Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0241Sluzba Bezpieczenstwa SB Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990 Region łódzki Łódź Lodz 1988 1989 Źródła historyczne Sources History Anti-communist movements Pilarski 8376290770 83-7629-077-0 8376290762 83-7629-076-2 9788376290775 978-83-7629-077-5 9788376290768 978-83-7629-076-8 waa0241 

Pilarski, Sebastian (1977- ) [wybór, wstęp i oprac.]: Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990. Region łódzki.

[Wydanie pierwsze. First edition].
Warszawa; Łódź: IPN Instytut Pamięci Narodowej 2009. ISBN 9788376290775 [w książce]; 9788376290768 [w bazie BN].

25 cm, oprawa twarda oryginalna, LXVIII,649 s., [16] s. tabl. HB, Fine as New. Stan książki idealny. Masa egz.: 1380 g.
Seria: Dokumenty; tom 40.
Prezentowany wybór archiwaliów ma na celu ukazanie przyczyn i początkowej fazy transformacji ustrojowej w Polsce z perspektywy dokumentacji SB. Cezura początkowa pracy związana jest protestami społecznymi z wiosny 1988 r. oraz próbami wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Końcowa zaś – z procesem likwidacji SB oraz weryfikacją byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Analiza prezentowanych źródeł skłania do kilku refleksji dotyczących istoty przemian zachodzących w Polsce w latach osiemdziesiątych. Bez wątpienia proces transformacji miał charakter ewolucyjny – kształtowały go kolejne ustępstwa władz PRL obawiających się niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia społecznego, będącego konsekwencją katastrofalnej sytuacji gospodarczej. Stopniowe zmiany pozwoliły na przeprowadzenie procesu uwłaszczenia nomenklatury i zamianę kapitału politycznego na gospodarczy, dzięki czemu przedstawiciele aparatu partyjno-państwowego uniknęli ekonomicznych skutków transformacji. Zauważalny był wówczas brak entuzjazmu polskiego społeczeństwa – atmosfera przypominająca „karnawał »Solidarności«” z lat 1980–1981 występowała jedynie w okresie kampanii wyborczej w maju i czerwcu 1989 r. Trudno też dostrzec przejawy spontanicznej radości po wyborczej klęsce koalicji rządowej 4 czerwca 1989 r. – nastroje społeczne były często tonowane przez liderów opozycji obawiających się skutków tak zdecydowanego zwycięstwa.
Nie budzi większych wątpliwości pogląd, iż punkt zwrotny na drodze demokratyzacji systemu politycznego i początek budowy III Rzeczypospolitej stanowiły czerwcowe wybory, umożliwiające przedstawicielom dotychczasowej opozycji stworzenie rządu. Logicznym następstwem powołania gabinetu Tadeusza Mazowieckiego było przyjęcie programu radykalnych reform gospodarczych, co doprowadziło do wprowadzenia mechanizmów wolnorynkowych i uzdrowienia systemu gospodarczego. Reformy te, pomimo nieuniknionych kosztów społecznych, należy ocenić jako jeden z największych sukcesów okresu transformacji – umożliwiły one m.in. związanie gospodarcze Polski z Zachodem i wyzwolenie się z ekonomicznej dominacji Związku Sowieckiego. Rok 1989 i zapoczątkowany w Polsce proces wyzwalania narodów Europy z okowów komunistycznego totalitaryzmu nie przyniósł więc „końca historii”, ale otworzył jej nowy etap.


ISBN 8376290770; 8376290762.
opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 2010410905.
WorldCat: 604051596; 642519941; 643990735.
Pilarski-wybor-Sluzba-Bezpieczenstwa-wobec-przemian-politycznych-w-latach-1988-1990-Region-lodzki-IPN-2009-Lodz

 
Pilarski-wybor-Sluzba-Bezpieczenstwa-wobec-przemian-politycznych-w-latach-1988-1990-Region-lodzki-IPN-2009-Lodz

 
Sluzba Bezpieczenstwa SB Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990 Region łódzki Łódź Lodz 1988 1989 Źródła historyczne Sources History Anti-communist movements Pilarski 8376290770 83-7629-077-0 8376290762 83-7629-076-2 9788376290775 978-83-7629-077-5 9788376290768 978-83-7629-076-8 waa0241
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict