Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0222Strzembosz Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944 8301042036 83-01-04203-6 9788301042035 978-83-01-04203-5  Wojna 2nd World War Wojsko Soldiers Army Military Armed Forces Armia okupacja niemiecka German occupation AK Armia Krajowa Warsaw waa0222 

Strzembosz, Tomasz (1930-2004): Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944.

Wydanie drugie rozszerzone i poprawione.
Warszawa: PWN Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983. ISBN 8301042036.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 546,[2] s. PB, Fine. Stan książki idealny, tak jak ją wydano. Masa egz.: 590 g.

Spis treści:
I. Piony walki bieżącej od października 1939 do marca 1940
- Piony bojowo-dywersyjne Służby Zwycięstwu Polski
- - Referat walki bieżącej w Oddziale III Sztabu Komendy Głównej SZP/ZWZ
- - Referat ochrony i dyscypliny w Komendzie Głównej SZP i jego zespoły bojowe
- Piony wojskowo-dywersyjne Organizacji Orła Białego
- Pion wojskowo-dywersyjny Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
II. Piony walki bieżącej od iv 1940 do jesieni 1942
- Związek Odwetu — organ walki bieżącej ZWZ/AK
- - Kierownictwo Związku Odwetu i jego oddziały dyspozycyjne: Sztab Związku Odwetu, Pierwsze zespoły dywersyjne KG Związku Odwetu oraz jej zespoły sabotażowe, Kobiece patrole minerskie oraz patrol doświadczalno-bojowy BBT, Patrol doświadczalno-bojowy "Mieczysława", Oddział "Leny" — dywersyjny zespół kobiecy "Dysk", Oddział dyspozycyjny Komendy Związku Odwetu — "Motor" (lipiec — listopad 1942)
- - Związek Odwetu Okręgu Warszawa-Miasto (potem Okręg warszawski) ZWZ/AK
- - Związek Odwetu Obszaru Warszawskiego AK (luty 1942 - jesień 1942)
- Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych — "Osa"
- Oddziały Sabotażowo-Dywersyjne Związku Syndykalistów Polskich tzw. oddziały spec.
- Oddziały sabotażowo-dywersyjne Pubudki
- Wydział Sabotażu organizacji Polscy Socjaliści
- "Piątki dywersyjne" Polskiej Organizacji Zbrojnej
- Oddziały sabotażowo-dywersyjne Okręgu Warszawa-Miasto Tajnej Organizacji Wojskowej
- Pion dywersyjno-wywiadowczy Komendy Obrońców Polski
- Specjalny oddział dywersyjny Konfederacji Narodu
- Oddziały likwidacyjne Kontrwywiadu ZWZ/AK (maj 1940 — marzec 1943)
- - Grupa likwidacyjna Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ — "ZOM" (maj 1940 - listopad 1941), Grupa likwidacyjna Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ — oddział "Szarego" (1941), Grupa likwidacyjna Obszaru Warszawskiego ZWZ/AK — oddział "Aleksandra", Oddział bojowy Kontrwywiadu KG ZWZ/AK — "Wapiennik" ("993/W")
III. Piony walki bieżącej Gwardii i Armii Ludowej od jesieni 1942 do lata 1944
- Oddziały walki bieżącej Gwardii Ludowej (jesień 1942 — grudzień 1943)
- - Grupa Specjalna Sztabu Głównego GL — specgrupa im. Ludwika Waryńskiego (jesień 1942 — lipiec 1943)
- - Grupa specjalna Okręgu Warszawa-Miasto GL (grudzień 1942 — lipiec 1943)
- - Grupy szturmowe dzielnic Okręgu Warszawa - Miasto GL (jesień 1942 — 1943): Grupa bojowa Dzielnicy Powiśle ("P-VII"), Grupa bojowa Dzielnicy Targówek ("OT-V")
- - Oddział bojowy (grupa specjalna) Wydziału II Sztabu Głównego GL (wiosna 1943 — grudzień 1943)
- - Inne zespoły dywersyjne Gwardii Ludowej
- - Oddziały zbrojne Związku Walki Młodych (luty — grudzień 1943)
- - Oddział "Czwartaków" (październik — grudzień 1943)
- Oddziały walki bieżącej Armii Ludowej (styczeń — lipiec 1944)
- - Oddziały zbrojne ZWM Okręgu 1 AL Warszawa-Miasto (styczeń —lipiec 1944)
- - Grupa specjalna Okręgu Warszawa-Miasto AL (luty — kwiecień 1944
- - Oddział "Czwartaków" (styczeń — lipiec 1944)
- - Grupa Specjalna Oddziału II Sztabu Głównego AL (styczeń — lipiec 1944)
- - Oddziały Bezpieczeństwa Sztabu Głównego AL (wiosna — lipiec 1944)
IV. Piony walki bieżącej Armii Krajowej od jesieni 1942 do lata 1944
- Utworzenie Kedywu na szczeblu Komendy Głównej AK
- Kedyw Komendy Głównej AK (grudzień 1942 — lipiec 1944)
- Struktura organizacyjna Sztabu Kedywu KG AK
- - Oddział I — Organizacyjny (krypt. "Magistrat", "Gromada"), Oddział II — Informacyjny, Oddział III — Operacyjny (krypt. "Cyrkiel", "Wilk"), Oddział IV — Wyszkoleniowy (krypt. "Bąk", "Zenon"), Oddział V (od przełomu 1943/1944 r. krypt. "Łąka"), Biuro Studiów (krypt. "Apteka", "As"), Produkcja (krypt. "Teodor", "Remiza") "Stadion" i Centrala Zaopatrzenia Terenu CZT, Referat budżetowy — "Wąż" — "Kakao", komórka sanitarna "Rola"
- - Oddziały Dyspozycyjne Kedywu KG AK (XII 1942 — VII 1944): "Motor 30" — "Sztuka 90" — "Deska 81" — "Broda 53" (gru­dzień 1942 — lipiec 1944), "Kosa 30" w Kedywie KG AK (luty — lipiec 1943), Kompania "Agat" — "Pegaz" — batalion "Parasol" (sierpień 1943 — lipiec 1944)
- Kedyw Okręgu Warszawskiego AK
- - Wcielenie oddziałów TOW do Kedywu OW
- - Periodyzacja dziejów Kedywu OW
- - Kedyw Okręgu Warszawskiego AK (listopad 1942 — październik 1943): Sztab Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, Oddziały Dyspozycyjne Kedywu OW, Oddziały Dyspozycyjne komendanta Kedywu OW AK (listopad 1942 — październik 1943), Oddziały Dywersji Bojowej Obwodów (listopad 1942 — październik 1943)
- - Kedyw Okręgu Warszawskiego AK (listopad 1943—lipiec 1944): Sztab Kedywu OW (listopad 1943 — lipiec 1944), Oddziały Dyspozycyjne komendanta Kedywu OW AK (listopad 1S43 — lipiec 1944), Zespoły sabotażowo-dywersyjne Kedywu OW (listopad 1943 — lipiec 1944), Oddziały Dywersji Bojowej obwodów (listopad 1943 — lipiec 1944)
- Oddziały walki bieżącej Armii Krajowej poza Kedywem
- - Grupa bojowa "Wiktora" przy dowództwie wojsk łączności w KG AK (wiosna 1942 — sierpień 1943)
- - Oddział bojowy Kontrwywiadu KG AK — "993/W" (styczeń 1943 — lipiec 1944)
- - Zespół likwidacyjny Kontrwywiadu Obszaru Warszawskiego AK (lato 1943 — lipiec 1944)
- - Oddział bojowy Kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego AK
- - Zespoły dywersji bojowej w pułku AK "Garłuch"
V. Piony walki bieżącej innych organizacji konspiracyjnych od jesieni 1942 do lata 1944
- Oddziały Szturmowe "Zew" Organizacji Bojowej Związku Syndykalistów Polskich
- Socjalistyczna Organizacja Bojowa (1943-1944)
- Milicja Ludowa RPPS (wiosma 1943 — lato 1944)
- Oddziały dywersyjne ZPN i KPN
- Drużyny Bojowe "Niedźwiedzie" w Konfederacji Narodu i AK (1943-1944)
- Oddziały specjalne NSZ w Warszawie (1943-1944)
- Oddziały specjalne Batalionów Chłopskich (jesień 1942 — VII 1944)
- Oddział bojowy Delegatury Rządu "Podkowa" — "Sztafeta" (ko­niec 1942 — liipiec 1944)
- Grupa bojowa KWP "Czyn" — "Roman"
VI Dowódcy oddziałów walki czynnej konspiracji warszawskiej
- Związek Walki Zbrojnej — Armia Krajowa
- Gwardia Ludowa — Armia Ludowa
VII Żołnierze oddziałów walki czynnej konspiracji warszawskiej na przykładzie batalionów "Czwartacy" i "Zośka"
- Batalion "Czwartaków"
- - Skład oddziału: "Czwartacy" — zetwuemowcy, "Czwartacy" — RPPS-owcy, "Czwartacy" — akowcy, Niezorganizowani, Wnioski
- - Praca zawodowa i nauka szkolna w batalionie "Czwartaków"
- Batalion "Zośka"
- - Ewidencja II kompanii: Wiek żołnierzy, Staż konspiracyjny żołnierzy, Wiek a staż konspiracyjny, Dowódcy, Stopnie wojskowe żołnierzy
- - Ankieta i jej wyniki: Informacje sprawdzające, Przynależność społeczna żołnierzy batalionu "Zośka"
- - Wnioski końcowe
VIII. Dyspozycyjność żołnierzy pionów walki bieżącej
- Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej
- Kedyw Okręgu Warszawskiego AK
- Tajna Organizacja Wojskowa
- Gwardia i Armia Ludowa
- Milicja Ludowa RPPS
- Oddziały Szturmowe "Zew" Związku Syndykalistów Polskich
IX. Zagadnienie strat ponoszonych w trakcie walki przez oddziały dywersyjno-bojowe
X. Społeczne i psychologiczne problemy żołnierzy warszawskiej dywersji
XI. Oddziały wydzielone walki bieżącej a Powstanie Warszawskie
Podsumowanie
Źródła i literatura
Indeks nazwisk i pseudonimów.


EAN 9788301042035.
opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 79381092 [ed. 1979].
WorldCat: 10985487; 69510356; 252022905; 469084092; 491222341.
OpenLibrary: OL21119342M.
Strzembosz-Tomasz-Oddzialy-szturmowe-konspiracyjnej-Warszawy-1939-1944-Wyd-drugie-PWN-1983-Warsaw-II-world-war

 
Strzembosz-Tomasz-Oddzialy-szturmowe-konspiracyjnej-Warszawy-1939-1944-Wyd-drugie-PWN-1983-Warsaw-II-world-war

 
Strzembosz Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944 8301042036 83-01-04203-6 9788301042035 978-83-01-04203-5 Wojna 2nd World War Wojsko Soldiers Army Military Armed Forces Armia okupacja niemiecka German occupation AK Armia Krajowa Warsaw waa0222
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict