Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska druki podziemne Poland Polish history Solidarnosc Solidarity
Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska druki podziemne Poland Polish history Solidarnosc Solidarity  Poniżej pokazywana książka należy do tej części mojego zbioru bibliotecznego, z której czasem mogę coś wymienić na inne bardziej mnie interesujące pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
pbiw036Wspomnienia Sybiraków Syberia zesłanie ZSRR Rosja Stalin stalinizm komunizm Skulski Uchta Sarzyński Borowicze Koziatek Rygliszyn Nowosybirsk Rutkowska Wiśniewska Archangielsk Dragun Opoki Szeksny Kraszewska Kazachstan Gwiazda Dłuska Ławrynowicz Woroneż Kalinin Klin Ural Gorki Czerepowiec pbiw036Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { pbiw036 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków. "Polsza budiet kagda woron zbieliejet". [Tom] 1.

Wydanie drugie.
Warszawa: Wydawnictwo Pomost 1990.


Okładka kartonowa, 21 cm, [4],159,[3] s. Stan prawie idealny, jak wydano. Masa egz.: 210 g.

Spis tekstów:
- Bolesław Skulski: Kraj zapomniany przez Boga i ludzi (Uchta, Woj-woż);
- Stanisław Sarzyński: "Polski bandzior" (Borowicze);
- Jan Koziatek: "Polskie Pany" (Siewiernaja Griwa, ok. 200 km na wschód od Moskwy);
- Maria Rygliszyn: "Niech pani nie płacze" (Nowosybirsk);
- Eugenia Rutkowska-Wiśniewska "Archangielsk - piękne miasto" (Siedierga karpogorski rejon, Archangielsk);
- Edward Dragun: Życie i jego ciernista droga (Wielikij Ustiug k. Kotłasu, Pryłuki nad rz. Sucboną, Opoki, Szeksny);
- Stanisława Kraszewska: Wspomnienie (Kazachstan);
- Teresa Gwiazda-Dłuska: Wspomnienie o niedoli mojej rodziny (Kazachstan);
- Bronisław Ławrynowicz: "Nie mają do mnie zaufania" (Woroneż, Kalinin, Klin, Ural, Gorki, Czerepowiec).
Wspomnienia Sybiraków Syberia zesłanie ZSRR Rosja Stalin stalinizm komunizm Skulski Uchta Sarzyński Borowicze Koziatek Rygliszyn Nowosybirsk Rutkowska Wiśniewska Archangielsk Dragun Opoki Szeksny Kraszewska Kazachstan Gwiazda Dłuska Ławrynowicz Woroneż Kalinin Klin Ural Gorki Czerepowiec pbiw036