Ta książka jest na półkach w bibliotece jako tom pomocniczy mojego
Muzeum Wolnego Słowa.
Google
pbi0015Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944 1989 1733-6996 17336996 59005282 69347197 265795317 500277160 Drzymała Borowiec Leśkiewicz Żurek Marek Chmielowiec Balbus Iwaneczko Tarnawska Terlecki Las Antoni Ruzikowski Przewoźnik Gontarczyk Krzysztofiński Drozdowski Dubiańsk Mysłowice Oleszkowicz Iwaneczko Sowa Kamiński Wójcik Łukaszewicz Frazik pbi0015 

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989. 2006, nr 1 /3/.

Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej 2006.

24 cm, oprawa kartonowa, 465,[1] s.
ISSN 1733-6996.
Spis treści:
Metodologia
- Paweł Drzymała: Charakterystyka kartoteki zagadnieniowej na podstawie materiałów Wydziału „C” KW MO w Poznaniu
Struktury
- Janusz Borowiec: Wojskowy Sąd Garnizonowy w Przemyślu
- Rafał Leśkiewicz: Organizacja i działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946-1955)
- Jacek Żurek: Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Wybrane struktury (1944-1953)
- Łucja Marek: Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962-1989). Struktura, kierownictwo, zakres działania
- Piotr Chmielowiec: Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie w latach 1944-1956
Artykuły i dokumenty
- Tomasz Balbus: „Zgodnie z instrukcją spotkałem się…” Konfidenci SB wobec prezesa II Zarządu Głównego WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego (wybór raportów agentury z lat 1957-1974)
- Dariusz Iwaneczko, Jolanta Tarnawska: „Ksiądz z nami współpracuje, a my księdzu pomożemy”. Stenogram werbunku księdza przez SB, 4 grudnia 1978 r.
- Ryszard Terlecki: Rozstanie po latach. Agent „Las” i „Antoni” na Uniwersytecie Jagiellońskim
- Tadeusz Ruzikowski: Osobowe źródła informacji wydziałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa Komendy Stołecznej MO w latach 1981-1983
Biogramy
- Andrzej Przewoźnik: Jan Frey-Bielecki (1916-1994), szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie
- Piotr Gontarczyk: Grzegorz Korczyński (1915-1971), generał, wiceminister, Bezpieczeństwa Publicznego i obrony narodowej
- Mariusz Krzysztofiński: Ludwik Andrzej Szenborn (1915-1990), członek GL, agent sowieckiego wywiadu, podpułkownik UB
Recenzje
- Aleksander Drozdowski, Wacław Dubiański: Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945-1946, Katowice 2004
- Ryszard Oleszkowicz, Dariusz Iwaneczko: Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956, Rzeszów 2004
- Andrzej L. Sowa: Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949-1950, wybór i oprac. Łukasz Kamiński, Warszawa 2004
- Zbigniew K. Wójcik, Bohdan Łukaszewicz: Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii, Olsztyn 2000
Bibliografia
- Wojciech Frazik: Publikacje proweniencji MBP-KdsBP-MSW przechowywane w oddziałowych biurach udostępniania i archiwizacji dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej.


opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 2005235491.
WorldCat: 59005282; 69347197; 265795317; 500277160.
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944 1989 1733-6996 17336996 59005282 69347197 265795317 500277160 Drzymała Borowiec Leśkiewicz Żurek Marek Chmielowiec Balbus Iwaneczko Tarnawska Terlecki Las Antoni Ruzikowski Przewoźnik Gontarczyk Krzysztofiński Drozdowski Dubiańsk Mysłowice Oleszkowicz Iwaneczko Sowa Kamiński Wójcik Łukaszewicz Frazik pbi0015
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict