Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska druki podziemne Poland Polish history Solidarnosc Solidarity
Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska druki podziemne Poland Polish history Solidarnosc Solidarity  Poniżej pokazywana książka należy do tej części mojego zbioru bibliotecznego, z której czasem mogę coś wymienić na inne bardziej mnie interesujące pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
pbis027Uniwersytet Warszawski Marzec 1968 wydarzenia marcowe represje zwolnienie z pracy pbis027Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { pbis027 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Sprawozdanie Komisji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego do spraw analizy niewłaściwych decyzji personalnych władz UW podjętych w latach 1968-1980.

[Warszawa]: b.w. 1981.

21 cm, 11,2 s. Offset z maszynopisu. Stan broszury idealny. Masa egz.: 15 g.
Sygnatura drukarska: Pow.UW. Zam. nr 1111/81 Nakład 70 egz.
Komisja została powołana przez Senat UW w dniu 22 października 1980 roku. W skład Komisji weszli: Klemens Szaniawski, Andrzej Bogusławski, Jacek Kochanowicz, Jan Kutek, Andrzej Tarkowski, Mieczysław Holzer.
Uniwersytet Warszawski Marzec 1968 wydarzenia marcowe represje zwolnienie z pracy pbis027