Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska druki podziemne Poland Polish history Solidarnosc Solidarity
Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska druki podziemne Poland Polish history Solidarnosc Solidarity  Poniżej pokazywana książka należy do tej części mojego zbioru bibliotecznego, z której czasem mogę coś wymienić na inne bardziej mnie interesujące pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
pbiz014Zeszyty Edukacji Narodowej ZEN 2-906116-00-9 2906116009 2-9061166-00-9 Kulerski Oświata niezależna Tolerancja Sowiński Manipulacja Malak Zaron Bogusławski Puzynina Głowiński manipulacja językowa Brodzki Paczkowski Polityka prasowa Kwaśniewski Kofta Malak Świda Ziemba Czarniawska manipulowanie Starczewska wychowanie Grzegorczyk Etyka dyskusja pbiz014Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { pbiz014 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Zeszyty Edukacji Narodowej. Tom I.

Pierwsze wydanie na Zachodzie.
Paris: Zeszyty Edukacji Narodowej / Cahiers d'Education Independente / Independent Educations Press marzec 1986. ISBN 2-9061166-00-9 [błąd - winno być:] 2-906116-00-9.


18 cm, oprawa kartonowa lakierowana, 301,[3] s. Stan prawie idealny. Masa egz.: 220 g.

Zawiera:
- Wywiad z Wiktorem Kulerskim;
- Formy oświaty niezależnej {obydwa teksty przedrukowane z: Kulerski Wiktor: Oświata niezależna. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS [1983]};
- Propozycje programowe {przedruk z: Propozycje programowe dla kół samokształceniowych. [Warszawa]: Oświaty Niezależna [1982-3]};
- Tolerancja i odpowiedzialność {przedruk z: Sowiński, Ludwik: Tolerancja a odpowiedzialność. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS [1983]};
- Manipulacja i obrona przed manipulacją {przedruk z: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Warszawa]: Adsum [1984]};
- - - Malak, Barbara; Zaron, Zofia: Od redakcji;
- - - Program sesji;
- - - Bogusławski, Andrzej: Otwarcie sesji (24-26 kwietnia 1981 roku;
- - - Puzynina, Jadwiga: Jak język pomaga manipulatorom;
- - - Głowiński, Michał: Opis papieskiej podróży. Z problemów manipulacji językowej;
- - - Brodzki, Stanisław: Kilka uwag o manipulowaniu opinii przy pomocy półprawd;
- - - Paczkowski, Andrzej: Polityka prasowa władz 1926-1939 i 1944-1980;
- - - Kwaśniewski, Jerzy: O manipulowaniu w życiu społecznym;
- - - Kofta, Mirosław; Malak, Barbara: Psychologiczne przesłanki podatności i odporności na wpływ społeczny;
- - - Świda-Ziemba, Hanna: Technika rozbijania grup jako jedna z najniebezpieczniejszych form manipulacji;
- - - Czarniawska, Barbara: Uczenie manipulowania i manipulowanie uczeniem się, Przykład treningu kierowniczego;
- - - Starczewska, Krystyna: Manipulacja czy wychowanie;
- - - Grzegorczyk, Andrzej: Etyczne problemy dyskusji.
Zeszyty Edukacji Narodowej ZEN 2-906116-00-9 2906116009 2-9061166-00-9 Kulerski Oświata niezależna Tolerancja Sowiński Manipulacja Malak Zaron Bogusławski Puzynina Głowiński manipulacja językowa Brodzki Paczkowski Polityka prasowa Kwaśniewski Kofta Malak Świda Ziemba Czarniawska manipulowanie Starczewska wychowanie Grzegorczyk Etyka dyskusja pbiz014