Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego. Mogę ją również sprzedać w którymś z serwisów aukcyjnych.
bibuła To jest miejsce na Twoją kulturalną reklamę
400 x 80 px
odk3035Z perspektywy sześćdziesięciu lat Niepodległość Niepodleglosc 1918 1978 Madajczyk Kieniewicz Jędruszczak Wapiński Maciszewski Żarnowski Żygulski Zarnowski Zygulski Kłoskowska Karwacki Jaczewski Suchodolski Ryszka Chlebowczyk Molenda Drozdowski Szymanderski Borkowski Ajnenkiel Łossowski Trzeciakowski Czubiński Nowak Kiełbikowa Markiewicz historia Listopad 8306007018 83-06-00701-8 odk3035Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { odk3035 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Z perspektywy sześćdziesięciu lat. Referaty sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk "Niepodległość - jej znaczenie dla rozwoju społeczeństwa polskiego", 8-9 XI 1978.

Wydanie pierwsze.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982. ISBN 8306007018.


24 cm, oprawa twarda płótno oryginalna, obwoluta, 386,[2] s., [1] mapa. Książka szyta. Stan książki idealny. Obwoluta w niewielkim stopniu poprzycierana zwłaszcza przy krawędziach. Masa egz.: 710 g.
Redakcja naukowa: Halina Janowska, Maria Nowak-Kiełbikowa. Referaty związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r.
Spis rzeczy:
- Czesław Madajczyk: Wstęp.
OBRADY PLENARNE
- Stefan Kieniewicz: Utrata państwowości i drogi jej odzyskania.
- Tadeusz Jędruszczak: Powstanie II Rzeczypospolitej - problem granic.
- Roman Wapiński: Spory o kształt społeczny i narodowy Polski odrodzonej.
- Jarema Maciszewski: Odzyskanie niepodległości w 1918 r. z perspektywy sześćdziesięciolecia.
OBRADY W SEKCJACH
Z DZIEJÓW KULTURY
- Janusz Żarnowski: Rola kultury polskiej w wyzwoleńczych dążeniach narodu.
- Kazimierz Żygulski: Uniwersalna i narodowa funkcja kultury w Polsce niepodległej.
- Antonina Kłoskowska: Kultura masowa w Polsce po odzyskaniu niepodległości.
- Władysław Lech Karwacki: Plebejska pieśń o ojczyźnie.
- Bohdan Jaczewski: Organizacja nauki w odrodzonym państwie polskim 1918-1978.
- Bohdan Suchodolski: Polskie sześćdziesięciolecie - fakty historyczne i świadomość narodowa.
Z DZIEJÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
- Franciszek Ryszka: Społeczeństwo - naród - państwo. Kilka refleksji na temat II Rzeczypospolitej.
- Józef Chlebowczyk: Kwestia narodowa a społeczna w Europie Środkowej po I wojnie światowej.
- Jan Molenda: Wpływ ukształtowania się nowoczesnego narodu na walkę o niepodległość.
- Marian Marek Drozdowski: Ekonomiczne aspekty utrwalenia niepodległości w latach II Rzeczypospolitej.
- Jacek Szymanderski: Elita społeczna w okresie międzywojennym. Próba analizy socjologicznej.
- Jan Borkowski: Chłopi w obliczu własnego państwa.
Z DZIEJÓW POLITYCZNYCH
- Andrzej Ajnenkiel: Plebiscyty w Polsce i w Europie po I wojnie światowej.
- Piotr Łossowski: Stosunki Polski z sąsiadami 1918-1939-1978.
- Lech Trzeciakowski: Emigracja polska w dążeniach niepodległościowych.
- Antoni Czubiński: Rola klasy robotniczej w walce o odbudowę niepodległego państwa polskiego (1918-1919).
DYSKUSJA - PODSUMOWANIE OBRAD
- Maria Nowak-Kiełbikowa: Niepodległość - jej znaczenie dla rozwoju społeczeństwa polskiego. Omówienie dyskusji.
- Władysław Markiewicz: Podsumowanie obrad.
Indeks nazwisk.

Z perspektywy sześćdziesięciu lat Niepodległość Niepodleglosc 1918 1978 Madajczyk Kieniewicz Jędruszczak Wapiński Maciszewski Żarnowski Żygulski Zarnowski Zygulski Kłoskowska Karwacki Jaczewski Suchodolski Ryszka Chlebowczyk Molenda Drozdowski Szymanderski Borkowski Ajnenkiel Łossowski Trzeciakowski Czubiński Nowak Kiełbikowa Markiewicz historia Listopad 8306007018 83-06-00701-8 odk3035