Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0065Moczulski Dylematy Wstęp do historii Europy Zachodniej World politics Europe History historia Europa Zachodnia 17996217 69643189 1945 1949 Wielka Brytania USA Francja ZSRR Atlantyk Anglia NRF NATO Stany Zjednoczone Bundeswehra Algieria Gaulle Niemcy zachodnie Belgia Niemieckia Republika Federalna Związek Radziecki Waszyngtonu supermocarstwa amerykański subkontynent Konrad Adenauer waa0065 

Moczulski, Leszek (1930- ): Dylematy. Wstęp do historii Europy Zachodniej 1945-1970.

Wydanie pierwsze.
Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej MON 1971.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, brak obwoluty, 610,[2] s. PB, Fine, no jacket. Książka szyta. Stan książki prawie idealny, na III s. okł. stempelek: „Egz. Okaz.” Masa egz.: 580 g.

Spis treści:
Od autora
- Retrospekcja
- - 1 - Tło i geneza
- Zmierzch (1945)
- - 2 - Rok zero
- - 3 - Zdetronizowana potęga
- Opór (1945-1949)
- - 4 - Wielka Brytania: między Imperium, USA i Europą
- - 5 - Francja: tragednia republiki i Europy
- - 6 - USA: wkroczenie do Europy
- - 7 - Europa: między USA a ZSRR
- - 8 - Europa zachodnia: wschodni sektor północnego Atlantyku
- Upadek (1950-1957)
- - 9 - Europa: wspólnoty antynarodowe
- - 10 - USA: pierwsze mocarstwo Europy zachodniej
- - 11 - Europa zachodnia: Gleichschaltung made in USA
- - 12 - Anglia - Francja - NRF: pierwsze bunty
- Nadzieja (1958-1967)
- - 13 - Europa: nowe prądy, nowe siły
- - 14 - Europa zachodnia: przełomowy rok 1958
- - 15 - Anglia, Niemcy, Francja: poszukiwanie nowych perspektyw
- - 16 - Stany Zjednoczone: przejście do kontrofensywy
- - 17 - Europa zachodnia: ofensywa przeciw USA
- - 18 - Europa francuska czy europejska?
- Perspektywa
- - 19 - Próg nowej epoki
- - 20 - Europa mała i duża

Od Autora
   Podstawowym dylematem, który starałem się zarysować w tej książce, nie jest kwestia, czy Europa zachodnia potrafi znaleźć jedność, skupić swe wysiłki, umocnić i ustabilizować swą sytuację w świecie. Zasadniczym dylematem jest problem, czy Europa - cała Europa - przy zachowaniu całego bogactwa swych różnych, odrębnyeh i suwerennych państw odzyska swą jedność; inaczej mówiąc, czy procesy trwające od ćwierć wieku m. in. w jej części zachodniej zdeterminują trwałość podziału. Uboczne - mimo wszystko - znaczenie mają następne pytania: czy i kiedy subkontynent zachodnioeuropejski uwolni się całkowicie od obcej hegemonii, jak rozwiną się procesy integracyjne, czy obejmą one zjednoczenie gospodarcze czy również polityczne, które z państw zachodnioeuropejskiego subkontynentu wysunie się ostatecznie na czoło?
   W książce tej autor mógł jedynie zarysować zasadnicze problemy i częściowo tylko odpowiedzieć na stawiane przez współczesność pytania. Tezy i wnioski w znacznej mierze mają charakter dyskusyjny, a nawet kontrowersyjny. Objętość tomu, zakres wiedzy i umiejętności autora wpłynęły ograniczająco na ramy tematyczne pracy. Prezentowana książka nie jest wykładem powojennej historii Europy zachodniej - choćby dlatego, że wykład taki nie zmieściłby się nawet w dziesięciu równych niniejszemu tomach; nie jest nawet wykładem historii politycznej czy wręcz historii stosunków międzypaństwowych Europy zachodniej. Zwłaszcza że przedstawienie i opis wydarzeń, czyli faktograficzna sfera książki, jest w niej najmniej ważna. Ograniczyliśmy się jedynie do węzłowych zagadnień polityki zewnętrznej prowadzonej przez główne kraje subkontynentu, a więc niemal wyłącznie do polityki zachodnioeuropejskiej Wielkiej Trójki: Wielkiej Brytanii, Francji i NRF. Polityka USA jest przedmiotem naszych zainteresowań o tyle tylko, o ile dotyczy to bezpośrednio spraw europejskich. Analiza polityki ZSRR znalazła się całkowicie poza ramami tematu i rozpatrywana jest jedynie w tych wąskich zakresach, w których okazało się to niezbędne; to samo dotyczy polityki innych państw socjalistycznych, Polski nie wyłączając (co nie ma związku z zasadniczym założeniem autora, aby problemy zachodniej Europy rozpatrywać z polskiego punktu widzenia).
   Sprawy wewnętrzne poszczególnych krajów, nie mieszczące się w ramach i tak obszernej pracy, poruszane są o tyle, o ile jest to konieczne dla jasności zasadniczego wywodu. Dlatego w książce zabrakło szerszej analizy kształtu klasowego współczesnych społeczeństw zachodnioeuropejskich i ich przemian. Celowo wstrzymaliśmy się również od przedstawiania niektórych ważnych problemów, a zwłaszcza problemów ruchu komunistycznego i robotniczego w krajach zachodnioeuropejskich. Wszystko to wybiegało daleko poza ramy naszego tematu. Czytelnik, którego interesują te zagadnienia, może je poznać bliżej z licznych, wydanych już w Polsce książek.Starając się spojrzeć syntetycznie na węzłowe problemy polityczne subkontynentu zachodnioeuropejskiego, nie pragniemy dawać jakichś ocen arbitralnych i ostatecznych. Książka ta nie jest niczym więcej, niż stwierdza jej tytuł: jest tylko wstępem, zagajeniem do dyskusji o dylematach powojennej Europy, nie tylko zachodniej.


opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 72209893.
WorldCat: 17996217; 69643189; 491066497.
OpenLibrary: OL3758663W; OL3802098W.
Moczulski-Leszek-Dylematy-Wstep-do-historii-Europy-Zachodniej-1945-1970-Wydawn-MON-1971-Wielka-Brytania-USA-Francja

 
Moczulski-Leszek-Dylematy-Wstep-do-historii-Europy-Zachodniej-1945-1970-Wydawn-MON-1971-Wielka-Brytania-USA-Francja

 
Moczulski Dylematy Wstęp do historii Europy Zachodniej World politics Europe History historia Europa Zachodnia 17996217 69643189 1945 1949 Wielka Brytania USA Francja ZSRR Atlantyk Anglia NRF NATO Stany Zjednoczone Bundeswehra Algieria Gaulle Niemcy zachodnie Belgia Niemieckia Republika Federalna Związek Radziecki Waszyngtonu supermocarstwa amerykański subkontynent Konrad Adenauer waa0065
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict