Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owc0006Dyskusja nad programem i taktyką związku BIPS Dorniak Blumsztajn Bugaj Kurowski Król Hajnicz Osiatyński Zaleski Symotiuk Szymowski demokracja Gutowski Solidarności Małecki Tepicht Tepickt Duda Gwiazda Buczkowski Staniszkis Niezależność owc0006Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owc0006 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Dyskusja nad programem i taktyką związku.

[Jedyne wydanie].
Gdańsk: BIPS [Biuro Informacji Prasowej Solidarność] 08.[19]81 {= sierpień 1981}.


Okładka kartonowa, 21 cm, 102 s., czytelny offset z maszynopisu. Karton okładki miejscami nieco przyżółcony na świetle, niestety brak druku na 16 stronach [mogę dodać ksero lub skan tych stron]. Masa egz.: 115 g.
Zeszyty informacyjne BIPS.
Redakcja: Andrzej Dorniak. Zawiera teksty:
- Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju;
- O tezach programowych - rozmowa Seweryna Blumsztajna z Ryszardem Bugajem;
- Stefan Kurowski: Inspiracje i źródła programu;
- Stefan Kurowski: Wartości ideowe. W sprawie tez programowych "Solidarności";
- Marcin Król: O "tezach" kilka uwag krytycznych;
- Artur Hajnicz: Praprzyczyna kryzysu;
- Jerzy Osiatyński: "Solidarność" wobec reformy gospodarczej;
- Jerzy Zaleski: Jednym - za blisko, innym - za daleko;

Pięć powyżej wyróżnionych zmniejszeniem czcionki tekstów jest nieczytelnych w całości z powodu braku druku na 16 stronach [mogę dodać ksero lub skan tych stron].
- Stefan Symotiuk [błędnie: Szymowski]: Autorytet i demokracja;
- Wojciech Gutowski: Uwagi, pytania, propozycje do tez programowych "Solidarności";
- Stefan Małecki-Tepicht [błędnie: Tepickt]: Tezy programowe - czy deklaracja ideowo-polityczna;
- Joanna Duda-Gwiazda: Dyskusja na temat taktyki i strategii związku;
- Lesław Buczkowski: Uwagi o zewnętrznej taktyce związku;
- Stefan Kurowski: O strategii działania związku [fragm.];
- J. Staniszkis: "Solidarność" wobec aktualnych zagrożeń [streszcz.].
Sygn. druk.: WDK 1371/81 egz. 10.000.
Przedruk tekstów za: Tygodnik Solidarność nr 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15; Niezależność Gdańsk nr 32; Solidarność MKZ Gdańsk nr 12, 13; Solidarność Dolnośląska nr 32/46.
Dyskusja nad programem i taktyką związku BIPS Dorniak Blumsztajn Bugaj Kurowski Król Hajnicz Osiatyński Zaleski Symotiuk Szymowski demokracja Gutowski Solidarności Małecki Tepicht Tepickt Duda Gwiazda Buczkowski Staniszkis Niezależność Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owc0006