Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego. Mogę ją również sprzedać w którymś z serwisów aukcyjnych.
bibuła To jest miejsce na Twoją kulturalną reklamę
400 x 80 px
odk3047Maleczyńska Maleczyński Dzieje Śląska historia Śląsk Cehak Hołubowiczowa Korta Lipska Heck Gierowski Michalkiewicz Długoborski Surman Galos Zieliński Maleczynska Maleczynski Slaska Slask Schlesien Silesia odk3047Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { odk3047 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Maleczyńska, Ewa; Maleczyński, Karol [red.]: Dzieje Śląska.

Wydanie pierwsze.
Warszawa: Wiedza Powszechna 1955.


22 cm, oprawa twarda półpłótno oryginalna, 367,[1] s., [4] k. map. Książka szyta. Stan wewnątrz idealny, jasna okładka jest tylko nieco przybrudzona z tyłu, w niewielkim stopniu uszkodzone są tylko w kilku miejscach same zewnętrzne krawędzie tekturowej okładki. Masa egz.: 480 g.
Historia Śląska wydana w dziesiątą rocznicę wyzwolenia po II wojnie światowej.
Spis treści:
WSTĘP - Karol Maleczyński

O ŻYCIU MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ PRZED TYSIĄCAMI LAT - Helena Cehak-Holubowiczowa
Początki pracy ludzkiej. Czasy używania narzędzi kamiennych. - Epoka brązu. - Początki używania narzędzi żelaznych. Rozkład wspólnoty pierwotnej.

ŚLĄSK W PIERWSZYCH WIEKACH ISTNIENIA PAŃSTWA POLSKIEGO - Wacław Korta
Kształtowanie się stosunków feudalnych. - Bogactwo i kultura Śląska X-XI w. - Feudalne państwo niemieckie X w. zagraża krajom słowiańskim. - Obrona Śląska za panowania Bolesława Chrobrego. - Wyzysk mas ludowych przez feudałów Śląskich w XI i XII w. - Bogactwo i kultura Śląska XII w. - Śląsk XII w. w walce o wolność Polski.

JAK ODERWANO ŚLĄSK OD POLSKI - Anna Lipska
Rozdrobnienie gospodarcze i polityczne. - Praca i życie mas ludowych Śląska na początku XIII w. - Państwo Henryków Śląskich - Bitwa pod Legnicą. - Czy Śląsk XIII w. stał się krajem niemieckim? - Gospodarka i kultura Śląska XIII i początku XIV w. - Śląsk ośrodkiem walki o zjednoczenie ziem polskich. - Feudałowie oddają ziemię śląską pod obce panowanie.

ŚLĄSK W CZASACH WIELKICH RUCHÓW LUDOWYCH W CZECHACH I NIEMCZECH - Roman Heck
Rozwój ekonomiczny Śląska w XIV i XV w. oraz jego związki gospodarcze i kulturalne z innymi ziemiami polskimi. - Polskość mas ludowych Śląska i proces wynaradawiania się klasy panującej. - Stosunek feudalnego królestwa polskiego do Śląska. - Zbrojna walka ludu Śląskiego z feudalnymi ciemiężcami. - Utracone możliwości odzyskania Śląska. - Masy ludowe nie zaprzestają walki.

ŚLĄSK W DOBIE RZĄDÓW SZLACHECKICH W POLSCE - Józef Gierowski
Rośnie szlachecka przemoc. - Burzą się śląscy chłopi. - Miasta śląskie i ich związki z Polską. - Polska kultura mieszczańska na Śląsku. - Stosunek polskich feudałów do Śląska w XVI i XVII w.

ŚLĄSK W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII I NA POCZĄTKU XIX w. - Stanisław Michalkiewicz
Zabór Śląska przez Prusy. - Walka z polskością Śląska w XVIII w. - Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych na Śląsku. Powstania chłopskie w okresie umacniania się władzy pruskiej na Śląsku. - Walka śląskich mas ludowych w czasie rewolucji we Francji i powstania kościuszkowskiego. - Ruchy chłopskie na Śląsku w końcu XVIII w. - Śląsk w czasie wojen Napoleona z Prusami.

WALKA LUDU ŚLĄSKIEGO W OKRESIE ROZWOJU KAPITALIZMU W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX w. - Wacław Długoborski
Ograbienie chłopa śląskiego z ziemi przez junkierstwo pruskie. - Masy ludowe śląska w obronie polskości swej ziemi. - Gospodarcze i polityczne związki Śląska z innymi ziemiami polskimi. - Dalszy rozwój kapitalizmu na Śląsku i formowanie się proletariatu. - Wznoszenie się fali rewolucyjnej w latach 1844-1847. - Rewolucja 1848 r. na Śląsku.

JAK MASY LUDOWE ŚLĄSKA SZUKAŁY DROGI DO WOLNOŚCI W DRUGIEJ POŁOWIE XIX w. - Zdzisław Surman
Walka rządu pruskiego z polskością Śląska. - Dalszy wzrost kapitalizmu na Śląsku. - Rozwój ruchu robotniczego na Śląsku (do roku 1870). - Śląsk w czasie wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej. - Śląsk w okresie "Kulturkampfu". - Wzrost ruchu robotniczego.

WALKA LUDU ŚLĄSKIEGO W OKRESIE IMPERIALIZMU - Adam Gatos
Upośledzenie Śląska w imperialistycznych Niemczech. - Związki gospodarcze Śląska z innymi ziemiami polskimi. - Stosunki na wsi Śląskiej. - Walka o wyzwolenie społeczne i narodowe w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. - Wzmaganie się ruchu robotniczego i przeciwdziałanie burżuazji polskiej. - Śląsk w latach 1905-1907. - W przededniu I wojny światowej.

ŚLĄSK W DOBIE I WOJNY ŚWIATOWEJ I WZNIESIENIA FALI REWOLUCYJNEJ - Henryk Zieliński
Lata wojny. - Za przykładem zwycięskiego Października. - Robotniczy Śląsk - pomost rewolucji między Polską a Niemcami. - Socjaldemokratyczna agentura w ruchu robotniczym i kontrrewolucyjna, antynarodowa działalność burżuazji polskiej. - Powstania Śląskie.

ŚLĄSK POD RZĄDAMI BURŻUAZJI POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ - Henryk Zieliński
Lud śląski w ojczyźnie rządzonej przez burżuazję. - Burżuazja polska w obliczu sojuszu kapitalistów amerykańskich i niemieckich. - Województwo Śląskie w latach kryzysu i walka Komunistycznej Partii Polski. - Odrębność i upośledzenie Śląska w kapitalistycznych Niemczech. - "Przed Polakami mnoży się trudności..." - Polski i niemiecki proletariat obrońcami polskich interesów narodowych.

ŚLĄSK W POLSCE LUDOWEJ - Ewa Maleczyńska
Wyzwolenie. - Jak wyglądało dziedzictwo. - Pierwsze lata odbudowy. - Wyzyskiwacze nie rezygnują. - Odpowiedź polskich mas pracujących. - Ślązacy współgospodarzami Polski Ludowej.

Maleczyńska Maleczyński Dzieje Śląska historia Śląsk Cehak Hołubowiczowa Korta Lipska Heck Gierowski Michalkiewicz Długoborski Surman Galos Zieliński Maleczynska Maleczynski Slaska Slask Schlesien Silesia odk3047