Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0289Siedlecki Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986 Raczyński Raczynski wojna swiatowa Rosja Russian Russia ZSRR USSR Soviet Union Stalin Stalinizm Komunizm Communism Totalitaryzm Totalitarianism Syberia Siberia Zeslanie Exile Obozy Camps Lagry Wiezienie Prisons Wiezien Prisoners Proces Trial sowiecko-niemieckie Inwazja sowiecka Terror sowiecki Deportacje Sikorski Majski Katyń Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty waa0289 

Siedlecki, Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986.

Wydanie bezdebitowe, podziemne, drugoobiegowe.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1989.

20 cm, oprawa miękka plastikowa oryginalna, czytelny fotooffset z oryg., 404 s., [16] s. fotogr., 2 szkice, mapa. PB, Fine. Stan książki idealny, jak wydano. Masa egz.: 470 g.
Z przedmową Jego Ekscelencji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1987.
Spis treści:
Od Wydawców;
Od Autora;
Edward Raczyński: Przedmowa;
Wstęp;
Rozdział I. W przededniu II wojny światowej
- Preludium niemiecko-sowieckie i plan podboju Polski;
- Podwójna gra dyplomacji sowieckiej;
- Sojuszniczy układ polsko-brytyjsko-francuski;
- Wybuch wojny;
Rozdział II. Traktaty i pakty polsko-sowieckie i ich pogwałcenie
- Pakt o nieagresji z 1932 r.
- Jednostronne złamanie paktów przez ZSRR;
- Podział terytorium Polski, oświadczenie sowiecko-niemieckie;
Rozdział III. Inwazja sowiecka
- Terror sowiecki na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej;
- Żołnierze kampanii wrześniowej w niewoli sowieckiej;
- Sowieckie „głosowanie powszechne” na ziemiach okupowanych;
- Deportacje obywateli polskich z ziem okupowanych w głąb ZSRR;
- Gehenna deportowanych i więzionych obywateli polskich;
- Źródła PRL o okupacji ziem wschodnich i deportacjach obywateli polskich;
Rozdział IV. Sowieckie próby zbliżenia z rządem polskim. Kryzys w stosunkach polsko-sowieckich
- Nawiązanie rozmów polsko-sowieckich;
- Układ Sikorski-Majski;
- Polsko-sowiecka umowa wojskowa;
- „Amnestia” obywateli polskich;
- Działalność i trudności ambasady RP w ZSRR;
- Los dzieci polskich po „amnestii”;
- Początki kryzysu w stosunkach polsko-sowieckich;
- Niedotrzymanie przez rząd sowiecki umów zawartych z gen. Sikorskim;
- Pierwsza ewakuacja wojska polskiego z ZSRR;
- Dalsze szykany władz sowieckich;
- Ataki komunistów polskich na Rząd RP i Polskie Siły Zbrojne;
- Związek Patriotów Polskich w ZSRR;
- Druga i ostatnia ewakuacja wojsk polskich z ZSRR;
- Polsko-sowieckie stosunki dyplomatyczne po ewakuacji wojska;
- Zaostrzenie stosunków polsko-sowieckich;
Rozdział V. Katyń
- Odkrycie grobów jeńców polskich przez Niemców;
- Zerwanie polsko-sowieckich stosunków dyplomatycznych;
- Anglosaskie próby przywrócenia stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem RP w Londynie a rządem sowieckim;
- Nie wyjaśniony los pozostałych jeńców polskich w ZSRR;
- Dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej w posiadaniu Stanów Zjednoczonych;
- Dodatkowe zeznania i oświadczenia;
- Zbrodnia katyńska przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze;
Rozdział VI. Działalność komunistów polskich w ZSRR i w kraju
- Formowanie ludowego wojska polskiego w ZSRR;
- Ścisła współpraca polskiej komunistycznej sieci na Kraj ze Związkiem Sowieckim i Kominternem;
- Polscy komuniści u władzy w Kraju;
- Służba Polaków w armii sowieckiej;
Rozdział VII. Niszczenie ludności polskiej po wkroczeniu Armii Czerwonej w r. 1944. Nowe wywózki
- Stosunek rządu ZSRR i armii czerwonej do AK. Niszczenie AK;
- Osadzanie aresztowanych żołnierzy AK w obozach;
- Podstępne aresztowanie delegata Rządu i szesnastu przywódców Podziemia;
- Proces szesnastu w Moskwie;
- Interpelacja i debaty w Izbie Gmin nad terrorem sowieckim wobec AK i ludności cywilnej;
Rozdział VIII. Repatriacja Polaków z ZSRR
- Polsko-sowiecka umowa o repatriacji z 1957 r.
- Powrót deportowanych do Kraju;
- Polacy w obozach pracy przymusowej nie objęci repatriacją;
- Rozpaczliwa sytuacja Polaków przetrzymywanych w ZSRR;
- Starania w Kraju o Polaków w ZSRR;
- Działalność T-wa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”;
Rozdział IX „Wolni polacy” w krajach ZSRR
- Uzbekistan;
- Kazachstan;
- Syberia;
- Zagrabione ziemie RP przyłączone do Republiki Litewskiej;
- Zagrabione ziemie RP przyłączone do Republiki Białoruskiej;
- Zagrabione ziemie RP przyłączone do Republiki Ukraińskiej;
Rozdział X. Kościół katolicki w ZSRR
Rozdział XI. Liczby i rozmieszczenie Polaków w ZSRR według sowieckich spisów ludności
- Spis z 1959 r.
- Spis z 1970 r.
- Spis z 1979 r.
Rozdział XII. Liczby Polaków w ZSRR w świetle polskich źródeł emigracyjnych w latach 1939-1959 i niezależnych źródeł krajowych
Rozdział XIII. Aspekty prawne stosunków polsko-sowieckich
- Pogwałcenie międzynarodowych norm prawnych przez ZSRR w 1939 r.
- Pogwałcenie czwartej konwencji haskiej z 1907 r. przez ZSRR;
- Deklaracja Państw Sprzymierzonych w sprawie karania zbrodniarzy wojennych;
- Prawa człowieka w świetle prawa narodów;
- Losy Polaków na okupowanych terenach Ziem Wschodnich RP i w ZSRR w świetle prawa narodów, traktatów i umów międzynarodowych;
- Położenie Polaków w ZSRR w świetle przepisów prawnych konstytucji ZSRR;
Rozdział XIV. Zreasumowanie całości zagadnienia
Bibliografia;
Indeks nazwisk.


Opis w: Muzeum Wolnego Słowa.
WorldCat: 316611758.
Zobacz inne dostępne u mnie dublety wydawnictw niezależnych
Siedlecki-Julian-Losy-Polakow-w-ZSRR-w-latach-1939-1986-Wroclaw-AWSW-1989-Syberia-lagry-wywozki-Rosja-Stalin-komunizm

 
Siedlecki-Julian-Losy-Polakow-w-ZSRR-w-latach-1939-1986-Wroclaw-AWSW-1989-Syberia-lagry-wywozki-Rosja-Stalin-komunizm

 
Siedlecki-Julian-Losy-Polakow-w-ZSRR-w-latach-1939-1986-Wroclaw-AWSW-1989-Syberia-lagry-wywozki-Rosja-Stalin-komunizm

 
Siedlecki Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986 Raczyński Raczynski wojna swiatowa Rosja Russian Russia ZSRR USSR Soviet Union Stalin Stalinizm Komunizm Communism Totalitaryzm Totalitarianism Syberia Siberia Zeslanie Exile Obozy Camps Lagry Wiezienie Prisons Wiezien Prisoners Proces Trial sowiecko-niemieckie Inwazja sowiecka Terror sowiecki Deportacje Sikorski Majski Katyń Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty waa0289
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict