Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0535Osudy Tatier Tatry Słowacja historia Houdek Bohus Tatra Mountains Slovakia waa0535 

Houdek, Ivan; Bohus, Ivan: Osudy Tatier.

Nové prepracované a doplnené vydanie.
Bratislava: Šport 1976.

25 cm, oprawa płótno oryginalna, obwoluta, 241,[2] s. HB, Fine in Near Fine Jacket. Stan praktycznie idealny, minimalne uszkodzenia na krawędziach obwoluty. Masa egz.: 610 g.
In Slovak. W języku słowackim.
Pierwsze wydanie ukazało się w 1951 r. pod tytułem: Osudy Vysokých Tatier.
Bogato ilustrowana, świetnie napisana historia Tatr.
Tekst ze skrzydełek obwoluty:
Staršia turistická, horolezecká a športová verejnosť si iste dobre pamätá na dielo Ivana Houdka Osudy Vysokých Tatier, ktoré vyšlo v druhom vydaní roku 1953. V tom čase znamenalo toto dielo priekopnícky čin v historickej literatúre z oblasti Vysokých Tatier a dlho patrilo k najvyhľadávanejším dielam o Tatrách.
Dnes, po takmer štvrťstoročí sa dostáva na knižný trh nové prepracované a doplnené vydanie od dvojice autorov Ivana Houdka a Ivana Bohuša Osudy Tatier. Šťastná symbióza autorov dvoch generácií: Ivana Houdka - reprezentanta staršej generácie a priekopníka v oblasti tatranskej historiografie a Ivana Bohuša - predstavíteľa novšej generácie a súčasného najpovolanejšieho historika Vysokých Tatier, vedeckého pracovníka Výskumnej starice a múzea TANAPu, vytvorilo predpoklady pre vznik dlho chýbajúcej publikácie, ktorá bý v širokej verejnosti, predovšetkým turistickej, horolczeckej a športovej podala prierez historického vývoja na území Tatier.
Publikácia je populárno-vedeckým rozprávaním o osudoch Tatier - Vysokých, Belianskych a Západných - od najstaršej minulosti po dnešok. Popri úvodných kapítolách, hovoriacich o geologickom vývoji Tatier, ich prírodných pomeroch zavedie nás do prehistórie, kde nám odkryje najdoležitejšie prehistorické náleziská v Tatrách i na ich úpätí, čím vyvracia starú domnienku, že Tatry, resp. ich úpätie boli v dávnej minulosti pustým neobývaným územím. Hovorí o osudoch ľudí za stredoveku, o prvých pastieroch, bylinkároch, hľadačoch pokladov a zlatokopoch, o názoroch stredovekých ľudí na Tatry a o vzniku prvých historickýcb obcí, miest na ich úpätí. Obdobie 16. až 18. stor. možeme už pokladať za obdobie prvého hospodárskeho náporu na Tatry. Dozvieme sa o dobývaní nerastov, najmä zlata prímitívnym banským sposobom, o zlatokopoch hľadajúcich podľa zemských kľúčov, o päšerákoch, pytliakoch a zbojníkoch, ktorí využívali Tatry ako ťažko kontrolovateľný priestor pre svoje ciele. Do tohto obdobia spadá aj prvý záujem zahraničných bádateľov o Tatry, ktorí ich objavovali pre vtedajší vedecký svet - uskutočnili sa prvé výškové merania, vznikli spory o najvyšší štít Tatier, objavil sa prvý opis Tatier v die1e J. Wernhera, boli položené základy zemepisného názvoslovia. V ďalších kapitolách sa dozvieme o rozvoji podtatranských miest a dedín, o kapitalístickej exploatácii prírody Tatier, založení najstaršej tatranskej turistickej osady - Starého Smokovca a o začiatkoch horskej vodcovskej profesie. Po výstavbe Košicko-bohumínskej želcznice zaznamenávajú Tatry obdobie prvého rozmachu a začiatkov cestovného ruchu, vznikajú turistické, rekreačné a liečebné strediská, cestné a železničné komunikácie, organizácia horskej vodcovskej a zachrannej služby. Vzniká športové horolezectvo a s ním aj prvovýstupy na najvýznamnejšie tatranské štíty. Záujem vedcov a umelcov o Tatry vzrastá.
Osobitné kapitoly sa venujú národným púťam na Kriváň, pobytu V. I. Lenina v Tatrách, obdobíu druhej svetovej vojny a protifašistickému odhoju.
Po oslobodeni zaznamenávajú Tatry prenikavý rozvoj turistiky, horolezectva a cestovného ruchu, stávajú sa miestom športu. rekreácie a liečby, alc aj významným vedeckým laboratoriom. Vytvorením Tatranského národného parku, Výskumnej stanice a múzea TANAPu, Astronomického ústavu SAV a Výskumného pracoviska pre ccstovný ruch vznikli podmienky pre záchranu prírodného prostredia Tatier i podmienky pre dlhodobý vedecký výskum.
Nové prepracované a rozšírené vydanie Osudov Tatier je zaujímavým a pútavým čítaním, prináša mnoho nových poznatkov z dávnej i nedávnej minulosti. Publikácia zajume nielen širokú turistickú, horolezeckú a športovú verejnosť, ale i ostatných milovníkov Tatier, lebo je bohatou studnicou, z ktorej možno čerpať vedomosti o najkrajšej a najnavštevovanejšej turisticko-športovo-rekreačnej oblasti našej vlastí od najtemnejšej minulosti až po dnešok.
Jožo Šimko


Library of Congress: 77553242.
WorldCat: 3750086; 251846979; 643307165.
OpenLibrary: OL6765323W.
Houdek-Ivan-Bohus-Ivan-Osudy-Tatier-Bratislava-Sport-1976-historia-Tatr-Tatry-Tatra-history

 
Houdek-Ivan-Bohus-Ivan-Osudy-Tatier-Bratislava-Sport-1976-historia-Tatr-Tatry-Tatra-history

 
Houdek-Ivan-Bohus-Ivan-Osudy-Tatier-Bratislava-Sport-1976-historia-Tatr-Tatry-Tatra-history

 
Houdek-Ivan-Bohus-Ivan-Osudy-Tatier-Bratislava-Sport-1976-historia-Tatr-Tatry-Tatra-history

 
Houdek-Ivan-Bohus-Ivan-Osudy-Tatier-Bratislava-Sport-1976-historia-Tatr-Tatry-Tatra-history

 
Osudy Tatier Tatry Słowacja historia Houdek Bohus Tatra Mountains Slovakia waa0535
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict