zeszyty-literackie-nr-3-1985-Oficyna-Ksztalt-1986-Popieluszko-Kijowski-Maj-Golding

 
Podpunkt-Gdanskie-zeszyty-literackie-nr-3-1985-Oficyna-Ksztalt-1986-Popieluszko-Kijowski-Maj-Golding

 
Podpunkt Gdańskie zeszyty literackie 68737930 500546715 Dąbrowski Proces toruński Popiełuszko Kościuszko Igła magnetyczna Kijowski Nierem Rosiek Lubimow Любимов Phillimore Maj Golding Boduszyńska-Borowikowa Pióro Nowosielski Gdynia grudzień 1970 Kwiatkowska Kwaśniewska Łokuciejewski Żakiewicz Polska dziwna wojna o stanie wojennym Wilczak Esden-Tempski Auto-Łazarz Surgeński Sterna-Wachowiak Głuchowski Dorniak Sartre Aron Garaudy Marksizm filozofia egzystencjalna Chrześcijaństwo zlaicyzowane Dobosz Mrozińska Bądkowski Jurewicz Mackiewicz Nawrocka Watowa Trznadel Nowosielski Herbert zdialogizowany Barańczak Herbert Kundera Nieznośna lekkość bytu Terlecki Literatura Literature Literary Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty samizdat wab0046
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict