Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego. Mogę ją również sprzedać w którymś z serwisów aukcyjnych.
bibuła To jest miejsce na Twoją kulturalną reklamę
400 x 80 px
odg4081Wojsko pobór żołnierz zołnierz zasadnicza służba wojskowa PRL odroczenie Henryk Rębiś odg4081Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { odg4081 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Instrukcja Nr 1/63 w sprawie poboru i odroczeń służby wojskowej, uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz rejestracji kobiet.

Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1964.

21 cm, oprawa twarda półpłótno oryginalna, 143,88 s. Książka szyta. Stan wewnątrz prawie bardzo dobry, oprawa trochę poocierana, widać, że egzemplarz był używany długi czas przez urzędnika, na stronie tytułowej jest stempelek: Starszy Inspektor / Henryk Rębiś. Masa egz.: 310 g.
Załącznik do zarządzenia Nr 200/63 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1963 r.
Do użytku służbowego.
Pobór główny, odroczenia zasadniczej służby wojskowej, zasady i tryb postępowania w sprawach o uznanie żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, pobór dodatkowy, wojewódzka komisja poborowa, rejestracja kobiet, skargi i wnioski, nadzór i kontrola, sprawozdawczość.

Wojsko pobór żołnierz zołnierz zasadnicza służba wojskowa PRL odroczenie Henryk Rębiś odg4081