Ta książka jest jedną z mojego zbioru / biblioteki
publikacji niezależnych, solidarnościowych,
podziemnych i pozacenzuralnych
wydawanych w Polsce w latach 1976-1989
Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do przekazania w związku z widoczną poniżej książką - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
pbiz002Z.Z.Z. ZZZ Władysław Bartoszewski Syndykat zbrodni Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL Urząd Bezpieczeństwa Służba Polska Rzeczpospolita Ludowa terror komunizm stalinizm milicja Starowolski Wronki 2869140177 2869140177 więźniowie procesy polityczne Kowalski Macierewicz Głos Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MSW Sluzba Bezpieczenstwa Wiezniowie polityczni Political prisoners Communism Socjalizm Socialism Totalitaryzm Totalitarianism Prisons Polityka Politics PZPR Partia Podziemie Underground 1944 bezpieka Mokotów Grudzień 1970 Radom Ursus KOR tortury pbiz002 

Z.Z.Z. [krypt. - właśc. Władysław Bartoszewski]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.
[Pierwsze wydanie książkowe całości]
Paryż: Spotkania © 1986. ISBN 2-86914-017-7.

22 cm, oprawa kartonowa lakierowana, 67,[8] s. Stan idealny, książka jak nowa. Masa egz.: 120 g.
Pierwsza część była drukowana w podziemiu jako: Jan Kowalski: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL. Całość po raz pierwszy wydrukowano w piśmie redagowanym przez Macierewicza Głos 1985 nr 3(46) s. 2-26.
Zawiera również: Szymon Starowolski: Aneks - Ofiary Wronek [przedruk z: Czas Poznań 1985 nr 2-3].
Z.Z.Z. ZZZ Władysław Bartoszewski Syndykat zbrodni Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL Urząd Bezpieczeństwa Służba Polska Rzeczpospolita Ludowa terror komunizm stalinizm milicja Starowolski Wronki 2869140177 2869140177 więźniowie procesy polityczne Kowalski Macierewicz Głos Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MSW Sluzba Bezpieczenstwa Wiezniowie polityczni Political prisoners Communism Socjalizm Socialism Totalitaryzm Totalitarianism Prisons Polityka Politics PZPR Partia Podziemie Underground 1944 bezpieka Mokotów Grudzień 1970 Radom Ursus KOR tortury pbiz002
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict