Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0188Lithuania Starzyńska Stomma Brodowski Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy Landsbergis Czepaitis Lamentowicz Litwa Kudaba Sienkiewicz Maciejkianiec Brazis Sosnowski Balcewicz Ciechanowicz Płokszto Liminowicz Smułkowa Lituanistyka Wasilewski Wielkie Księstwo Litewskie Rolska Marcinkiewiczius Makowska Nazaretanki Wilno Baranowski Sladkieviczius Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie Związek Polaków Venclova Kultura 1989 Miłosz Łowmiański Litwini Lituanica litewski 30378261 607777811 608184997 waa0188 

Lithuania. Kwartalnik. 1’90.

Warszawa: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy 1990.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 163,[5] s. PB, Fine. Stan książki prawie idealny. Masa egz.: 180 g.

Spis treści:
Maria Starzyńska: Od redaktora
Stanisław Stomma: Rozmyślając nad etapami
Konsekwentnie kroczyć środkową umiarkowaną drogą - rozmowa z dr. Leonem Brodowskim [o początkach Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy]
Vytautas Landsbergis: Pieśń o tym, kim jesteśmy
Litwy droga do niepodległości - rozmowa z Virgilijusem Czepaitisem
Wojciech Lamentowicz: Nowa Litwa - partie i ruchy polityczne
Czeslowas Kudaba: Zagrożone piękno ziemi litewskiej
Co znaczy być Polakiem na Litwie Anno Domini 1990? [Jan Sienkiewicz, Ryszard Maciejkianiec, Romuald Brazis, Henryk Sosnowski, Zbigniew Balcewicz, Jan Ciechanowicz, Artur Płokszto, Janina Liminowicz]
Elżbieta Smułkowa: Lituanistyka na Uniwersytecie Warszawskim
Z kart historii
- Tadeusz Wasilewski: Wielkie Księstwo Litewskie w dobie Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1569-1795). Federacja dwóch państw i narodów czy państwo jednolite?
W kręgu muz
- Alwida Rolska: Justinas Marcinkiewiczius - poszukiwacz „bolesnej wspólnoty” [wiersze Marcinkiewicziusa zamieszczono na s. 10, 15, 33, 55, 61, 65, 81-2, 163]
Dziedzictwo
- Jolanta Makowska - „Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam…” [O szkole SS. Nazaretanek w Wilnie]
Kronika litewska [styczeń 1988 - grudzień 1989]
Kronika polska
Odeszli
- inż. Piotr Baranowski (1911-1990)
Dokumenty
- Kardynał Vincentas Sladkieviczius: O położeniu Kościoła i zadaniach w obliczu dzisiejszych przemian - 3 sierpnia 1988.
- Program Litewskiego Ruchu na rzecz Przebudowy „Sajudis” przyjęty 23 października 1988 r.
- Rezolucja I Zjazdu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie […] o transformowaniu SSKPL w Związek Polaków na Litwie
Na innych łamach
- Tomas Venclova: List otwarty do Litwinów i polaków na Litwie [25 stycznia 1989 - przedruk z Kultura 1989 nr 3]
- Czesław Miłosz: O konflikcie polsko-litewskim [przedruk z Kultura 1989 nr 5]
W naszej bibliotece [Henryk Łowmiański: Prusy-Litwa-Krzyżacy. Warszawa: PIW 1989].


opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 95227477.
WorldCat: 30378261, 607777811, 608184997.
Lithuania-Kwartalnik-1-1990-Ogolnopolski-Klub-Milosnikow-Litwy-Stomma-Landsbergis-Litwa-Lamentowicz-Maciejkianiec

 
Lithuania-Kwartalnik-1-1990-Ogolnopolski-Klub-Milosnikow-Litwy-Stomma-Landsbergis-Litwa-Lamentowicz-Maciejkianiec

 
Lithuania-Kwartalnik-1-1990-Ogolnopolski-Klub-Milosnikow-Litwy-Stomma-Landsbergis-Litwa-Lamentowicz-Maciejkianiec

 
Lithuania Starzyńska Stomma Brodowski Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy Landsbergis Czepaitis Lamentowicz Litwa Kudaba Sienkiewicz Maciejkianiec Brazis Sosnowski Balcewicz Ciechanowicz Płokszto Liminowicz Smułkowa Lituanistyka Wasilewski Wielkie Księstwo Litewskie Rolska Marcinkiewiczius Makowska Nazaretanki Wilno Baranowski Sladkieviczius Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie Związek Polaków Venclova Kultura 1989 Miłosz Łowmiański Litwini Lituanica litewski 30378261 607777811 608184997 waa0188
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict