Pozner, Vladimir: Stany nie bardzo zjednoczone. PIW 1950