Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owb0017Burek Żadnych marzeń literatura Październik Marzec 1968 Amsterdamski Nowa 1981 Zapis Pawluczuk Rozbiory Kultura Niezależna Słonimski Kisielewski Brandys Nierzeczywistość Andrzejewski Woroszylski Drewnowski Ważyk Puls Herbert owb0017Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owb0017 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Burek, Tomasz: Żadnych marzeń. [Szkice].

Wydanie pierwsze krajowe, przejrzane.
Warszawa: Oficyna Wydawnictwa Pokolenie 1989.


Okładka kartonowa, 21 cm, 222,[2] s., czytelny offset z oryginału. Stan praktycznie idealny, jak wydano. Masa egz.: 290 g.
Pierwsze wyd.: Londyn: Polonia 1987.
Zawiera teksty:
- Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? [pierwodruk: Warszawa: Nowa 1979, Zeszyty TKN];
- Historia sztuki polskiej: kłopoty z modernizmem [pierwodruk pod tytułem: Kłopoty z modernizmem. Zapis 1980 nr 16 s. 108-113];
- Zapomniana literatura polskiego Października [pierwodruk: Warszawa: Wola 1982, z. 5];
- Pamiątki marcowe - [pierwodruk w pracy zbiorowej "Marzec 1968" pod redakcją S. Amsterdamskiego, Warszawa: Nowa 1981];
- Refleksje po XX Zjeździe (Literatów) [pierwodruk: Zapis 1978 nr 7 s. 21-27];
- Koniec świata pozorów? [pierwodruk pod tytułem: Na początku września. Bez tytułu Kraków 1981 nr 1 s. 3-10];
- Kompleks Ezopa [A. W. Pawluczuk: Rozbiory.] [pierwodruk: Kultura Niezależna 1985 nr 9 s. 48-54];
- O "Alfabecie wspomnień" i szansach autobiografii [A. Słonimskiego] [pierwodruk: Zapis 1977 nr 1 (w wyd.: Londyn maj 1977 s. 187-193)];
- Zanim dzieła zebrane ukażą się w Warszawie … czyli Stefana Kisielewskiego przymiarka do historii [S. Kisielewski: Moje dzwony trzydziestolecia] [pierwodruk: Zapis 1979 nr 11 s. 94-97];
- Szkoda tego pomysłu [K. Brandys: Nierzeczywistość] [pierwodruk pod tytułem: A to Polska właśnie. Zapis 1979 nr 9 (w wyd. 3: s. 165-171)];
- Tak długa nieobecność. Glosa o "Miazdze" [J. Andrzejewskiego] [pierwodruk: Zapis 1980 nr 15 s. 110-122];
- Marszruty i manowce świadków epoki: a. Świadectwo nieprzedawnione (fragm. z: W tym samym kraju) [W. Woroszylski: Powrót do kraju] [pierwodruk: Zapis 1981 nr 17 s. 111-113];
- b. Świadectwo niedomówione [T. Drewnowski: Tyle hałasu - o nic?] [pierwodruk: Nowy Zapis 1983 {nr 2 s. 73-76, nr 2/3 s. 114-117}];
- Po balu maturalnym - Poemat dla dorosłych [A. Ważyka] [pierwodruk: Puls 1981 nr 11/12 s. 92-95];
- Herbert - linia wierności - [tekst wygłoszony w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza w dniu 26 X 1984 r.] [druk: Kultura Niezależna 1984 nr 4 s. 18-29]; Puls 1984 nr 22/23 s. 57-66].
Burek Żadnych marzeń literatura Październik Marzec 1968 Amsterdamski Nowa 1981 Zapis Pawluczuk Rozbiory Kultura Niezależna Słonimski Kisielewski Brandys Nierzeczywistość Andrzejewski Woroszylski Drewnowski Ważyk Puls Herbert Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owb0017