Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owd0012Jachniak depozyt Oskarżam Historia złotego FON-u i losy Polaków w 40-leciu PRL FON Fundusz Obrony Narodowej Fundacja skarb Tatar Utnik Nowicki Chwiałkowski Putrament Chojecki Procesy polityczne political history World War II 1939 1945 resistance Suchorowska owd0012Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owd0012 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Jachniak, Władysław: Oskarżam … Historia złotego FON-u i losy Polaków w 40-leciu PRL.

Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1987.

Okładka kartonowa, 21 cm, 84 s., czytelny offset z maszynopisu. Na IV s. okładki wydrukowana cena 320 zł. Stan prawie idealny, jedynie karton okładki ma drobne załamania. Masa egz.: 110 g.
Wyboru tekstów dokonała i zredagowała oraz wstęp napisała: Danuta Suchorowska.
Jachniak depozyt Oskarżam Historia złotego FON-u i losy Polaków w 40-leciu PRL FON Fundusz Obrony Narodowej Fundacja skarb Tatar Utnik Nowicki Chwiałkowski Putrament Chojecki Procesy polityczne political history World War II 1939 1945 resistance Suchorowska Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owd0012