Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0380Baran Walka o kształt harcerstwa w Polsce 1980 1990 Niepokorni i niezależni Solidarność Kręgi Instruktorów Harcerskich Małkowskiego KIHAM Niezależny Ruch Harcerski Zawisza ZHP stan wojenny Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Ruch Harcerski Harcerska Służba Liturgiczna Liturgiczny Zawiszacki Luzarowcy Polska Organizacja Leśne Plemię Polskie Bractwo Skautowe Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Polskiego harcerstwo waa0380 

Baran, Adam F. (1968- ): Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni.

Wydanie pierwsze. First edition.
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN; Oficyna Wydawnicza Rytm © 2007. ISBN 9788373992511, 9788360580004.

25 cm, oprawa twarda oryginalna, 549,[1] s. HB, Fine as New. Stan idealny, książka jak nowa. Masa egz.: 1040 g.
Autor ukazuje działalność harcerskich środowisk „niepokornych” (działających jawnie, niezależnie od władz i wbrew statutowi organizacji w ramach Związku Harcerstwa Polskiego) i „niezależnych” (podejmujących jawne działania harcerskie i skautowe poza Związku Harcerstwa Polskiego), na przestrzeni lat 1980-1990 w Polsce. Autor podejmuje próbę pełnego odtworzenia najważniejszych wydarzeń, ustalenia rzeczywistych struktur, form podjętej działalności oraz inicjatorów, liderów poszczególnych środowisk i wybranych przez te struktury władz krajowych. Opisuje także etapy kształtujących się relacji „niepokornych” i „niezależnych” z opozycją (np. NSZZ „Solidarność”) i szczegółowo z Kościołem katolickim. Autor podejmuje ocenę działań komunistów wobec nielegalnej działalności harcerskiej - w stanie wojennym i w okresie późniejszym, aż po „okrągły stół” i nowelizację prawa o stowarzyszeniach (marzec 1990 r.). Ustala też wzajemne relacje międzyśrodowiskowe „niepokornych” i „niezależnych” oraz ich strategię wobec oficjalnego, krajowego ZHP, a także władz Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (z siedzibą władz w Londynie) i światowego skautingu. Opisuje także pionierską działalność tych struktur wobec Polaków żyjących w ZSRR i ich pomoc w odrodzeniu się polskiego harcerstwa na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Treść tej pracy oparta jest głównie na archiwaliach krajowych i zagranicznych, wielu relacjach osobowych, prasie drugiego obiegu i wydawnictwach oficjalnych.
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. W okresie pierwszej „Solidarności” (1980-1981)
- 1.1. Kręgi Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (X 1980 - IV 1981)
- - 1.1.1. Powstanie Porozumienia Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego
- - 1.1.2. Działalność w ramach Porozumienia Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego
- - 1.1.3. Rozwój strukturalny i próby legalizacji Porozumienia KIHAM
- - 1.1.4. Porozumienie KIHAM wobec VII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego
- 1.2. Niezależny Ruch Harcerski (kwiecień - grudzień 1981)
- - 1.2.1. Wystąpienie KIHAM „Zawisza” z ZHP i utworzenie Niezależnego Ruchu Harcerskiego
- - 1.2.2. Budowa ogólnopolskich struktur Niezależnego Ruchu Harcerskiego i zrębów organizacji
- - 1.2.3. Sytuacja Niezależnego Ruchu Harcerskiego w pierwszych tygodniach stanu wojennego
- 1.2. Inicjowanie innych, alternatywnych do ZHP form działalności harcerskiej
- Rozdział 2. W czasie „wojennym” i „powojennym” (1981-1988)
- 2.1. Kościół katolicki wobec niepokornej i niezależnej działalności harcerskiej
- - 2.1.1. Budowa i rozwój struktur duszpasterstwa harcerskiego
- - 2.1.2. Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy
- 2.2. Charakterystyka działalności niejawnego Ruchu Harcerskiego
- 2.3. Charakterystyka działalności niezależnych środowisk, drużyn i organizacji harcerskich
- - 2.3.1. Główne ośrodki niezależnej pracy harcerskiej
- - - 2.3.1.1. Harcerska Służba Liturgiczna - Harcerski Ruch Liturgiczny („Ruch Zawiszacki”)
- - - 2.3.1.2. Promieniści w Lublinie
- - - 2.3.1.3. Grupa Apostolska „Betania” w Trzebini („Luzarowcy”)
- - - 2.3.1.4. Niezależny Harcerski Ruch Liturgiczny w Lublinie
- - - 2.3.1.5. Polska Organizacja Harcerska
- - - 2.3.1.6. I NDH „Bór” im. płk. Lisa-Kuli w Stalowej Woli
- - - 2.3.1.7. Szczep Harcerski „Leśne Plemię” w Rozwadowie-Stalowej Woli
- - - 2.3.1.8. Polskie Bractwo Skautowe w Warszawie i Krakowskie Bractwo Skautowe
- - - 2.3.1.9. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Trójmieście
- - - 2.3.1.10. Inne środowiska, drużyny i struktury niezależne
- - 2.3.2. Niezależny harcerski ruch wydawniczy
- - 2.3.3. Spór o drogę odrodzenia harcerstwa w Polsce
- Rozdział 3. W dobie „okrągłego stołu” i zmierzchu PRL (1989-1990)
- 3.1. Powołanie i działalność Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
- - 3.1.1. Negocjacje dotyczące harcerstwa w czasie rozmów „okrągłego stołu”
- - 3.1.2. Powołanie organizacji oraz wyniki I Walnego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
- - 3.1.3. Budowa struktur organizacyjnych ZHR i poszukiwanie sojuszników
- - 3.1.4. W drodze do prawnej legalizacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
- 3.2. Rozłam w krajowym ZHP i odrodzenie struktur Związku Harcerstwa Polskiego-1918
- - 3.2.1. Działalność Komitetu Odrodzenia ZHP-1918
- - 3.2.2. Budowa Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy ZHP-1918
- - 3.2.3. Razem z Krajowym Komitetem Odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego
- 3.3. Działalność innych niezależnych oraganizacji harcerskich i skautowych
- - 3.3.1. Przekształcenie Harcerskiego Ruchu Liturgicznego w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
- - 3.3.2. Polska Organizacja Harcerska po „okrągłym stole”
- - 3.3.3. Hufiec Harcerzy „Dęby”, NKIH „Leśna Szkółka” i OMU „Płast”
- Rozdział 4. Reaktywowanie harcerstwa polskiego na Wschodzie
- 4.1. Praca koncepcyjna w ramach niejawnego Ruchu Harcerskiego (1985-1989)
- 4.2. Inicjatywy wschodnie ZHP-1918 i POH w latach 1989-1990
- 4.3. Geneza powstania referatu „Wschód” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
- Rozdział 5. Odnowienie formalnych kontaktów ze światowym skautingiem
- Podsumowanie; Bibliografia; Indeks osób.


ISBN 8373992510; 8360580006.
opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 2008394260.
WorldCat: 226812820; 233478263; 259926679.
OpenLibrary: OL11959561W.
Baran-Adam-F-Walka-o-ksztalt-harcerstwa-w-Polsce-1980-1990-Niepokorni-i-niezalezni-ISP-PAN-Rytm-2007-harcerstwo

 
Baran-Adam-F-Walka-o-ksztalt-harcerstwa-w-Polsce-1980-1990-Niepokorni-i-niezalezni-ISP-PAN-Rytm-2007-harcerstwo

 
Baran-Adam-F-Walka-o-ksztalt-harcerstwa-w-Polsce-1980-1990-Niepokorni-i-niezalezni-ISP-PAN-Rytm-2007-harcerstwo

 
Baran Walka o kształt harcerstwa w Polsce 1980 1990 Niepokorni i niezależni Solidarność Kręgi Instruktorów Harcerskich Małkowskiego KIHAM Niezależny Ruch Harcerski Zawisza ZHP stan wojenny Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Ruch Harcerski Harcerska Służba Liturgiczna Liturgiczny Zawiszacki Luzarowcy Polska Organizacja Leśne Plemię Polskie Bractwo Skautowe Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Polskiego harcerstwo waa0380
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict