Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego. Mogę ją również sprzedać w którymś z serwisów aukcyjnych.
bibuła To jest miejsce na Twoją kulturalną reklamę
400 x 80 px
odk3071Polish Political Science Yearbook 83-7322-118-2 8373221182 Kapiszewski Wiatr democracy Arab Peninsula Biernat System Kaczmarek Politics Chodubski Civilisation Fiszer NATO Czech Hungary Marczewska Rytko Europe globalisation Chmaj freedom political parties Kużelewska Kuzelewska Zuba European Union Nowakowski Żmigrodzki Jeziński Zmigrodzki Jezinski 0208-7375 02087375 odk3071Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { odk3071 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Polish Political Science Yearbook 2001. Vol. XXX.

Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2001. ISBN 8373221182.

24 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 203 s. Stan wewnątrz idealny, lakierowany karton okładki ma niewielkie otarcia powierzchni. Masa egz.: 360 g.
ISSN 0208-7375.
Teksty w języku angielskim. Texts in English.
Spis artykułów:
Andrzej Kapiszewski, Jerzy J. Wiatr: Different roads to democracy in the countries of the Arab Peninsula
Tadeusz Biernat: The Lack of Sovereignty in Contemporary World. Implications for Legitimacy of Political System
Bohdan Kaczmarek: Politics and power
Andrzej Chodubski: Methodological Specificity of Civilisation Studies
Józef Fiszer: NATO Expansion by Poland, the Czech Republic and Hungary and their Significance for the Trans-Atlantic Partnership
Maria Marczewska-Rytko: Europe and the challenges of globalisation: opportunities and dangers
Marek Chmaj: The freedom of creating and functioning of political parties in Poland
Elżbieta Kużelewska: Pros and cons of referendum in western Europe
Krzysztof Zuba: Dilemmas, objections and phobias. Polish Euro-sceptics against the European Union
Zdzisław Nowakowski, Marek Żmigrodzki: Company policy and the process of system transformation in Poland
Marek Jeziński: After the Fall of the Right: Polish parliamentary elite between 1997 and 2001.
Polish Political Science Yearbook 83-7322-118-2 8373221182 Kapiszewski Wiatr democracy Arab Peninsula Biernat System Kaczmarek Politics Chodubski Civilisation Fiszer NATO Czech Hungary Marczewska Rytko Europe globalisation Chmaj freedom political parties Kużelewska Kuzelewska Zuba European Union Nowakowski Żmigrodzki Jeziński Zmigrodzki Jezinski 0208-7375 02087375 odk3071