Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owd0042Karpiński Tarniewski Płonie komitet Grudzień 1970 Czerwiec 1976 Wolny Głos Ursusa marzec 1968 sierpień interwencja Czechosłowacja Gomułka Wybrzeże Gdańsk strajk strajki konstytucja emigracja Radom Ursus opozycja owd0042Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owd0042 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

(Karpiński, Jakub) Tarniewski, Marek [pseud.]: Płonie komitet. (Grudzień 1970 - Czerwiec 1976).

B.m. [Warszawa]: Myśl b.r. [1989-90].

Okładka kartonowa, 21 cm, 195 s., ładny offset z oryginału. Stan prawie idealny, jak wydano - jedynie lekkie załamanie przedniej okładki. Masa egz.: 190 g.
Pierwsze wydanie publikowane pod właściwym nazwiskiem autora, wszystkie poprzednie wydania sygnowane były pseudonimem: Marek Tarniewski.
Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982.
Wydarzenia w Polsce od wydarzeń marcowych w 1968 r. do końca festiwalu solidarnościowego w grudniu 1981 roku.
Karpiński Tarniewski Płonie komitet Grudzień 1970 Czerwiec 1976 Wolny Głos Ursusa marzec 1968 sierpień interwencja Czechosłowacja Gomułka Wybrzeże Gdańsk strajk strajki konstytucja emigracja Radom Ursus opozycja Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owd0042