Solidarność historia Polski 1976 1980 1981 1982 1989 Polska bibuła wydawnictwa niezależne druki podziemne Poland Polish history bibula Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications
Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty  Poniżej pokazywana książka jest moim dubletem bibliotecznym, który bardzo chętnie wymienię na interesujące mnie pozycje. Jeżeli ma Pani/Pan coś do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
bibuła bibuła
qaoslp3księgarnia
  
owa0020Bartoszewski Polskie państwo podziemne 1939 1945 Druga wojna światowa okupacja niemiecka owa0020Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { owa0020 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Bartoszewski, Władysław: Polskie państwo podziemne 1939-1945. Zarys problemu..

Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Solidarność" MKZ Wrocław 1981.

Okładka kartonowa, 20 cm, [2],25 s., ładny czytelny offset z maszynopisu. Stan lepiej niż bardzo dobry, jedynie nieco przybrudzony jest biały karton okładki. Masa egz.: 35 g.
Jest to tekst inauguracyjnego wykładu Towarzystwa Kursów Naukowych roku akademickiego 1979/80, wygłoszony w Warszawie 2 listopada 1979 r. Tekst oparty na zapisie magnetofonowym, skrócony i opatrzony niezbędnymi przypisami przez autora; ogłoszony został po raz pierwszy w roku 1980 nakładem Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA w Bibliotece Wykładów Towarzystwa Kursów Naukowych.
Biblioteka Historyczno-Literacka Oficyny Wydawniczej Solidarności MKZ Wrocław.
Bartoszewski Polskie państwo podziemne 1939 1945 Druga wojna światowa okupacja niemiecka Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje civil liberty owa0020