Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0496Literaturoznawstwo Historia teoria metodologia krytyka WSHE Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna AHE Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź Lodz Sadowska Karpiński Chmielowski Chomicz Orzeszkowa Wojciechowski Lange Osiński Lwów Zapolska Ciwkacz Makuszyński Lesisz Jasińska Świętochowski Sadlik Wyspiański Żeromski Berent Legutko Daniłowski Jurkowska Leśmian Szlagowska Bednarczuk Jagodzińska Płachcińska Barłowska Sobieski Nowodworski Pirecki Leszczyński Zagajewski Maciąg Główczewski Łapiński Tomasik waa0496 

Literaturoznawstwo. Historia - teoria - metodologia - krytyka. 2008 nr 1(2).

Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej WSHE 2008.

24 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 247,[1] s. PB, Very Good. Stan lepiej niż bardzo dobry, nieco zabrudzony jest karton okładki. Masa egz.: 450 g.
ISSN 1897-340X.
Redaktor naczelny:.Arkadiusz Morawiec.
Spis treści:
Ida Sadowska: „Sławianie, my lubim sielanki”. Franciszek Karpiński w świetle sądów krytycznych Piotra Chmielowskiego
Anna Chomicz: Na papierze i w kopercie (o pozajęzykowym wymiarze listu w prozie Elizy Orzeszkowej)
Paweł Wojciechowski: Okolice geniuszu. Rzecz o Studiach i wrażeniach Antoniego Langego
Dawid Maria Osiński: Lwów w Kaśce Kariatydzie Gabrieli Zapolskiej
Olga Ciwkacz: Kornel Makuszyński jako recenzent teatralny „Słowa Polskiego” (1905–1909)
Ewelina Lesisz: Wpływ rewolucji 1905–1907 na kształt i profil lwowskiego „Promienia”
Joanna Jasińska: Od katharsis do apokalipsy. Szlachetna jednostka i wielka idea wobec rewolucji w Duchach Aleksandra Świętochowskiego
Magdalena Sadlik: Motyw „długich, nocnych rodaków rozmów” w twórczości Wyspiańskiego, Żeromskiego i Berenta
Grażyna Legutko: Pisarz zanurzony w historię. Gustaw Daniłowski wobec idei niepodległości
Sylwia K. Jurkowska: Poeta i poezja w świecie Leśmiana (kilka przybliżeń)
Anna Szlagowska: Poetyka ciszy – „muzyczna” proza Franza Kafki
Monika Bednarczuk: Między polityką a psychoanalizą i soteriologią. O kilku polskich spojrzeniach na XX-wieczny Berlin
Joanna Jagodzińska: Tożsamość, rodzina, szkoła. Obrazy PRL-u w prozie najnowszej
Recenzje
- Krystyna Płachcińska: Maria Barłowska: Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera Bartłomieja Nowodworskiego. Wraz z tekstem mowy „Rzecz J. M. Pana Jakuba Sobieskiego […] na pogrzebie sławnej pamięci Wielkiego Kawalera…”. Szczecin 2006
- Piotr Pirecki: Samuel Leszczyński: Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim i Kozakami w Roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana. Kraków 2006
- Renata Jagodzińska: Anna Czabanowska-Wróbel: Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego. Kraków: Uniwersitas 2005
- Kazimierz Maciąg: Aleksander Główczewski: Poetyka i pragmatyka „rozmów z…”. Toruń: Adam Marszałek 2005
- Renata Jagodzińska: Słownik realizmu socjalistycznego. Red.: Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik. Kraków Uniwersitas 2004.
Literaturoznawstwo-Historia-teoria-metodologia-krytyka-2008-nr-1-2-Lodz-WSHE

 
Literaturoznawstwo-Historia-teoria-metodologia-krytyka-2008-nr-1-2-Lodz-WSHE

 
Literaturoznawstwo Historia teoria metodologia krytyka WSHE Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna AHE Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź Lodz Sadowska Karpiński Chmielowski Chomicz Orzeszkowa Wojciechowski Lange Osiński Lwów Zapolska Ciwkacz Makuszyński Lesisz Jasińska Świętochowski Sadlik Wyspiański Żeromski Berent Legutko Daniłowski Jurkowska Leśmian Szlagowska Bednarczuk Jagodzińska Płachcińska Barłowska Sobieski Nowodworski Pirecki Leszczyński Zagajewski Maciąg Główczewski Łapiński Tomasik waa0496
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict