Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owc0033Gospodarka nakazowa gospodarka socjalistyczna Mises Rachunek ekonomiczny socjalizm Hayek Konkurencja Bergson Grossman Nove Berliner ZSRR Bauer Alchian Demsetz Produkcja koszty organizacja owc0033Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owc0033 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej.

[Jedyne wydanie].
Warszawa: Społeczny Komitet Nauki, Wydawnictwo In Plus 1988.


Okładka kartonowa, 20 cm, 86 s., czytelny offset z maszynopisu. Na IV s. okładki wydrukowana cena 500 zł. Stan wewnątrz lepiej niż bardzo dobry, przykurzony jest biały karton okładki oraz pęknięta [3 cm] krawędź grzbietu okładki. Masa egz.: 120 g.

Książka zawiera teksty:
Ludwik von Mises: Rachunek ekonomiczny w socjalizmie.
Friedrich A. Hayek: Konkurencja jako sposób zdobywania wiedzy.
Abram Bergson: Aspekty polityczne kwestii efektywności gospodarki socjalistycznej.
Gregory Grossman: Uwagi na temat teorii gospodarki nakazowej.
Alec Nove: Przemiany.
Joseph S. Berliner: Kilka uwag o reformach gospodarczych w ZSRR.
T. Bauer: Cykle inwestycyjne w gospodarce planowanej.
A. Alchian, H. Demsetz: Produkcja, koszty informacji i organizacja gospodarcza.
Teksty były tłumaczone z różnych języków.
Gospodarka nakazowa gospodarka socjalistyczna Mises Rachunek ekonomiczny socjalizm Hayek Konkurencja Bergson Grossman Nove Berliner ZSRR Bauer Alchian Demsetz Produkcja koszty organizacja Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owc0033